UE wydała we wtorek oświadczenie, w którym wezwała talibów do powstrzymania przemocy oraz wyraziła zaniepokojenie w związku z naruszeniami praw człowieka w Afganistanie. UE wezwała także strony konfliktu do dialogu.

Oświadczenie zostało wydane po wideokonferencji z udziałem ministrów spraw zagranicznych wszystkich państw UE. Unia wskazała, że szansą na osiągnięcie bezpieczeństwa wewnętrznego w Afganistanie jest rozpoczęcie negocjacji między afgańskim rządem a talibami.

UE wezwała afgański rząd i talibów do przestrzegania wzajemnych zobowiązań oraz działań na rzecz praw człowieka, w tym praw kobiet i dziewcząt.

"UE wzywa wszystkie strony w Afganistanie do przestrzegania wszystkich podjętych zobowiązań oraz do dalszego poszukiwania integracyjnego, kompleksowego i trwałego rozwiązania politycznego. Ochrona i promowanie wszystkich praw człowieka, w szczególności praw kobiet i dziewcząt, musi stanowić integralną część tych wysiłków, a kobiety powinny być wspierane i mogły w pełni uczestniczyć w tym procesie" - napisano w oświadczeniu.

Poinformowano także, że Unia podejmuje wszystkie dostępne wysiłki w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom UE w Afganistanie.

Wezwano do zaprzestania przemocy i przywrócenia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. Wyrażono zaniepokojenie z powodu naruszeń praw człowieka.

"UE wzywa do natychmiastowego zaprzestania wszelkiej przemocy, przywrócenia bezpieczeństwa i porządku cywilnego oraz ochrony i poszanowania życia cywilnego, godności i mienia w całym Afganistanie. W związku z tym UE wyraża głębokie zaniepokojenie doniesieniami o poważnych naruszeniach i nadużyciach praw człowieka na obszarach Afganistanu" - głosi oświadczenie.

UE zadeklarowała także dalej idące działania na rzecz demokratyzacji, rozwoju społecznego-gospodarczego i wsparcia afgańskiego społeczeństwa.

Stosunki dyplomatyczne z Afganistanem UE uzależnia od pokojowego zakończenia konfliktu, respektowania podstawowych praw wszystkich Afgańczyków oraz przestrzeganiem przez Afganistan zobowiązań międzynarodowych.

jkg/europa.eu