31.03.17, 13:05Screenshot YouTube

Sensacyjne doniesienia! Jaruzelski już w 1980 chciał wprowadzić stan wojenny

Wojciech Jaruzelski już w 1980 roku planował wprowadzenie stanu wojennego – czytamy w dokumencie, który ujawniło dziś Wojskowe Biuro Historyczne. Chodzi o odtajniony protokół z posiedzenia Komitetu Obrony Kraju, które miało miejsce 12 listopada 1980 roku.

Oto jego treść:

Zastępca Przewodniczącego KOK do spraw Sił Zbrojnych i planowania strategiczno-obronnego gen. armii Wojciech Jaruzelski zaproponował przewidzieć powołanie Rady Obrony PRL na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny, z założeniem możliwości jej działania w okresie pokoju stosownie do potrzeb, przy zachowaniu dotychczasowej działalności Komitetu Obrony Kraju. W przedmiocie kierownictwa wojewódzkich komitetów obrony zaproponował powierzenie funkcji przewodniczących tych komitetów - wojewodom /równorzędnym/, a funkcji zastępców przewodniczących komitetów - sekretarzom komitetów wojewódzkich PZPR. W dalszej części stwierdził, iż został przygotowany zestaw niezbędnych projektów dokumentów prawnych dotyczących stanu wojennego, które po operatywnym dopracowaniu, zapewniałyby możliwość uruchomienia przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem tego stanu. Niezbędne jest jednak dopracowanie ostatecznych rozwiązań normatywnych w kwestii skutków wprowadzenia tego stanu, od strony nakładania dodatkowych obowiązków i ograniczenia konstytucyjnych praw obywatelskich. W powyższych sprawach Szef Sztabu Generalnego WP, Sekretarz KOK, Minister Spraw Wewnętrznych oraz inne właściwe organy państwowe powinny opracować projekty dokumentów, w tym akty prawne, które zostałyby rozpatrzone na kolejnych posiedzeniach Komitetu Obrony Kraju.”

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl