Z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że Unii Europejskiej i jej instytucjom ufa 70 proc. Polaków. Najwyższy wynik odnotowano przy tym w Warszawie.

Eurobarometr to badanie opinii społecznej zlecone przez Komisję Europejską. Z jego rezultatów wynika, że Polacy to jeden z narodów, które najbardziej ufają unijnym instytucjom.

Podobny odsetek zaufania do Unii Europejskiej zadeklarowali mieszkańcy Irlandii (74 proc.), Portugalii (74 proc.), Danii (71 proc.), Luksemburgu (75 proc.), Finlandii (71 proc.) i Malty (72 proc.).

Co ciekawe, odsetek osób ufających UE w Polsce i wymienionych wyżej krajach jest wyższy niż w przypadku krajów tzw. "starej Unii". W tym przypadku najwyższe zaufanie do instytucji UE odnotowano w Niemczech, gdzie wynosi on 65 proc. We Włoszech wynosi on 56 proc., a we Francji jedynie 53 proc.

Ponadto Warszawa jest drugim po Helsinkach (Finlandia) miastem, w którym odnotowano najwyższy odsetek zaufania do UE. W stolicy Polski wyniósł on aż 78 proc.

Sondaż przeprowadzono we wrześniu i październiku, wykonując 62 tys. rozmów telefonicznych.

jkg/pap