W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną Rada Medyczna zarekomendowała wprowadzenie nowych obostrzeń, zwłaszcza w powiatach, w których jest najwięcej hospitalizowanych pacjentów z COVID-19.

W ostatnim stanowisku działającej przy premierze Rady Medycznej znalazło się m.in. zalecenie ograniczenia do niezbędnego minimum imprez masowych, działalności handlowej i działalności artystycznej. Podkreślono, że zalecenie to dotyczy zwłaszcza powiatów, w których liczba hospitalizacji przekracza 9 na 100 tys. mieszkańców.

Rada Medyczna rekomenduje też jak najszersze szczepienie osób jeszcze niezaszczepionych i przyjęcie trzeciej dawki przez osoby do tego uprawnione. Zaleca przestrzeganie zasad sanitarnych: dystansu, dezynfekcji i noszenia maseczek w wyznaczonych miejscach.

W swoim stanowisku Rada wskazuje również, aby przestrzeganie obowiązujących ograniczeń było egzekwowane przez odpowiednie służby.

kak/PAP