Przypominamy: Oto, ile Niemcy powinny zapłacić za zniszczenie Warszawy! - zdjęcie
01.08.18, 18:30Fot. Armin Linnartz, CC 3.0

Przypominamy: Oto, ile Niemcy powinny zapłacić za zniszczenie Warszawy!

To miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi. Kamień na kamieniu nie powinien zostać – rozkazał w 1944 r. Heinrich Himmler, minister spraw wewnętrznych III Rzeszy. Rozkaz wykonano. Zamordowano przy tym 200 tys. Polaków. 60 lat później, na polecenie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oszacowano, na jaką kwotę należy wystawić Niemcom rachunek za obrócenie Warszawy w pył. Wówczas, w 2004 r., opiewał on na 45,3 mld dol - pisała w 2013 roku "Gazeta Polska Codziennie".

"Warszawę niemal całkowicie splądrowano, wywożąc nasz majątek w głąb Niemiec w 26 319 wagonach. Następnie wysadzano, wyburzano i palono budynek po budynku. W proch obrócono m.in. 100 proc. mostów i 90 proc. szpitali, szkół, fabryk, węzłów kolejowych, a nawet latarń. Wyniszczono też populację zwierząt w ogrodzie zoologicznym. Jednak z największą pasją wysadzano bezcenne zabytki: kościoły, pałace, pomniki, archiwa i biblioteki, realizując hasło, w myśl którego „naród żyje tak długo, jak długo żyją jego dzieła kultury” - dodawała wówczas "GPC".

Jeżeli chodzi o całą Polskę, to konieczne odszkodowania są o wiele większe. Dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas w 2014 roku wyliczył dla "wSieci", że chodzi o prawie 900 mld dol. "Łączną wartość strat materialnych, które poniosła Polska z powodu polityki niemieckiej III Rzeszy, oszacowano na 258 mld zł z sierpnia 1939 r. – równowartość 49 mld ówczesnych dolarów amerykańskich. Według Zarządu Rezerw Federalnych USA kwota 49 mld dol. z sierpnia 1939 r. odpowiadała w sierpniu 2014 r. kwocie 845 mld dol. Takie nominalne zwielokrotnienie wynika tylko ze skumulowanej inflacji, bez oprocentowania za zwłokę" - wyjaśniał Kostrzewa-Zorbas.

A tu można przeczytać raport Urzędu Miasta Warszawy, opisujący w szczegółach zniszczenia, jakich dokonali w stolicy Niemcy.

Biuro Analiz Sejmowych zaś w ubiegłym roku w swojej ekspertyzie na ten temat podkreślało:

Według powojennych szacunków straty i szkody materialne w mieniu państwowym i prywatnym, spowodowane przez Niemcy w związku z drugą wojną światową, wyniosły ponad 258 mld przedwojennych zł. W przeliczeniu na walutę dolarową wynosiły one około 48,8 mld dolarów amerykańskich, przy zastosowaniu kursu z sierpnia 1939 r., zgodnie z którym 1 dolar odpowiadał 5,3 zł”.

I dalej:

Straty w majątku trwałym szacowano na 62 mld przedwojennych zł, co stanowiło 3,5 - krotną wartość strat państwa polskiego z okresu pierwszej wojny światowej (17,8 mld przedwojennych zł)”.

Była to odpowiedź na zapytanie posła PiS Arkadiusza Mularczyka o reparacje wojenne, jakie należą się Polsce od Niemiec.

dam