Pracownia SW Research na zlecenie Rzeczpospolitej przeprowadziła sondaż, w którym spytano ankietowanych, czy ich zdaniem szczepienia w Polsce powinny być obowiązkowe.

Zwolennicy i przeciwnicy obowiązkowych szczepień podzielili się na dwie niemal równe grupy, przy czym przeważają jednak zwolennicy przymusu szczepień.

Na pytanie o obowiązkowe szczepienie 43,5 proc. badanych odpowiedziało twierdząco - jest to odsetek osób, które popierają obowiązkowe szczepienia.

Przeciwnego zdania jest 40,8 proc. badanych. Osoby te uważają, że w Polsce nie powinno być obowiązku szczepień.

Zdania na ten temat nie ma 15,7 proc. badanych.

"Udział procentowy respondentów popierających obowiązek szczepień wzrasta wraz z wiekiem (32% wśród najmłodszych, 52% wśród najstarszych). Przymus szczepień popiera częściej niż co druga osoba (51%) z dochodami przekraczającymi 5000 zł i ponad połowa (53%) mieszkańców największych miast" - czytamy na łamach rp.

jkg/rp