Stalinowscy oprawcy: Helena Wolińska-Brus, dawniej Fajga Mindla Danielak - zdjęcie
14.03.21, 11:07Fot: Adam r100gs via: Wikipedia CC 1.0/Institute of National Remembrance Archive via: Wikipedia (domena publiczna)

Stalinowscy oprawcy: Helena Wolińska-Brus, dawniej Fajga Mindla Danielak

86

W 2008 roku w Oxfordzie zmarła Helena Wolińska-Brus. Działaczka komunistyczna i prokurator stalinowskich sądów odeszła z tego świata w wieku 89 lat. Jak stwierdził reżyser Paweł Pawlikowski, była „bestią polityczną”, rzeczywiście wierzyła w marksizm i leninizm. Doprowadziła do wielu wyroków śmierci na żołnierzy i działaczy polskiego podziemia antykomunistycznego, w tym gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Sama wyroku nigdy nie usłyszała.

Helena Wolińska-Brus, czy raczej Fajga Mindla Danielak urodziła się w 1919 roku w Warszawie. Od młodości była zafascynowana komunizmem. Po wybuchu II wojny światowej wyjechała do Lwowa. W 1941 roku trafiła do warszawskiego getta, z którego udało jej się uciec. Do Polskiej Partii Robotniczej wstąpiła w 1942 rok. Służyła w Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. W latach 1944-1949 była szefową Wydziału Kadr Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Później, do roku 1954 służyła w Naczelnej Prokuraturze Ludowego Wojska Polskiego.

To ona oskarżała gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. W 1950 roku wydała wobec niego postanowienie o tymczasowym aresztowaniu i nadzorowała prowadzone przeciwko generałowi śledztwo. Prowadząc je łamała nawet stalinowskie prawo. Aresztowanie gen. Fieldorfa zatwierdziła dopiero po 11. dniach od zatrzymania, nie przedstawiając przy tym żadnych dowodów jego winy. Później przedłużyła areszt 15 lutego 1951 roku, choć poprzedni nakaz obowiązywał do 9 lutego. W tym czasie jeden z największych bohaterów Polski Podziemnej był torturowany przez działającą w porozumieniu z prokurator bezpiekę. 24 lutego 1953 roku został powieszony w warszawskim więzieniu.

Podpisała się pod przynajmniej 24. bezprawnymi nakazami aresztowania, m.in. bpa Czesława Kaczmarka, Zenona Kliszki czy Władysława Bartoszewskiego. Wszyscy jej aresztanci byli w czasie śledztwa brutalnie torturowani. W latach 1942-1956 była żoną Franciszka Jóźwiaka. Pozycja męża sprawiała, że Wolińska czuła się niczym nieograniczona. Szantażowała również sędziów. Kiedy jeden z sędziów zwolnił aresztowanych przez nią świadków Jehowy, zadzwoniła do niego i zwyzywała. „Warszawska Dolores” była znana ze swojej wulgarności i zawziętości, bali jej się nawet komuniści.

Zbrodnie Wolińskiej potwierdzono już w 1956 roku. Wówczas została zwolniona z prokuratury wojskowej. Zdegradowano ją „z uwagi na charakter i rozmiar zarzutów”. Zajęła się pracą naukową. Wróciła do swojego pierwszego męża, Włodzimierza Brusa. W czasie czystek antysemickich została w 1968 roku zwolniona ze stanowiska w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. Wkrótce potem wraz z mężem wyjechała z kraju. Ostatecznie osiadła w Wielkiej Brytanii, uzyskując brytyjskie obywatelstwo.

Po 1989 roku w polskim prawie karnym pojawiła się definicja zbrodni komunistycznej. W 1992 roku Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaklasyfikowała morderstwo gen. Fieldorfa jako zbrodnię komunistyczną niepodlegającą przedawnieniu. Rozpoczęto ściganie sprawców. W 1998 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nakaz aresztowania Wolińskiej. Ministerstwo Sprawiedliwości domagało się jej ekstradycji. W 2006 roku wniosek ekstradycyjny został jednak odrzucony przez Wielką Brytanię. Strona brytyjska przekonywała, że Wolińska została naturalizowana jako repatriant-bezpaństwowiec i ofiara czystek etnicznych. Kiedy opuszczała Polskę władze PRL wydały jej tzw. dokument podróżny, który stwierdzał, że nie jest obywatelką polską. W 2007 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratora IPN wydał europejski nakaz aresztowania Wolińskiej. Znowu bezskutecznie.

Sama Wolińska broniła się przed zarzutami utrzymując, że mają one charakter polityczny i antysemicki. O prowadzonym w Polsce śledztwie mówiła, że to „cyrk”.

„Jako Żydówka znam rzeczy, o których nie powinno się zapominać. To, co się dzieje, to cyrk. Jestem kozłem ofiarnym. Jestem jedyną osobą, która przeżyła i nawet gdybym chciała, nie mogę wezwać świadków, ponieważ wszyscy nie żyją”

- przekonywała w rozmowie z dziennikiem „Guardian” w 2007 roku.

Cieszyła się wsparciem brytyjskiej prasy.

„Czy Żyd może liczyć na sprawiedliwość w kraju Auschwitz, Majdanka i Treblinki, gdzie antysemityzm rodem ze średniowiecza wciąż pozostaje przygnębiająco mocno okopany. (...) Polski antysemityzm odradza się w sposób alarmujący”

- pisał „The Sunday Times”.

Wykorzystywała też sprawdzoną linię obrony, po którą chętnie sięgali tak zbrodniarze komunistyczni, jak i naziści. Twierdziła, że jedynie „przystawiała pieczątki”, że działała w oparciu o obowiązujące przepisy.

Wolińska miała być wtedy już innym człowiekiem. W Wielkiej Brytanii od początku ostentacyjnie popierała „Solidarność” i krytykowała komunizm. Była miłą, starszą panią – jak mówili o niej sąsiedzi. Do 2006 roku pobierała z Polski wojskową emeryturę. Nigdy nie stanęła przed sądem za swoje zbrodnie. Zmarła 26 lub 27 listopada 2008 roku. Pochowano ją w tajemnicy, w żydowskim obrządku. W uroczystości uczestniczyło około dziesięciu osób.

kak

Komentarze (86):

Jakub2021.03.21 16:37
To w końcu mordowała fizycznie Gen. Fieldorfa czy tylko poprzez manipulacje aresztowaniem i procesem? Dlaczego nie została uznana przez polskie władze za komunistyczną ludobójczynię? Dlaczego nie umiędzynarodowiono sprawy przez polskie władze?
poPO=kurw.., zlodzieje, mordercy2021.03.21 13:49
żydowska suka wyje dzień i noc w piekle!!!
sylwe2021.03.15 8:16
czyli , żydówka
Kard. Wyszyński:2021.03.15 0:46
Nie będzie jedności w Narodzie bez jedności w rodzinie!/// Obserwując aktualną kondycję rodzin w Polsce, daje się zauważyć, że przeżywają one głęboki kryzys na wielu poziomach lub są nim zagrożone. Poszukując sposobów wyjścia z tej sytuacji, należałoby sięgnąć do nauczania prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego (1901–1981). Znajdziemy tam zarówno diagnozę, jak i środki zaradcze. Pomimo różnic między rzeczywistością Polski powojennej a współczesnością nauczanie Księdza Prymasa w tym zakresie pozostaje aktualne. Zawsze bowiem chodzi o duchową kondycję człowieka, w której na pierwszym miejscu należy postawić moralność. Troska o rodzinę to jeden z głównych wątków programu pasterskiego Prymasa Tysiąclecia, obok obrony godności człowieka, biologicznego przetrwania narodu i zachowania jego kulturowej tożsamości. Świadomość znaczenia rodziny w życiu człowieka i narodu była niewątpliwie sumą osobistych doświadczeń Stefana Wyszyńskiego, w tym z czasów wojny i okupacji (1939–1945), wiedzy zdobytej na studiach (KUL), pracy w seminarium duchownym oraz posługi kapłańskiej i biskupiej w powojennych realiach komunistycznej Polski. W czasie swojej posługi Prymas stworzył szeroki program prorodzinny, obejmujący rozwiązania społeczno-ekonomiczne i duszpasterskie. Przed cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej mówił: „To jest wielki program narodowy, wypowiedziany u stóp Jasnej Góry: umacniać jedność Narodu, przez umacnianie jedności w rodzinie. A jedność serc! – Gdzież ona się bardziej wychowuje, jak nie w rodzinie, gdzie z jedności serc męża i żony rodzi się jedność całej rodziny. Na przykładzie wierności obojga, pielęgnuje się z kolei wierność dzieci wobec rodziców i rodzeństwa między sobą” (Jasnogórskie zobowiązania, Bydgoszcz, 19 XII 1956).
c.d.2021.03.15 0:47
Podstawowe prawa rodziny dotyczą prokreacji, wolności wychowania, prawa do godziwego bytu, prawa do kształtowania i przekazu wartości kulturowych, prawa do wzajemnej służby sobie, bez sztucznych ograniczeń i barier, prawa do nierozerwalności węzła małżeńskiego, prawa do miłości, wierności, sprawiedliwości, wolności od podejrzeń, prawa do wolności wyrażania siebie, do zachowania i rozwoju tradycji swych ojców, do pamięci rodowej. Prymas głosił, że prawa rodziny wynikają z prawa naturalnego. Rodzina powinna być wartością nadrzędną w życiu społecznym i państwowym i jako taka – podlegać ochronie. W procesie wychowawczym również państwo, szkoła, Kościół oddziałują na rodzinę, jednak to oddziaływanie musi mieć wymiar służebny. Ich rolą jest pomagać rodzinie w jej zadaniach i funkcjach, a nie zastępować ją czy wyręczać. Prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami nie może odebrać żadna władza. Chodziło przede wszystkim o przeciwdziałanie ateizacji dzieci i młodzieży ze strony państwa. Dzisiaj instytucje państwowe, odwołując się do przepisów unijnych, roszczą sobie prawo ingerencji we wszystkie sfery życia rodzinnego. Prymas stał na stanowisku, że odbieranie lub ograniczanie rodzicom wpływu na wychowanie dzieci jest niebezpieczne dla narodu i sprzeciwia się prawu Bożemu. Wezwania te zostały zawarte m.in. w instrukcjach Episkopatu Polski z 12 lutego 1969 r. i 11 marca 1975 r. Dały impuls do powstawania w całym kraju ośrodków poradnictwa rodzinnego i zachętę do organizowania tzw. kursów przedmałżeńskich. Punkt wyjścia do rozwiązywania wszelkich trudności widział Wyszyński w intensywnej pracy nad sobą mającej na celu samowychowanie: „W cierpliwo­ści, w ofierze życia rodzinnego, w poświęceniu, w usłużności, w oddaniu się wzajemnym uczycie się tych cnót społecznych, które są potrzebne dzisiaj, aby zachować pokój, zgodę, całość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny” (Kazanie na Uroczystość Świętej Rodziny, Warszawa, kościół Św. Michała, 13 I 1957).
c.d.2021.03.15 0:47
W kwestiach ekonomicznych Prymas postulował zerwanie z wyzyskiem pracowników, podwyższenie płacy ojców i wprowadzenie dodatku wychowawczego dla matek, pomoc ekonomiczną dla rodziny na cele opiekuńcze wobec dzieci. Czyli stworzenie właściwego zaplecza socjalnego dla godnego funkcjonowania rodzin w Polsce. Podejmował kwestię sytuacji mieszkaniowej, braków w zaopatrzeniu (tzw. „pustych półek”), pracy kobiet czy funkcjonowania przedszkoli i szkół. Ustrój socjalistyczny uważał za niesprawiedliwy, gdyż mimo deklaracji równości podział dóbr opierał się raczej na wyzysku, nie na służbie człowiekowi. W tym zakresie zmiana ustroju niewiele przyniosła, mimo pełnych półek, uginających się pod ciężarem produktów. W licznych wypowiedziach i kazaniach Prymas wzywał „do obrony życia nienarodzonych, do wierności ślubom małżeńskim, do podniesienia moralności współżycia małżeńskiego, do cnoty męstwa i wstrzemięźliwości, do czujności nad wychowaniem moralnym i religijnym młodzieży i dziatwy, aby z rodzin katolickich nie wyrastali ateiści i poganie” (Każdy kapłan pracuje nad wprowadzeniem w życie Ślubów Jasnogórskich. Apel do duchowieństwa, Komańcza, VIII 1956). Poważne zagrożenie widział w alkoholizmie, który zaczęto uważać za chorobę społeczną, we wzrastającej liczbie związków niesakramentalnych i akceptacji możliwości rozwodów, które zostały prawnie usankcjonowane. Pokazywał silny związek narodu i rodziny. Naród to dla niego rodzina rodzin. „Słusznie mówi się, że naród jest rodziną rodzin, bo narodowi, państwu i Kościołowi najwięcej dają rodziny, rodzice, mąż i żona” (S. Wyszyński, Tych Dwoje nadzieją narodu i świata. Słowo do rodzin zebranych na „Opłatku”, Gniezno, 1968). Podstawą kształtowania zdrowego człowieka jest rodzina. Rodziny stanowią z kolei o istnieniu państwa i narodu, warunkując jego tożsamość i rozwój. Dzisiaj w przestrzeni publicznej rzadko używa się słowa naród. Zastępuje się je słowami państwo, społeczeństwo, unikając odniesień do takich postaw jak patriotyzm, wspólnota, wiara, które, m.in. definiują pojęcie narodu.
c.d.2021.03.15 0:48
W wielu miejscach Prymas przypomina, że rodzina jest naturalną i trwałą społecznością. Te jej atrybuty stanowią o wychowaniu zdrowego psychicznie i moralnie człowieka, zdolnego do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Człowieka wolnego! „Każdy, bowiem, kto chce władać państwem, narodem, Kościołem czy rodziną, musi naprzód nauczyć się władać sobą. (…) Umiemy wymagać od innych, zapominając często, że dobra, których pragniemy, rodzą się nie gdzie indziej, tylko w nas, w duszy i sercu człowieka. Tym większe mamy prawo stawiać wymagania innym, im bardziej sami je urzeczywistnimy” (Do górali tatrzańskich, Zakopane, kościół parafialny, 19 VIII 1957). Człowiek wychowany w rodzinie potrafi nawiązywać właściwe relacje społeczne, ma poczucie obowiązku, w tym także obywatelskiego. Takie postawy są kształtowane, gdy jest ona zdolna do ponoszenia trudów i ofiar na rzecz jej członków. „Im człowiek jest lepiej ukształtowany w swojej osobowości przez życie rodzinne i pracę Kościoła, tym spokojniej wchodzi w głębię życia narodu i tym użyteczniejszy jest dla wspólnoty narodowej” (Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowego. W uroczystość Objawienia Pańskiego, Warszawa, archikatedra Świętego Jana, 6 I 1981). Życiu rodziny powinna towarzyszyć radość, ona pomaga ponosić wysiłki i wyrzeczenia. Prymas dostrzegał w niej wielką wartość psychologiczną. „Trudności życia, kłopoty, męki i bóle, niezgodne usposobienia czy też wady lub nałogi w życiu nabyte, taki czy inny ustrój państwa lub życia gospodarczego, nie odbierze wam radości. Bo największą radością dla was, matki i dla was, ojcowie, po ciężkim trudzie i męce pracy codziennej, jest wasza rodzina” (Kazanie na uroczystość Świętej Rodziny, Warszawa, kościół Świętego Michała, 13 I 1957). Zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny uderzają bezpośrednio w każdego człowieka i powodują jego wewnętrzną dezintegrację. Takim człowiekiem można łatwo manipulować. Dziś jesteśmy świadkami prawdziwej bitwy o młode pokolenie Polaków, o przyszłość naszego narodu, o nasze być albo nie być. 60 lat temu, gdy prymas Wyszyński formułował swój program, Polska była w podobnej sytuacji. Dlaczego dzisiaj nie skorzystać z dorobku człowieka, któremu dobro Polaków tak leżało na sercu? Zwłaszcza, że każde swoje słowo uwiarygodnił świadectwem życia.
WSPANIAŁA KOBIETA!2021.03.15 0:19
I godny wzór do naśladowania dla całej polskiej i patriotycznej młodzieży! Szlachetnie zwalczała kryminalne bandy ogniów, rojów i innych gnojów zmanipulowanych przez watykańskie kuurwy, Cześć jej pamieci!
Brawo!!2021.03.15 0:20
Tak Było!!
Ed2021.03.15 10:02
Żydostwo jednak boi się Kościoła Katolickiego. Zazdrościcie chrześcijanom tego, że potrafią zachować się jak ludzie? Ryzykowali nie raz życiem własnym i własnych rodzin. Bo tak trzeba. Wy przychodziliście i przychodzicie z powrotem ze złymi zamiarami. Okraść, oskarżyć, znęcać się i zabić. Źle bardzo świadczy to o was. Czeka was jeszcze wielki ucisk, puki nie przyjmiecie Boga.
żałosny LECHU !2021.03.15 22:03
Widzę, że SWÓJ, SWOJĄ K...... ZNALAŁ! ...PRAWDA, LECHU..!? Przecież to twoja żydowska rodaczka !
Mariusz2021.03.17 9:01
Wkradła ci się literówka. Powinno być "zwalczała Gojów"
poPO=kurw...i złodzieje i mordercy2021.03.21 13:50
bydlaku jeszcze dzisiejszej nocy zażadaja psie SBcko-poPOwski twojej parszywej duszy, dołaczysz kurwia...sowiecki do m tej ZDZIRY!!!
FRANEK2021.04.18 19:47
TO ZYDOWSKIE BYDLE GNIJE W PIEKLE.
Andy2021.03.14 22:33
Prącie jej w żydowską mordę... Pośmiertnie ...
Laki2021.03.15 5:44
Aby cała twoja rodzina wyzdychała a ty, abyś żył jak najdłużej!
poPO=kurw...złodzieje, mordercy2021.03.21 13:51
zdechnij psie i nie ujadaj na POLSKE!!!!
Europa2021.03.14 19:51
PIEPRZENI PODLUDZIE NIEWOLNICY WROGOWIE EUROPEJCZYKÓW !!!!!
Tome2021.03.14 19:45
Zydoska oprawczyni oni dla gojow nie maja litosci
Witam, pytam2021.03.14 18:58
Dlaczego to coś ma grób na Polskiej Ziemi? Nie można tego wykopać i odesłać nad Morze Martwe?
Wawiak2021.03.14 21:18
I tak nieźle że ma grób, gdyby dożyła Kaczyński by ją zrobił ministrem, ambasadorem, albo sędzia trybunału.
Anonim2021.03.14 18:39
Koza ofiarna, rzeczywiście!
Walter-Radziszewski-matis2021.03.14 18:14
Pewnie o tym nie wiesz, że w USA jest tzw. Polski Narodowy Kościół Katolicki. . . . NIE ma nic wspólnego katolicyzmem! Jest to sekta staruchów i staruch podobna do jehowych, tylko jeszcze gorsza bo BEZ pieniędzy. . . . .Ten "Polski Narodowy Kościół Katolicki" jest już w stanie szczątkowym, ale ma swoich kilku fanatyków. Jak każda FANATYCZNA SEKTA oni "wiedzą wszystko najlepiej". . . . Mają swoich "księży" a nawet pewnie jeszcze "biskupów" którzy otrzymali swoje "świecenia" od jakiegoś "narodowego papieża" pijaka. . . . Jest żałosna grupka kretynów i kretynek - JAK KAŻDA SEKTA! . . . . W Polsce mają swoją filę, a jakże, i chyba 1000 "parafian", na całą Polskę.
Trochę historii2021.03.14 18:15
Kto pamięta Bolesława Piaseckiego? Działacz ONR-u, po wojnie na usługach NKWD - UB -SB, założyciel kolejnego "polskiego narodowego kościoła" pod nazwa "księża patrioci". Na usługach bolszewizmu oczywiście. "Księża patrioci" pewnie do dzisiaj gdzieś po kątach piją wódkę, może nawet z tymi z Loży Polin. . . . A Bolesław Piasecki? Zamordowali mu syna, za grzechy ojca. A kto? Żydzi nazwiskiem Szyja Szewc, Rodziewicz i chłopcy z SB Kossowski, Toruńczyk i Kostański którzy znaleźli schronienie .... w Izraelu.
Topek2021.03.14 18:13
Od młodości była zafascynowana komunizmem, oczywiście że to nie dobrze ale wszyscy zwolennicy pisu, jesteście teraz tak samo zafascynowani podobnymi hasłami lewicowymi jakie głosi Kaczyński które w przyszłości gdybyśmy nie byli w Unii, nie było by niezależnych źródeł informacji mogło by doprowadzić do tego samego co robił komunizm i faszyzm
Ej, ty niby "Topku-roztropku"! Lechu K. ...!2021.03.14 21:44
Nie odwracaj "kota ogonem".! ... Zmieniasz temat!... Co, boli cię? ...Znamy te twoje numery! Nie podoba ci się tu ?? ...To spadaj tak jak ona do Wlk. Brytanii, czy do swojego Izraela??... Ale pewnie cię twoi żydowscy rodacy nie wpuszczą! Pisałeś kiedyś, że jesteś wyklęty,... bo porzuciłeś ich wiarę i zostałeś ateistą i w dodatku gejem...! Więc siedź cicho, nie podskakuj....! Poniał?
Walter2021.03.14 17:56
We Frondzie jest artykuł o Helenie Wolinskiej - Brus, a nie ma nic o Romanie i Andrzeju Kryże i Stanisławie Piotrowiczu. Roman Kryże prokurator w okresie powojennym był ojcem Andrzeja Kryże i oskarżał m. in. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Andrzej Kyże był prokuratorem w PRL-u i oskarżał opozycjonistów m. in. Bronisława Komorowskiego, potem był wiceministrem sprawiedliwości w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczynskiego. Stanisław Piotrowicz był prokuratorem w PRL-u i oskarżał opozycjonistów m. in. Antoniego Pikula. Następnie został posłem na Sejm z PiS-u, a potem z nadania Jarosława Kaczynskiego został sędzią w Trybunale Konstytucyjnym.
man.of.Stagira2021.03.14 19:50
Nie ma, bo NIE MA czego porównywać. //
Darek2021.03.14 20:52
A w czym niby Wolińska była lepsza od Kryże - mordercy rotmistrza Pileckiego i dziesiątków polskich patriotów? Wolińska torturowała, Kryże mordował, ale to ten sam PiSowski sort.
PRZYZNAJ SIĘ, Lechu, CO TY ROBIŁEŚ...!2021.03.14 21:57
Walterze"! Lechu...! Są różne artykuły! Ten akurat jest o wielkiej morderczyni Wolińskiej! Więc pisz o niej! A jak będą o nich artykuły, to wtedy o nich pisz...! ZNASZ ADRES, do Frondy, poskarż się im, a nie nam! To chyba jasne ! Ale ty poprzez ukazanie innych, chcesz zmniejszyć winę tej oprawcy ! .....NIE POMYŚLAŁEŚ, ŻE O TWOIM PEDALSTWIE TEŻ W TYM ARTYKULE NIC NIE MA? ....A MIMO WSZYSTKO, TO NIE ZMIENIA POSTACI RZECZY, ŻE JEDNAK KRZYWDZIŁEŚ DZIECI! ...NIE ZAPRZECZYSZ PRAWDA?!!!! TAK BYŁO!
fdf2021.03.14 17:42
H...j z nimi, ale cała ta elita perelowska, sądy, prokuratory, ormowcy żyli za komuny jak pączki i gładko przeszli do nowej Polski.
Berta2021.03.14 17:28
Złamałam nogę w biodrze. Nie mogę tańczyć dobrze.
to była wspaniała polska patriotka!2021.03.14 15:56
cześć i chwała bohaterom!
Berta2021.03.14 16:47
Kiedy niebyło internetu, tylko w twojej wsi wiedzieli, żeś kretyn.
mlody2021.04.18 19:57
CHYBA ICEK TO BYLA PATRIOTKA ZYDOWSKO -BOLSZEWICKA.
Onanizm bez granic2021.03.14 15:23
A co z genitaliami w szufladzie?
PRAWDA2021.03.14 15:18
PIS --to Sługa Narodu Polski najlepszy od 16 wieku ---Dzieci Najedzone ==Emeryci mają większą stope życiowa jak Pracowali za Czerwonej Zarazy === W 2 tomie dzieł Lenina jest napisane ====Likwidować Narody Katolickie jak nie przejda na Komune ---Likwidować w szeregach Parti zdrajców i Mordowali się WZAJEMNIE JAK Stalin potem Stalina --Berie przez Chruszczowa Czernienke --Adropowa czy Brezniewa itd
wypisz , wymaluj2021.03.14 14:57
cienkie obcasy
x2021.03.14 14:57
Tacy są właśnie bohaterzy PiS.
X2021.03.14 15:00
Tacy są właśnie bohaterzy Platformy Obywatelskiej PSL i Lewicy.
Bredzisz!2021.03.14 22:03
Ale nie...! Tacy to są właśnie oprawcy z twojego, żydowskiego narodu! Nic dodać, nic ująć! Przecież wiadomo jakiej była narodowości i jakiej ty Lechu, jesteś i co wyprawiałeś! Byłeś też SBkiem. Wiemy o tym !
a Brus uczył mnie "Ekonomii socjalizmu"2021.03.14 14:56
teraz jezdem we władzach 2069
nie przyjęła Orła Białego razem2021.03.14 14:55
z bratem Adama
man.of.Stagira2021.03.14 14:34
„Myślę, że trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz i spróbować napisać ją trochę od nowa, nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy kulturowi, mniejszość narodowa, która tłumiła większość, jako właściciele niewolników i niewolnic seksualnych w tzw. 'związkach partnerskich' czy mordercy niewygodnych katolików bądź podpalacze świątyń w imię LGBT+UB” Olga Tokarczuk Laureatka Nagrody im A.Nobla. tego NIE napisała. A powinna! . Tyle
manitu2021.03.14 16:36
odsyłam do procesy księży kurii krakowskiej, listu żydowskich "poetów" w tej kwestii, zachowania Szymborskiej, roli żydostwa, potem się dalej szmać icku
Speed2021.03.14 20:01
Naucz się czytać po polsku. Tępaku.
fighter2021.03.14 13:33
Kościół się odrodzi przez całkowitą wierność Panu i Niepokalanej Maryi Zawsze Dziewicy. Polsko, odwagi, do boju (różańce w dłoń i modlitwa)!!! Trumf Niepokalanego Serca Maryi nadchodzi i tego się już nie zatrzyma...
Tchórz i zdrajca2021.03.14 15:18
A ja za to że mężczyźni popierają wolną wolę kobiet - prawo do tańca, rozwodów, publicznych skąpych strojów, jestem zdrajcą kraju i Jezusa. Jak będą was wyrzynać będę błogosławił najeźdźcom chodź oni też są zepsuci. A jak będą gwałcić wasze wolne kobiety będę się śmiał i będę miał to gdzieś.
Leo2021.03.14 17:29
przemyśl (nie związane z miastem) dobrze co chciałeś napisać, wpadnij na to forum i wówczas napisz.
my wyznawcy Jahwe, ateiści, geje2021.03.14 13:23
przepraszamy za zbrodniarzy - to małowartościowi chazarzy, nie to co sefardyjczycy
Polska nigdy nie wybaczy2021.03.14 13:17
zbrodniarzom żydokomuny
Polak2021.03.14 13:32
wybaczam
chyba Heintz Wania Polac2021.03.14 14:26
chwilowo na wykopkach w Heimat
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.03.14 12:57
błagam Was forumowicze o modlitwę za mnie. Sam się nie wykaraskam z moich problemów. Niech stanie się cud w mojej sprawie i zacznę być normalny, hetero, pełny Jedynej, Prawdziwej Miłości
IRA2021.03.14 12:35
POszustow powinno sie karac i wieszac ich zdjecia dla przestrogi
Bruce2021.03.14 12:43
Po co o nich mówisz. Oni już są i będą na bocznym, nieaktywnym torze. To nieudacznicy o których nie warto nawet mówić...
Darek2021.03.14 12:26
Miejsce takich pisowskich szumowin jest na cmentarzu albo w więzieniu, ale dzięki sutenerowi piastują dzisiaj najwyższe stanowiska w państwie, jak za starych stalinowskich czasów.
Anonim2021.03.14 12:41
PiS sprawia, że Polska wstaje z kolan a ty nie znasz historii... Dla mnie jesteś po ludzku 0 ale Bóg na pewno bardzo cię kocha i to jest twoja jedyna nadzieja. Nie wchodź więcej na to forum. Twoje miejsce jest na forum nienawistnej gazety wyborczej, czyli twojego trybuna
Darek2021.03.14 13:04
Wstajac z kolan najwyraźniej upadliśmy na głowę. Kto tu nie zna historii? Jesteś po ludzku Ziobrem, skoro bronisz stalinowskich zbrodniarzy. Mojego dziadka osobiście przesłuchiwał Kryże w czasach PRL i wsadził go na 6 lat do więzienia za działalność demokratyczną. Kaczyński uczynił go wiceministrem sprawiedliwości. Ojciec Kryże osobiście dokonał mordu sądowego na wielu polskich patriotach, w tym zamordował także rotmistrza Pileckiego. O pomocniku Jaruzelskiego prokuratorze stanu wojennego Piotrowiczu, propagandzistce PZPR Pawłowicz czy sekretarzu rzecznika Jaruzelskiego Krajewskim, którego Kaczynski wysłał na ambasadora nawet nie ma co wspominać komuś takiemu jak ty, z pokolenia "pińcetplus" bo jesteście zwykłymi komunistycznymi kanaliami, sprzedaliście, zwykłymi prostytutkami, które swoją cnotę i honor sprzedały za judaszowe srebrniki, w dodatku kradzione. Wasz ubecki układ i niszczenie Polaków to dla was wstawanie z kolan. Fakt komusze ścierwa wstały z kolan i teraz doją swoje ofiary. Rzygać się chce jak was bolszewików się czyta i słucha. Banda morderców i ich pomocników, ruskie onuce, bez honoru, bez ambicji, banda nędznych żebraków, która dorwała się do koryta niczym świnie w chlewie.
zgadzam się2021.03.14 13:37
może nie wszystko jest idealne ale widać, że zależy im na Polsce a zanim oderwą od koryta kameleonów, jeszcze trochę potrwa. Nie od razu Kraków zbudowano
Wawiak2021.03.14 18:04
To cytat z Gomułki?
Leo2021.03.14 13:43
ale w tobie jadu. To cię nie zżera? Co na to rodzina?
Darek2021.03.14 13:46
A ty kolejny obrońca stalinowców Kiszczaka i towarzyszy z P(ZPR b)iS?
Wawiak2021.03.14 13:31
Czubku, PiS to PZPR, to ci sami ludzie, ci sami mordercy Polaków kretynie!
wawiak2021.03.14 15:01
Czubku, PO PSL LEWICA to PZPR, to ci sami ludzie, ci sami mordercy Polaków kretynie!
Wawiak2021.03.14 12:18
Wszystkich tych PiSowskich bolszewików powinno się rozliczyć, a debile na nich głosują. Wstyd.
Leo2021.03.14 12:43
Nie wchodź więcej na to forum. Twoje miejsce jest na forum nienawistnej gazety wyborczej, czyli twojego trybuna
BZDURY WYMYŚLIŁEŚ?2021.03.14 22:13
Chłopie! ...Przecież największym debilem to ty jesteś? ".. RADZĘ CI, LECZ NOGI, ...BO NA ROZUM MASZ ZA PÓŹNO!" Trollu...Za co oni ci płacą??
Mirek2021.03.14 12:02
"Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie" autor....Icchak Kacenelson opisuje jak podle zachowywali się Żydzi wobec swych rodaków . Żydowska policja w gettach była wykonawcą wszystkich poleceń niemieckich . Niemcy w gettach nie musieli stosować przemocy bo sami Żydzi bili i mordowali Żydów .
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.03.14 11:45
Helena Wolińska-Brus, dziś z PiSiego nadania zasiadałaby w TK, obok partyjnych przyjaciół - kryśki pawłowicz i piotrowicza
lolo kramer2021.03.14 12:11
Raczej z nadania twoich przodków bo z wypowiedzi wynika że jesteś komunistyczną progeniturą - kompletną - z dziedziczeniem bolszewickiego mózgu wypranego krótkim kursem wkpb.
Leo2021.03.14 12:46
dla ciebie to Pani profesor Krystyna Pawłowicz zakompleksiony nieudaczniku. Nie wchodź więcej na to forum (to rozkaz rosyjski, mały piesku)
Pedalska Kretynizacja Polski przez Bartka z LGBT2021.03.14 15:04
Helena Wolińska-Brus, dziś z POwskego nadania zasiadałaby w TK, obok partyjnych przyjaciół - Tulei,Gersdorf, Juszczyszyn, Iwulski
NIE WIESZ CO BREDZISZ!2021.03.14 22:20
"Kretynie.... Lechu"! Lecz swój łeb! ... Ona to zasiadałaby w Lewicy, lub w PO...! Ten twój nick mówi wszystko o tobie...A twój wpis dopełnia wszystkiego! .... JAK TAK MOŻNA SIEBIE NIENAWIDZIĆ?! Ręce na tego geja opadają! Szkoda słów!
"To nie my mordowaliśmy Żydów! To Niemcy!2021.03.14 11:39
I Holendrzy!"
Jestem Niemcem i jestem z tego2021.03.14 12:29
DUMNYM!
hartmantocvel2021.03.14 11:35
Jeśli kiedyś będę w pobliżu tego miejsca to odwiedzę jej grób, a zamiast kwiatków i świeczki postawię tam kloca, w którego wetknę flagę lssraela.
Leo2021.03.14 12:47
Jesteś "miłosiernym" żydem? Zło dobrem zwyciężaj
Taka to nacja . Zasłużona .2021.03.14 11:30
Nie zapominajmy , że w aparacie bezpieczeństwa i inwigilacji w PRL-u Żydzi posiadali nadreprezentację . Są - jakby to rzec - zasłużeni w zwalczaniu polskiej opozycji patriotycznej i antybolszewickiej .
Darek2021.03.14 11:29
Typowe PiSowskie ścierwo! Dzisiaj byłaby ministrem u Kaczyńskiego, jak jej koledzy po fachu.
kanalie PO-UBeckie są wśród Polaków2021.03.14 11:31
Ty też ??
Anonim2021.03.14 12:14
Myjesz rączki ubecka kanalio? Myślisz że bajędami odwrócisz zarzuty. Nie da rady ścierwojadzie. Naród pamięta.
Otóż nie....! Kłamiesz!2021.03.14 22:27
"Darek", a właściwie Lecho! ....Możesz sobie jeszcze ze 100 nicków używać! .....I tak wiadomo, że jesteś "... żydowskim ateistą...dumnym gejem"!....To znaczy, że ty też jesteś nie mniejszym ścierwem?!!! Też donosiłeś do SB!
Eustachy2021.03.14 11:27
W pogrzebie brał udział jej przyjaciel Leszek Kołakowski.
DZIWNE! Aj, waj...!2021.03.14 22:34
" Pseudo-Eustachy"!! To znaczy, że i ty brałeś udział w jej pogrzebie! ...Cha, cha, cha! Przecież było po żydowsku, a na nim było tylko kilka osób, to i ty też, głupku?... Czy tylko ci się śniło ????????
PRAWDA2021.03.14 11:19
Żydo --komuna walczy dalej z Polskim Narodem Katolickim jak w okresie 1918 a 1939 roku rodzina --Michnikow --Blusztajnów Bierutów --Holand itd