Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony na miesiąc w wykonywaniu czynności służbowych. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, Maciej Nawacki, podjął decyzję ze skutkiem natychmiastowym. O ewentualnym przedłużeniu zawieszenia będzie musiała zdecydować Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Sędzia Paweł Juszczyszyn mimo zawieszenia otrzyma pełne wynagrodzenie.

"Moja decyzja oznacza, że sędzia ma się powstrzymać od wszelkich czynności w sądzie rejonowym i okręgowym" - powiedział mediom Nawacki.

Sędziemu zarzuca się "działanie na szkodę państwa"; rzecznik dyscyplinarny uznał, że Juszczyszyn przekroczył swoje uprawnienia i przyznał sobie kompetencje do oceny prawidłowości, w tym legalności, wyboru członków KRS, tym samym uchybiając godności urzędu. Juszczyszyn został odwołany z delegacji przez prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Wcześniej Juszczyszyn zażądał od Kancelarii Sejmu listu poparcia sędziów do nowej KRS.

"[Sędzia Paweł Juszczyszyn] przekroczył swoje uprawnienia (...), jako funkcjonariusz publiczny (...) doprowadził do wydania bez podstawy prawnej postanowienia, którym nakazano Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów" - podał rzecznik dyscyplinarny.

bsw/pap, fronda.pl