11.12.18, 18:41Titian [Public domain or Public domain], edytowane

Tajemnice uczniów Jezusa i niezwykłego stosunku Mesjasza do kobiet

W ramach walki z katolicyzmem środowiska wrogie Wierze szerzą bzdurne teorie jakoby chrześcijaństwo było wymyślone przez uczniów Jezusa, czy przez Kościół. Jak słusznie zauważa w (wydanej przez wydawnictwo Jedność) pracy „Czy naprawdę znamy Jezusa?” Roberto Giacobbo „hipoteza, że kilkunastu wylęknionych i prymitywnych uczniów wymyśliło swoisty spektakl i opracowało wyrafinowaną teologie, sprzeczną z absolutnym monoteizmem wiary, z której się oni wywodzili, jest nie do obrony”. Równie niezwykłe było to, że „grupa na wpół koczowniczych plemion w epoce brązu mogła wyprodukować tak wysublimowaną i oryginalną teorie jak monoteizm”.


Istotną postacią w początkach nauczania Jezusa był Jan Chrzciciel. Wywodził się on z rodziny kapłańskiej, mieszkał na pustyni. Chrzest Jana był nowym, jednorazowym oczyszczeniem, sprzecznym z żydowską tradycją i tym co było ważne w Qumran. Jan ochrzcił Jezusa co trudno było wytłumaczyć chrześcijanom z racji na bezgrzeszność Jezusa.


Na swoich uczniów Jezus wybrał: rybaków braci Szymona Piotra (najważniejszego z uczniów, któremu Jezus nadał przydomek Kefas czyli skała) i Andrzeja, braci Jakuba i Jana (Jan ewangelista był jedynym spośród uczniów Jezusa naocznym świadkiem męki Jezusa, gdy wszyscy inni uczniowie porzucili mistrza w godzinie próby), Filipa, Jude Tadeusza i jego brata Jakuba (synów Alfeusza), Bartłomieja (w Ewangelii Jana zwanego Natanaelem), Mateusza lewitę (celnika), Tomasza Didymosa (czyli bliźniaka, zwanego w apokryfach Judą Tomaszem), Szymona (zwanego Gorliwym), oraz Judasza Iskariotę (po jego samobójczej śmierci uczniowie Jezusa do swojego grona dokooptowali Macieja).


Wybór zostania uczniem Jezusa oznaczał odrzucenie dotychczasowego życia, rodziny i majątku. Jezus wysłał swoich uczniów w dwu osobowych zespołach by nauczali, egzorcyzmowali, i uzdrawiali – polecił im by nie dbali o swój byt.


Co ciekawe Judasz był skarbnikiem apostołów, i był podejrzewany o defraudacje ich pieniędzy. Judasz sprzedał Jezusa za 30 srebrników, czyli sumę będąca równowartością miesięcznego wynagrodzenia za prace najemną. Od siebie dodam, że taka niska suma może szokować kogoś na zachodzie, w Polsce właśnie za takie niskie sumy swoich przyjaciół i członków swoich rodzin sprzedawali Służbie Bezpieczeństwa tajni współpracownicy bezpieki.


Wbrew kulturze współczesnej Jezusowi, która dyskryminowała i marginalizowała kobiety, Jezus rozmawiał z kobietami i je nauczał – takie zachowanie Jezusa szokowało, bo rolą kobiet w starożytności było usługiwanie a nie wysłuchiwanie nauk. Dla współczesnych pierwszych chrześcijan, w historii Jezusa szokujące było podkreślanie roli kobiet, od Matki Boskiej do Marii Magdaleny, która jako pierwsza ujrzała Zmartwychwstałego (świadectwa kobiet były niewiarygodne dla starożytnych, i przywołanie świadectwa Marii Magdaleny, czy opis tego, że tylko kobiety pozostały na Golgocie przy konającym Jezusie świadczy, że Ewangelie nie są wymyślonym tekstem propagandowym tylko realistycznym reportażem z wydarzeń, który zawiera informacje kulturowo ówcześnie niepoprawne). Według starożytnych historyków kobiety były najbardziej aktywnymi osobami w pierwszych gminach chrześcijańskich – co musiało szokować w patriarchalnych społeczeństwach starożytności – np. dla Żydów kobiety były gorszymi istotami niż mężczyźni – otwarcie Jezusa na kobiety było kulturową rewolucją.


Jan Bodakowski