Według raportu niemal 90 proc. kobiet, które dokonały aborcji, miało przynajmniej trzech partnerów seksualnych. Z kolei wśród tych kobiet, które pochodzą z rozbitych rodzin, liczba aborcji jest o 10 proc. wyższa niż wśród pozostałych matek.

Dyrektor Instytutu Family Research Council, dr Pat Fagan, zaznaczył, że liczby podane przez raport nie są najważniejsze. Jego zdaniem chodzi przede wszystkim o ewidentną zależność między ilością partnerów seksualnych a dokonywaniem przez matkę aborcji.

Raport wskazuje też, że istnieje zależność między wiekiem inicjacji seksualnej a gotowością do aborcji. 6,2 proc. kobiet, które rozpoczęły współżycie przed ukończeniem 21. roku życia i zaszły w ciążę, dokonały aborcji. Niemal sześć razy więcej kobiet, które rozpoczeły aktywność seksualną w wieku 14 lat zdecydowało się po zajściu w ciążę na zabicie dziecka.

Co ciekawe, problem aborcji jest wyraźnie większy wśród czarnoskórych Amerykanek. Fagan powiedział, że 27,8 proc. z tych, które zaszły w ciążę, dokonało aborcji. Według uczonego odpowiada za to polityka proaborcyjnej organizacji Planned Parenthood, która w latach czterdziestych zaczęła promować wśród czarnoskórych Amerykanów antykoncepcję z powodów rasistowskich. „W 1941 roku 90 proc. czarnych rodzin było nierozbitych. Dziś jest to tylko 17 proc.”

Fagan zauważył też, że bardzo znączący jest fakt, iż 99,2 proc. kobiet, które dokonały aborcji, stosuje antykoncepcję.

„Toczy się bitwa w kulturze i w prawie pomiędzy chrześcijańską seksualnością a tym, co nazwałbym seksualnością pogańską” – skomentował uczony.

Linki: http://marri.us/abortion-demographics, http://www.frc.org/newsroom/frc-highlights-new-abortion-demographic-analysis-measure-to-prevent-taxpayer-funded-abortion-at-event-in-dc

Pac/lsn