1. Według danych prezentowanych przez Eurostat, okazało się, że najważniejszy wskaźnik oceniający sytuację finansów publicznych w Polsce, kształtuje się poniżej 50% PKB i jest to najlepszy wynik w ostatnich latach.

Wyrównany sezonowo dług sektora finansów publicznych w Polsce w II kwartale 2018 roku, wyniósł 50,7% PKB, co więcej deficyt sektora finansów publicznych wyniósł tylko 0,9% PKB.

2. Okazuje się, że deficyt ten spadł prawie o połowę w stosunku do roku 2015 (ostatniego roku rządów PO-PSL) z 2,7% PKB do wspomnianego 1,4% PKB, a wręcz parokrotnie w stosunku do lat 2008-2015, kiedy to sięgał nawet 8% PKB.

Co więcej jak wskazują największe agencja ratingowe, deficyt sektora finansów publicznych w 2018 roku nie przekroczy 1% PKB (największa z nich, agencja S&P w ostatnim raporcie oszacowała, że deficyt ten nie przekroczy 0,9% PKB).

Jednocześnie wyraźnemu zmniejszeniu uległ także dług publiczny w relacji do PKB, wskaźnik ten zmniejszył się z 54,2% na koniec roku 2016 do 50,6% na koniec 2017 co oznacza redukcję długu aż o 3,6 punktu procentowego, co więcej dług publiczny zmniejszył się także w wielkościach bezwzględnych.

Okazuje się, że tak znacząca poprawa sytuacji w sektorze finansów publicznych była możliwa mimo znaczącego wzrostu wydatków budżetowych w 2017 roku na cele społeczne w tym przeznaczenie blisko 24 mld zł na program Rodzina 500 plus i około 10 mld zł w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

3. Okazuje się, że deficyt ten spadł prawie o połowę w stosunku do roku 2015 (ostatniego roku rządów PO-PSL) z 2,7% PKB do wspomnianego 1,4% PKB, a wręcz parokrotnie w stosunku do lat 2008-2015, kiedy to sięgał nawet 8% PKB.

Co więcej jak wskazują największe agencja ratingowe, deficyt sektora finansów publicznych w 2018 roku nie przekroczy 1% PKB (największa z nich, agencja S&P w ostatnim raporcie oszacowała, że deficyt ten nie przekroczy 0,9 % PKB).

Jednocześnie wyraźnemu zmniejszeniu uległ także dług publiczny w relacji do PKB, wskaźnik ten zmniejszył się z 54,2% na koniec roku 2016 do 50,6% na koniec 2017 co oznacza redukcję długu aż o 3,6 punktu procentowego, co więcej dług publiczny zmniejszył się także w wielkościach bezwzględnych.

Okazuje się, że tak znacząca poprawa sytuacji w sektorze finansów publicznych była możliwa mimo znaczącego wzrostu wydatków budżetowych w 2017 roku na cele społeczne w tym przeznaczenie blisko 24 mld zł na program Rodzina 500 plus i około 10 mld zł w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

4. Nie ma jeszcze danych ministerstwa finansów związanych wykonaniem budżetu państwa za 9 miesięcy (zostaną opublikowane pod koniec tego miesiąca), ale już wykonanie za 8 miesięcy, potwierdza, że sytuacja w budżecie jest znacznie lepsza niż planowano.

Przypomnijmy, że pod koniec września ministerstwo finansów opublikowało komunikat dotyczący realizacji budżetu państwa za 8 miesięcy 2018 roku (styczeń - sierpień), z którego wynikało, że znowu pojawiła się w nim nadwyżka w wysokości 1,1 mld zł (po 7 miesiącach w budżecie był deficyt w wysokości 0,9 mld zł).

W okresie styczeń - sierpień tego roku zrealizowano 243,5 mld zł planowanych dochodów (tj. 68,4%), 242,4 mld zł tj. 61,0 % planowanych wydatków, co oznacza, że w budżecie znów pojawiła się nadwyżka w wysokości 1,1 mld zł (przypomnijmy, że całoroczny deficyt został zaplanowany w 2018 roku w wysokości 41,5 mld zł).

Na szczególne podkreślenie zasługiwał fakt, że od stycznia do sierpnia odnotowano wzrost dochodów z 5 głównych podatków (VAT, PIT, CIT, podatek akcyzowy i od gier oraz podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zbigniew Kuźmiuk