Rosjanie uważają USA za najbardziej wrogi kraj świata - zdjęcie
02.06.16, 15:55

Rosjanie uważają USA za najbardziej wrogi kraj świata

Jak wynika z sondaży aż 72 proc. Rosjan uważa, że najbardziej wrogim krajem wobec Rosji są Stany Zjednoczone. Jedna czwarta badanych uważa za najbardziej wrogi kraj Polskę. 

Odsetek obywateli Rosji przekonanych o wrogości USA zwiększa się. Jeszcze dwa lata temu wynosił 69 procent. 

Drugie miejsce w badaniu za Stanami Zjednoczonymi zajęła Ukraina. Niemal połowa Rosjan bo aż 48 proc. uważa ten kraj za wrogo nastawiony. Tu również następuje wzrost, rok temu uważało tak 37 proc. badanych, a dwa lata temu tylko 30 proc. 

Coraz więcej obywateli rosyjskich jest zdania, że krajem nastawionym wrogo wobec państwa Władimira Putina jest Turcja. Sądzi tak 29 proc. badanych. Jeszcze w latach 2014-2015 uważało tak tylko 1 proc. badanych. Na zmianę tego stanu rzeczy bez wątpienia wpłynęły incydenty z ostatnich miesięcy, w których Turcy zestrzelili rosyjski samolot naruszający ich strefę powietrzną. 

Na listę nieprzyjaciół Rosji dostała się też Polska, którą za wrogo nastawioną uważa 24 proc. Rosjan. 

Kogo Rosjanie uważają za to za głównych sojuszników? Tu od lat wyniki pozostają niezmienne. Połowa Rosjan za przyjaciela uważa Białoruś, 39 proc. Kazachstan, 34 proc. Chiny, a 18 proc. Indie. 10 proc. Rosjan sądzi, że ich sojusznikami są Kuba i Syria. 

Dwie trzecie Rosjan odnosi się przy tym negatywnie do Unii Europejskiej. Jedna czwarta badanych odnosi się do tej instytucji pozytywnie. 

Aż 80 proc. Rosjan jest nastawionych negatywnie do USA. 

daug/wiadomosci.wp.pl