Stanowisko banków ws. odroczenia spłaty kredytów - zdjęcie
16.03.20, 13:38Fot. via. Wikipedia

Stanowisko banków ws. odroczenia spłaty kredytów

1

Związek Banków Polskich zapewnia, że banki będą szybko rozpatrywać wnioski o odroczenie na trzy miesiące spłaty kredytów. Składający taki wniosek kredytobiorca będzie musiał uzasadnić, że odroczenie to jest konieczne ze względu na sytuację finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.

Związek zapewnia, że podejmowane przez banki działania służą wprowadzeniu możliwie najprostszych działań pomocowych dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na koronawirusa.

-„Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu” – pisze ZBP w swoim komunikacie.

Ułatwienia te mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych i kredytów dla przedsiębiorców.

-„Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID - 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy” – podaje komunikat.

Takie same działania mają podjąć banki, które posiadają firmę leasingową czy faktoringową. Banki nie będą pobierały żadnych opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszania spłaty kredytów. Przy składaniu tych wniosków nie będzie konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzający w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansową kredytobiorcy. Ma zostać również zapewniona możliwość składania wniosków przez Internet i telefonicznie.

ZBP informuje również, że banki „wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID – 19”.

kak/ PAP, tvp.info.pl

Komentarze (1):

sowa 85 lat minus 402020.03.18 4:28
Miejmy nadzieję w zapewnienia.