Sprawa skandalicznych wyrokach sądów dotyczących zakazu publikacji na temat Zbigniewa Bońska przez rok dziennikarzowi Piotrowi Nisztorowi oraz wydawcy „Gazety Polskiej Codziennie” odbija się szerokim echem, ponieważ wyroki te prowadzają cenzurę prewencyjną, która – jak podkreśla Stowarzyszenie Dziennikarzy Polski – jest sprzeczna z Konstytucją RP.

Karę na dziennikarza oraz redakcję nałożył przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Rafał Wagner 27 sierpnia 2020.

W stanowisku SDP czytamy:

- Jest to szczególne złamanie zasady wolności słowa i pogwałcenie niezależności dziennikarskiej Redakcji  – sąd nakłada bowiem na wydawcę GPC obowiązek zabezpieczenia publikacji na ten temat wszystkich dziennikarzy, pracowników i przedstawicieli wydawnictwa i to nie tylko w w/w gazecie, lecz nawet w mediach społecznościowych, a w każdym przypadku złamania tego postanowienia  Sądu grozi wydawcy dotkliwa kara pieniężna (10 tys. zł)

A także:

- Jest to cenzura prewencyjna, ponieważ Sąd zakazuje publikacji materiałów dziennikarskich red. Nisztorowi i wydawcy GPC na konkretny temat przed ich powstaniem, przed ich redakcją i przed ich oddaniem do druku. W ten sposób Sąd Okręgowy w Warszawie łamie art. 54. Konstytucji RP, który w pkt. 2 mówi jednoznacznie: >>Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane<<. W skandaliczny sposób narusza to zasadę wolności słowa demokratycznego państwa

I dalej:

- ZG SDP apeluje o solidarność dziennikarską, która może się objawić przez podjęcie zakazanego tematu przez inne redakcje oraz apeluje o zmianę tej decyzji w sądowym postępowaniu odwoławczym

 

mp/sdp.pl/fronda.pl