Prawie 19,000 obecnych i byłych skautów, członków rodzin skautowskich podpisało petycję, zalecającą organizacji "pozostanie na straży wartości, które definiowały ją przez ponad 100 lat".

- Skauci powinni raz jeszcze postawić stanowczo na moralne zasady, które od pokoleń kształtowały, z powodzeniem, chłopców naszego narodu na przywódców - powiedział rzecznik Alliance Defending Freedom (ADF) David Cortman, którego grupa dostarczyła petycję do BSA. - To jest pragnienie wyrażone przez tysiące skautów i ich rodziny, którzy podpisali tę petycję. Konstytucja chroni wolność skautów do promowania wartości, które definiowały organizację i bycia pewnym, że jej liderzy i członkowie zastosują się do tych wartości.

Także grupa pięćdziesięciu przywódców religijnych podpisała oświadczenie, w którym przekonuje BSA by pozostało przy obecnych standardach.

- Mocno popieramy obecny panujący w Boy Scout of America zakaz otwartego homoseksualizmu i pozostawienie go bez zmian. - czytamy w oświadczeniu. - Około 70% żołnierzy BSA goszczonych jest przez kościoły i instytucje religijne. Podtrzymanie tradycyjnej moralności jest niezbędne dla kontynuowania tego partnerstwa, by chronić skautów i by upewnić się, że BSA ma silną przyszłość.

Oświadczenie podpisane zostało przez urzędników Południowej Konwencji Baptystów, Zgromadzeń Boga, Luterańskiego Synodu Kościoła Missouri, Anglikańskiego Kościoła w Północnej Ameryce, Ewangelicznego Prezbiterialnego Kościoła oraz m.in. kilkunastu zborów zielonoświątkowych. Populacja jaką reprezentują wynosi ponad 20 milionów wiernych.

Zdaniem kościołów propozycja zarządu BSA, wprowadzająca zakaz "dyskryminacji" na tle "seksualnej orientacji bądź preferencji" może przyczynić się do otwartego demonstrowania zachowań seksualnych.

- W obecnej kulturze, jak nigdy dotąd ważne jest by nasze kościoły chroniły i zapewniały młodym ludziom i skautom moralne wychowanie. Błagamy członków nadchodzącej Rady BSA by potwierdzili obecną politykę, potwierdzoną także przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, która dobrze służyła BSA. - apelują w oświadczeniu.

Przykład USA mógłby wydawać się całkiem odległy, gdyby nie fakt, że i w Polsce politycy zabrali się za zmiany w harcerstwie. Skoro ich patronem i pomysłodawcą jest Ryszard Kalisz, to nie należy mieć złudzeń co do ich kierunku.

MCC/LSN