Rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi SJ poinformował, że odwołanie tradycjonalistycznego biskupa Ciudad del Este w Paragwaju nie miało niczego wspólnego ze skandalami obyczajowymi. Media na całym świecie informowały, że bp Livieres został odwołany ze względu na osobę ks. Carlosa Urrutigoity’ego. Kapłan ten był w przeszłości oskarżany o molestowanie seksualne kleryków; został przeniesiony – z inicjatywy Watykanu – właśnie do tradycjonalistycznej diecezji Ciudad del Este. Po pewnym czasie został tam wikariuszem generalnym; wcześniej w tym roku, po kontroli Watykanu, został przez bp. Livieresa zdjęty z tej funkcji.

Wobec tego spekulowano, że odwołanie bp. Livieresa ma związek z osobą ks. Urrutigoity’ego; podawano, jakoby bp Livieres mógł ukrywać kolejne skandale wykorzystywania seksualnego kleryków.

Watykan poinformował jednak, że to nieprawda. Bp Livieres został odwołany wyłącznie z powodów „duszpasterskich”, a nie ze względu na jakiekolwiek skandale.

Bp Livieres rzeczywiście był od dłuższego czasu skonfliktowany z większością biskupów swojego kraju. Sam tłumaczył, że wynika to przede wszystkim z faktu, iż stworzył własne seminarium, w którym kształcono kleryków w sposób odmienny od przyjętego w innych diecezjach. W Ciudad del Este ogromny nacisk kładziono na tradycyjną liturgię. 

pac/radio watykańskie