Manuel Campos Sanchez-Bordona rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dziś opinię, że TSUE powinien oddalić skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości, uzależniający wypłatę środków unijnych od przestrzegania praworządności.

Należy oddalić skargi Węgier i Polski na system warunkowości wprowadzony w celu ochrony budżetu Unii w przypadku naruszeń zasad państwa prawnego” – możemy przeczytać w opublikowanym dokumencie.

Opinia rzecznika unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie posiada co prawda rangi orzeczenia, ale zazwyczaj jest ona zbieżna z późniejszymi wyrokami wydawanymi przez TSUE.

W marcu Polska i Węgry zaskarżyły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mechanizm łączący pieniądze z funduszu odbudowy z praworządnością w kraju. 

 

ren/twitter