,,To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił'' - zdjęcie
27.07.20, 08:11Fot. Andreas Wahra via Wikipedia, CC BY-SA 3.0

,,To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił''

2

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg zapowiada karę

Jr 13, 1-11

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

To powiedział mi Pan: «Idź i kup sobie lniany pas i włóż go sobie na biodra, ale nie kładź go do wody!» I kupiłem pas zgodnie z rozkazem Pańskim i włożyłem go sobie na biodra.

Po raz drugi otrzymałem polecenie Pańskie: «Weź pas, który kupiłeś, a który nosisz na swych biodrach, wstań i idź nad Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały!» Poszedłem i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan.

Po upływie wielu dni rzekł do mnie Pan: «Wstań i idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci kazałem ukryć.» I poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągnąłem pas z miejsca, w którym go ukryłem, a oto pas zbutwiał i nie nadał się do niczego.

I skierował Pan do mnie następujące słowo: «To mówi Pan: „Tak oto zniszczę pychę Judy i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Przewrotny ten naród odmawia posłuszeństwa moim słowom, postępując według swego zatwardziałego serca; ugania się za obcymi bogami, by im służyć i oddawać cześć, niech więc się stanie jak ten pas, który nie nadaje się do niczego. Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy, mówi Pan, by były dla Mnie narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą”».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie

Mt 13, 31-35

✠ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach».

Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (2):

Rodryg2020.07.27 12:43
Tylko Lathander: https://www.youtube.com/watch?v=UH6v_KZTsRA
ryszard2020.07.27 12:12
,,To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił'' To "NIC" użyte w takim kontekście jest najbardziej tajemniczym a zarazem najbardziej oczywistym słowem Ewangelii. Dlaczego "bez przypowieści" nie mówił tłumom NIC? Bo cała prawda o wszystkim, co nas otacza (widocznym i niewidocznym) jest zapisem matematycznie ścisłym można z pewnym ryzykiem powiedzieć, że jest systemowym zbiorem algorytmów. Kto by więc go zrozumiał gdyby mówił językiem matematyki opisującym zależności moralne i fizyczne? Dlatego dokonywał ZAWSZE przekładu na język przypowieści.Dlatego nie powinni objaśniać Ewangelii ludzie bez doskonałego przygotowania MATEMATYCZNEGO. Co jeszcze Jezus Chrystus, w tym przypadku, mówiąc obrazowo o ziarnku gorczycy i o zaczynie powiedział nam, że również "królestwo niebieskie" to proces. No i jak wytłumaczyć to tym (napadającym na JPII i Papieża Franciszka), którzy uważają, że wszystko, w tym również wiara musi być nie zmienna.