,,Trzeba wam się powtórnie narodzić!'' - zdjęcie
13.04.21, 05:55

,,Trzeba wam się powtórnie narodzić!''

4

PIERWSZE CZYTANIE

Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

Dz 4, 32-37

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

A Józef, nazwany przez apostołów Barnaba, to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Trzeba się powtórnie narodzić

J 3, 7b-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».

Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?»

Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (4):

rebeliant2021.04.13 13:04
A ten znowu o tej reinkarnacji !!!
a WSZYSTKO mieli wspólne2021.04.13 8:31
Razem z żonami - ci synowie "czystości." 19 wieczny komunizm feministyczny też nie narodził się znikąd, tylko z wiary w miłosierdzie - przez rządzących - rycerzy chrześcijańskich i kapłanów.
Grizzly2021.04.13 7:34
Kolejne zachęty, żeby wrócić na łono organizacji homoseksualno-pedofilskiej.
Grizzly2021.04.13 8:34
Won trollu wystrugany z buraka przez POmioty SBeckie ! Won od mojego nicka!