Prorocze słowa papieża Leona XIII o masonerii - zdjęcie
24.03.20, 12:55

Prorocze słowa papieża Leona XIII o masonerii

30

Leonowi XIII zawdzięczamy encyklikę Humanum genus, najważniejszą, najbardziej kompletną w opisie wolnomularstwa oraz przewrotności jego planów.

Bez analizy tych dokumentów papieskich nie można zrozumieć bardzo poważnej sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Kościół i wszystkie nasze tak zwane cywilizowane społeczeństwa, korzystające przedtem, przez całe wieki, z chrześcijańskiej cywilizacji z jej zasadami oraz z chrześcijańskiej moralności.

Jak to bardzo trafnie wypowiada papież Leon XIII, celem wolnomularzy jest zniszczenie wszystkich chrześcijańskich instytucji, położenie kresu temu, co zostało stworzone i ustanowione przez Kościół w przeciągu dziesięciu czy dwunastu wieków, doszczętne tego unicestwienie. Moralność, zasady, dogmaty Kościoła: wszystko należy zniszczyć!

W sposób uzasadniony można sobie wyjaśnić ów rozkład jedynie oddziaływaniem jakiejś niezwykle skutecznej organizacji, ponieważ w ciągu stuleci udało się jej dokonać tego, co przewidziała i co zapowiedziała: „Jeśli trzeba będzie, zużyjemy wieki, lecz osiągniemy to”.

W jaki sposób, o ile u jego podłoża nie ma jakiegoś stałego pierwiastka, może tłumaczyć się podobnego typu zamiar? Otóż, owym stałym pierwiastkiem jest szatan – Papież mówi to otwarcie. Nie można wytłumaczyć tej złości, tej wrogości, jaką żywi wolnomularstwo w stosunku do Kościoła, w końcu wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa niczym innym jak nienawiścią szatana. Inne wytłumaczenie jest niemożliwe.

Zresztą, skoro pozna się, podczas tajnych ceremonii, prawdziwe powiązania miedzy wolnomularstwem i szatanem we wszystkim, co dokonuje się pod osłoną tajemnicy, pojmuje się tę wytrwałość, a ponadto ową inteligencję, tę niezwykłą finezję, z jaką kierowany jest cały plan. Może to być jedynie dzieło wyjątkowej i przewrotnej inteligencji.

Wolnomularstwo nigdy nie było tak silne, a jego wpływ równie szeroki, jak w chwili obecnej. Liczba wolnomularzy i ich bezczelność rosną w sposób nieprawdopodobny. Spotykają się oni teraz w jasny dzień, ponieważ nie muszą już niczego obawiać się ze strony rządów, które ich popierają i są nimi naszpikowane. Nie potrzebują już się ukrywać. Niewątpliwie ciągle jeszcze zbierają się dyskretnie, aby rozprawiać o swojej strategii, sporządzać plany, podejmować ważne decyzje... lecz nie ukrywają już swojego istnienia. Obecnie, co łatwo można zrozumieć, już nawet nie atakują Kościoła, gdyż Kościół sam realizuje to, do czego oni chcieli doprowadzić. Można by wręcz powiedzieć, iż Kościół oddał się dziś do dyspozycji wolnomularstwa, które niegdyś potępiał!

Natomiast Leon XIII jasno, kategorycznie i stanowczo oświadczył: „Porozumienie między chrystianizmem i masonerią jest niemożliwe”. Lecz obecnie sądzi się, iż postępuje się dobrze, praktykując fałszywy ekumenizm również z wolnomularstwem. Masoneria jest zatem bardzo zadowolona; mówi ona sobie: załatwione, Kościół przyjmuje teraz nasze idee, nasze pragnienia, nie ma już z nim problemów.

Encyklika Leona XIII Humanum genus, dotycząca sekty wolnomularzy, jest datowana 20 kwietnia 1884 r. Nosi ona tytuł De secta massonum – O sekcie masonów, pokazując, że Papież nie zamierzał traktować wolnomularstwa w rękawiczkach.

Państwo szatana

 Pierwszym motywem, pojawiającym się w prologu papieskiego tekstu, jest użyty przez papieża Leona XIII opis sprzeczności pomiędzy dwoma królestwami. Rodzaj ludzki jest podzielony na dwa wrogie obozy:

Rodzaj ludzki, gdy od Boga, Stwórcy i dawcy łask nadprzyrodzonych, z nienawiści diabelskiej mizernie odpadł, podzielił się na dwa różne i przeciwne obozy; z których jeden walczy nieustannie w obronie prawdy i cnoty, drugi broni tego, co się cnocie i prawdzie sprzeciwia. Pierwszym z tych obozów jest Królestwo Boże na ziemi, tj. prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Drugi obóz, to królestwo szatana. To dwojakie królestwo, podobne do dwóch miast, które przeciwne mając prawa, do przeciwnych dążą celów, wyraźnie widział i opisał św. Augustyn, przyczynę i źródło obu trafnie i treściwie określając tymi słowami (...).

Papież cytuje świętego Augustyna:

Dwoje królestw utworzyła dwojaka miłość; królestwo ziemskie utworzyła miłość własna, posunięta, aż do pogardy Boga; królestwo niebieskie zaś utworzyła miłość Boga, posunięta aż do pogardy siebie.

Jest to zatem dokładne przeciwieństwo. Dla miłości Boga gardzimy sobą, chrześcijanin pogardza sobą; szatan, na odwrót, posuwa miłość własną, egoizm, aż do pogardy Boga, do sprzeciwiania się Mu.

Przez wszystkie wieki jedno królestwo walczyło przeciwko drugiemu, rozmaitą bronią i w różnorodny sposób. (...) Za dni naszych jednakże zdaje się, że zwolennicy złego zmawiają się miedzy sobą, i wszyscy do jak najgwałtowniejszej napaści się sposobią pod przewodem i przy pomocy owego daleko rozgałęzionego i silnie zorganizowanego stowarzyszenia masonów czyli wolnomularzy.

Leon XIII charakteryzuje zatem związek wolnomularzy jako państwo szatana – królestwo demonów. I dokładnie określa plany masonów:

Nie tając się już bowiem bynajmniej z zamiarami swoimi, zuchwale miotają się przeciwko majestatowi Bożemu; jawnie i otwarcie dążą do zburzenia Kościoła, i to w tym celu, aby ludy chrześcijańskie do szczętu obedrzeć z dobrodziejstw wysłużonych przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Wobec oczywistego stanu rzeczy, w obliczu tej sytuacji, papież dochodzi do wniosku, iż jego obowiązkiem, jako najwyższego kapłana, jest ujawnienie zagrożenia:

Obowiązkiem Naszym jest zwracać uwagę na niebezpieczeństwo, wskazywać nieprzyjaciół, i wedle możności stawiać czoło ich zamiarom i fortelom, żeby królestwo Jezusa Chrystusa, nad którym przejęliśmy opiekę, nie tylko nie poniosło żadnego uszczerbku, lecz nawet nowymi nabytkami wciąż wzrastało i rozszerzało się po całej kuli ziemskiej.

(...)

Podstawowy cel wolnomularstwa

 Następnie, w zdaniu iście proroczym, które należy pamiętać, Leon XIII wyraźnie precyzuje cel, jaki wyznaczyli sobie wolnomularze:

Ich ostatnim celem (...) jest: zupełne wywrócenie porządku kościelnego i państwowego, jaki się wytworzył dzięki religii chrześcijańskiej, a postawienie natomiast nowego porządku wedle swojego ducha, na podstawie i wedle praw wziętych z naturalizmu.

Fragment IV rozdziału książki Przeciw herezjom – Wykład o encyklice Humanum genus Leona XIII. Książka abp. Lefebvre Przeciw herezjom ukazała się nakładem Wydawnictwa Te Deum.

Komentarze (30):

Mirek2020.03.25 9:06
Kościół Katolicki trwa już 2 tysiące lat i trwał będzie dalej . Natomiast wolnomularstwo , lewactwo i inne tego typu diabelskie idee zmieniają się jak rękawiczki . Obecnie mamy okres zarazy który jest skutkiem pychy człowieka . Dla dzisiejszego człowieka liczy się głównie mamona i pogarda dla biedy . Dlatego zostaliśmy ukarani .
MaxFiend2020.03.25 8:51
Typowa brudna walka dwóch organizacji o wpływy :-D
Stani2020.03.25 6:48
Leon XIII to ten popapraniec, który opisał jak Jezus sprzedaje swój kościół Szatanowi?
Walka z wiatrakami cdn2020.03.24 17:08
Dziwię się Panu, że nie znalazł pan swoich z rewolucji 68, przecież ich jest wszędzie pełno i to od lat, im wyżej w hierarchii społecznej tym zagęszczenie bardziej rośnie, kawusia, a może na ciasteczko, bo u nas brakuje towarzystwa.... coś za coś, wszystko podlega wymianie. NIE słyszał Pan tego bełkotu masońskiego, dziwne. Słynne teksty – cytaty: Teraz sami biedni chłopcy biegają za bogatymi paniami. Widzę, że niektórzy panowie mogliby firmy zakładać... a w jakiej branży, jeśli mogę spytać... w rozrywkowej oczywiście, he he, a co nie wie pan, najważniejsza w życiu jest rozrywka, mona to opodatkować, w ramach konsultacji - firmy konsultingowej. Bo u nas w spółdzielni za czyszczenie kominów 3-4 tys. płacą... Znam takiego co pracuje w nieruchomościach, w mieszkaniu tylko materac, puste pokoje, pracuje z ludźmi, ciągle czyta i czyta, po 12 godz., po 24h, wieczorami jeździ po kasynach bo nie ma co robić z kasą -- a pani jak odchodziła to za tyłek się złapała i powiedziała no tez masz swoje potrzeby. Widział pan tu gdzieś tęczowy szlak, bo szukam - stoi franca z kasty przed 50 z mężem - ubranie wskazywało, że byli majętni, ciekawe skąd dostali namiary, z miłosiernej korporacji X. Jeszcze się Pan stary pedał nie dogadał, przecież tam ciągle potrzeba, postępuj Pan jak oni, a złoto tego świata Panu dadzą, tytuły, statusy; na marzenia Pan zarobi. A tak co sam pan został, świnię też Panu podkładali w pracy, przez 10 lat chodzili za panem, bo w kaście brakuje i jest interes, a oni znają się na potrzebach. Wyrachowanej zgniliźnie z kasty polującej na samopas, spóźnionych pociągów i złodziei czerwonych długopisów, życzę zdrowia. Z zasady nie jestem homofobem, ale jest ale... Bo kasta wszędzie pójdzie i wie jak stosować techniki "tolerancji represywnej", w ten sposób eliminuje jednostki przeciwne światopoglądowo, wręcz je zwalcza, po pewnym czasie zawsze podkładają świnię w pracy. Światem rządzi koropo-polityczna-masoneria i stosuje metody podobne jak w filmie "Zero Theorm", T. Gilliama, pan reżyser jest bacznym obserwatorem istniejących sił, które rządzą światem. Matt Deamend występuje jako symbol zarządu, grupy masonów, którzy "polują na katolików" o pewnym profilu psychologicznym, bo są dla nich inwestycją. Niestety ta antyutopia jest realizowana obecnie przez masońską frakcję katolików - zamykają w domu tych niezgodnych światopoglądowo lub niedojrzałych społecznie, by im odebrać jakiekolwiek szanse na rozwój poza grupą interesu; tzw. metoda na raka, na bankę szklaną, można też porównywać do Huxleya, a ks Gobbi też wspominał o masonerii, że mają tendencję do wywyższania swoich i w subtelny sposób wykluczania tych, którzy nie chcą postępować wobec ich zasad.
anonim2020.03.24 17:08
Czy masoni dlatego podszyli się pod cech budowniczych katedr, żeby ukryć, że jedyne co potrafią to pasożytować i niszczyć?
anonim2020.03.24 16:43
Zastanawiam się dlaczego Bóg powiedział tylko o człowieku, że jest na jego obraz i podobieństwo? Co ma człowiek i Bóg, czego nie mają aniołowie?
Walka z wiatrakami cdn2020.03.24 16:42
Pan powinien z tymi młodymi pedałami się dobrze dogadywać, dziwię się, że jest pan sam. Już od ponad 70 lat zgodnie z wytycznymi nauk humanistycznych wszędzie ma obowiązywać tęczowy świat. „XX w. mieszczaństwo żyje w hipokryzji, a my wolimy żyć w prawdzie, bo ta prawda nam pasuje”, wykonuje gest głową w dół (kultura homo i podawania światełek po biurach co by wszyscy mieli pożytek) - rozmowa panów prowadzących program TV na tematy społeczne. Masoneria dawno infiltrowała Kościół i im wyżej w hierarchii tym wyższa kultura wyzwolenia, bardziej na lewo i naturalizmu tym wyżej w Kościele i hierarchii społecznej - wg badań w USA z XX w. Tzw. granie na perkusji, fortepianie, już od lat były wytyczną w wychowaniu młodych chłopaków, a teraz ten trend również jest widoczny w nowoczesnych, modernistycznych naukach Kościoła. Obecnie w Niemczech można do seminarium przychodzić parami, a homoseksualizm to nie grzech lecz etap rozwoju mężczyzn. Skoro tak jest to dlaczego tak wielu ludzi, którzy pozakładali rodziny dalej na tym etapie się zatrzymali i wymuszają na innych przyjecie kultury homo; bo jest funkcjonalna, tęczowe wyzwolone dziewczyny, zawsze się lepiej dogadają z fioletowym chłopakiem, i jej nic nie powie jak ta stwierdzi że potrzebuje nowej latareczki, bo on też ma potrzeby, pewnie jeszcze pójdą razem. Wytyczne lewackich autorytetów od lat są takie same, tylko teraz jest to coraz bardziej widoczne w mediach; jak ostatnio w faktach na TVN, wszyscy chórkiem mamy śpiewać ... zawsze z tęczą.
Walka z wiatrakami2020.03.24 16:35
Panie "stary pedale". Pan z kasty, czyli tęczowych masonów 68 z ulicy koszmarnej, polujących na złodziei czerwonych długopisów. Masoni rządzą światem i są w każdej instytucji w każdym państwie, swą przewagę, dominację już zapieczętowali w latach 90-tych.
stan2020.03.24 23:10
Człowieku, opamiętaj się. Do kogo to piszesz? Do papieża z XIX wieku?
Do Pana Stana2020.03.25 7:29
Nie do sitwy cwaniakow o konkretnych interesach; literatura, kinematografia (polska i anglosaska) jest pelna przykladow, manipulacje, intrygi, spychanie na margines tych ktorzy nie chcą postepować wg ich kultury wyzwlenia. Skrypty zawarte w TV służą konkretnym celom i konkretnym grupom, realnym celom wąskich grup interesow - rekrutacja ... do ... Ty Panie Stan weź przeanalizuj literaturę i film to dojdziesz do wniosku jaki typ człowieka jest wspołcześnie porządany, kto ten wzor od dziesięcioleci wprowadza w spoleczenstwo i do Kościola. Piszę do wyrachowanych lewakow z pewnych grup: ".. oni pilnuja jak sie tam dostali, wiedzą za co ..." - ich przedstawiciel sie wygadal, że ten proses już jest nie do odwrocenia. Ten wzor przynależności i rekrutacji już jest w organizacjach i instytucjach od 50-70 lat. "jak wejdziesz miedzy wrony ..." Tylko oni swe zasady wprowadzili wszędzie, widać to zwlasza w filmach, TV, serwisach informacyjnych, serialach -- tam są pewne skrypty zawarte, maja tzw. drugie dno i służą w pewnym procesie rekrutacji. Do roli, x, y, z, bo "u nich sie nic nie marnuje". Przeciez wszystko podlega wymianie, a "po życiu nie wiadomo co jest, dlatego my budujemy sobie raj na ziemi". "Chrystus to kolejny mędrzec duchowy, jak Konfucjusz, czy Dalejlama". "Dogma juz byla ..." Maja tendencję do wywyższania swoich i skazywania na niebyt tych, ktorzy nie chcą postepować jak oni chcą. Po tym poznasz Masonerię, po slowach i po dzialaniu, jak nie z nimi, to do wykluczonych. Prosze sie odnieść do metod na raka, na szklana bankę, Huxleya, Teorii Zero, czy ks Gobbiego, skryptow w mediach i filmach. Wiedzy Pan nie posiada. Od masonkow uslyszalem, że wiedze można mieć, ale co się z tym zrobi. NIC bo zaorane - tak sie wysypał między słowami ich przedstawieciel na youTube w 2019 r. Albo jesteś z nimi albo po drugiej stronie. Wyzyskujących - spojnych pod względem jakiejś cechy kulturowej, nieważne czy to prawica, czy to lewica, oni sa tam zgodni co do jednego, bo tak się dostali - albo wyzyskiwanych. Kasting trwa, ale trzeba jeszcze ładnie zatańczyć na stole jak u Pana Vegi w filmie Botox. Pan reżyser jest bacznym obserwatorem rzeczywistości, rownież Orzechowski, czy Rurke, Kobiety bez wstydu, Na układy nie ma rady. Ja wejdziesz między one krakaj jak i one...
anonim2020.03.24 16:21
Szatanowi chodzi o to, aby wyrzucić ze świadomości ludzi Boga i całkowicie nimi zawładnąć, całkowicie ich sobie podporządkować. W jakim celu? Proszę zobaczyć zdjęcia umierających z głodu na Ukrainie, z łagrów, bądź z obozów koncentracyjnych. Jeżeli prawdą jest, iż to miłość Boga do człowieka rozgniewała Lucyfera, to jedyną istotą której on naprawdę nienawidzi jest człowiek, ludzkich narzędzi Szatana nie wyłączając!
bogdanus2020.03.24 15:24
Amen.
Co tam Agnieszka ... to Ersatz! 2020.03.24 14:20
Jesteś młody to zarobisz, jesteś stary to ci się PRL przypomnie. Darmowe obciąganie każdej lachy: czarnych, żołtych, tych z wirusem. Za lachy do 30-tki to płacę do 100PLN za 10 min. Lokalizacja dowolna. Może to być Dworzec Centralny, albo klopy pod Rondem Dmowskiego a także WC w Marriocie, Novotel. Na "numer" umawiam się tylko poprzez email: [email protected] Adresować na "Lesiu" i muzykę dodam. W kakałko nie biorę bo mam hemoroidy. Dyskrecja zapewniona.
Agnieszka2020.03.24 13:58
Cześć! Nazywam się Agnieszka, mam 23 lata. Chcę znaleźć mężczyznę do intymnych spotkań i komunikacji. Z przyjemnością odpowiem wszystkim, napisz do mnie na stronie randkowej, oto moja strona - http://loveto.one/agnieszka97
hrabia de zurek2020.04.5 8:41
ukorz sie i rozpocznij pokute coro koryntu
Jarek2020.03.24 13:16
Jakoś dziwnym trafem znaczna większość kościołów zbudowana została przez wolnomularzy. Nie przeszkadza?
franek2020.03.24 13:59
To twierdzenie z głupoty czy z przewrotności?
stan2020.03.24 23:02
Owszem, wolnomularze byli budowniczymi, murarzami. Z czasem wyparli ich przedstawiciele innych zawodów. Wolnomularze zanikli, zostali masoni, najzajadlejszy wróg Kościoła.
czy warto bylo ich ratować?2020.03.24 13:14
Fronda może być dumna z faktu, że zupełnie bezkrytycznie, w imię wolności słowa udziela gościnny masońskiej mendzie, człona (obrzezanego sierpem) B'nai B'rith – Loża Polin firmującego się tu m.in. NIE BADZ OBOJETNY, Żyd wyklęty, Sauron, Klapafuckyousz ...
Novus Ordo Iuris2020.03.24 13:05
Leon Pechowy, bo Trzynasty, dawno w proch się obrócił, a masoneria w międzyczasie dokonała wrogiego przejęcia Kościoła, obsadzając kluczowe stanowiska masonami lub masońskimi marionetkami!
because you stink!2020.03.24 13:15
you can run kike, but you can't hide
Felek2020.03.24 15:56
Ordo luris. To moze wy tam towarzysze stworzcie swoj wlasny kosciol. Taki radyklany, przyjmujacy tylko bialych heteroseksulanych , antyaborcyjnych wariatow. Wtedy sie bedziecie kisic we wlasnym sosie tylko nie narzucajcie swoich racji innym a brandzlujcie sie miedzy soba. Wtedy wszyscy beda zadwoleni.
smutno mi staremu pedałowi 2020.03.24 13:05
Halo, Nazywam się Lech Keller-Krawczyk (spolszczone żydowskie -Sznajder) mam ponad lat 70 plus jestem Żydem i homoseksualistą. Niestety szkoły są zamnknięte ale wiosna idzie. Już wiosna niedługo i chłopczyki będą w krótkich spodenkach. Co za przyjemność posiedzieć tam i popatrzeć na te młode ciałka chłopczykow. Jestem tu zawsze choć nie pod swoim nazwiskiem. Lubię takie pseudonimy jak "PolishPatriot" (choć nie jestem ani jednym ani drugim), "Polak" albo "Słowianin", "Sarmata"(a to dobre!) a ostatnio jestem "𝐋𝐞𝐬𝐳𝐞𝐤" - zaczyna mi brakować pomysłów na nowe nicki. Można mnie znaleźć m.in. pod "nickami" 𝐭𝐚𝐤 𝐭𝐚𝐤 𝐣𝐞𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐊𝐫𝐞𝐭𝐲𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐣𝐚, 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈, 𝐀𝐠𝐧𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚, 𝐔𝐫𝐬𝐳𝐮𝐥𝐚, itp. Nie tylko lubię źeńskie "nicki", ale i lubię się ubierać jak Rafalala - w zaciszu domowym. A tak naprawdę to jestem starym pedałem bez rodziny, przyjaciół, znajomych. Powinienem dostać Order Lenina za mój iście stachanowski trud.
Katolicka Kretynizacja Polski2020.03.24 13:02
Leon XIII wspominał też coś o cyklistach?
stan2020.03.24 23:00
Diabeł bardzo nie lubi, jak się o nim mówi. Dlatego prawdę sprowadza do kpiny. To jego broń - szyderstwo i nienawiść.
Adrian vel długopis Duda2020.03.24 12:59
Adrian vel długopis Duda ogłosił sukces: Rodacy ! Właśnie w ramach akcji LOT do Domu ściągnęliśmy dla was 30 tys. rodaków zarażonych koronawirusem. Rodacy może i są przejściowe trudności z zapewnieniem skafandrów ochronnych słuzbie zdrowia, ale chciałem uroczyście was zapewnić - worków na ciała na pewno nie zabraknie. A jeśli zbraknie, to tu z tej mównicy obiecuję solennie, że podam się do dymisji (tu nastąpiło wszytko mówiące mrugnięcie okiem tak jak przy ogłaszaniu obietnicy ulżenia frankowiczom).
man.of.Stagira2020.03.24 12:56
Zawsze byli lepsi Niemcy oraz gorsi (Ci odesłani do KL) Zawsze byli lepsi Żydzi oraz gorsi (Ci wysyłani przez Judenraty do KL) Zawsze byli lepsi Polacy oraz gorsi (Ci wysłani do d i a b ł a przez anty-moherowy establishment) Teraz są lepsi chorzy na koronowirusa (np. w UK, Hiszpanii, Belgii, Włoszech) oraz gorsi (np. katolicy zwani homofobami, ale nie tylko) Duch SS-Obersturmbannführera Eichmanna wiecznie żywy po liberalnej stronie PRAWDZIWA l e w i c a (od Butler) TO TEŻ NIE jest. Mamy tutaj sporo pseudo-lewicowych i pseudo-lgbt nazioli koczujących na forum. .
Felek2020.03.24 15:49
A ja myslalem ze gorszy sort to retoryka PiS'u i ich sposb na polityke czyli dzielenie spoleczenstwa i spychanie wszystkich co nie sypia groszem na kosciol i nie sa w klice PiSowskiej. Przypisywanie lewicowosci Nazista jest niezwykle glupie. Tak samo glupie jak tlumaczenia ze Narodowcy to oni nie hajlowali tylko zamawiali piwa, urzadzanie urodzin Hitlera to prowokacja i te wszystkie zdjecia ze swastykami u nich to klamstwa bo to sa takie biedne, przesladowane chlopaczki zatroskane o ojczyzne. Hitler byl przede wszystkim narodowcem, fanatykiem z wycierajacym sobie morde Bogiem wiec twoje przeklamania ideologiczne sa marne.
man.of.Stagira2020.03.24 17:02
JAKI UCZEŃ t a k i Mistrz, nie dziwi n i c: "I began to study again, and now for the first time really achieved an understanding of the content of the Jew Karl Marx's life effort. Only now did his Capital become really intelligible to me, and also the struggle of the Social Democracy against the national economy, which aims only to prepare the ground for the domination of truly international finance and stock exchange capital." Adolf Hitler, Mein Kampf - o swoim odkryciu sensu świata na nowo pod wpływem teorii Karola Marksa Hitler nie był 'narodowcem'. Podziwiał Marxa i Stalina.
Felek2020.03.24 21:32
Hitler tak jak i Stalin i kapitalisci i komunisci brali wybiorczo teorie Marxa i adoptowali ja na potrzeby swoich zbrodniczych ideologii. Marx nigdy nie byl komunista. Pisal prace o scieraniu sie klas spolecznych i klasyfikowal nowa filozofie ktora budowala podwaliny pod kapitalizm. Hitler podziwal Stalina bo on tez byl podobnym maluczkim z mania wielkosci jak on i marzyla mu sie dominacja siwata. Marx pisal tylko mysli a to ze banda chorych fanatykow wybiorczo je interpretowala to calkowicie inna sprawa. Podobnie jest z Biblia i Koranem tyle ze w tym przypadku interpretacja religijna. Hitler byl narodowcem bo uwazal wyzszosc jednego narodu nad innymi, gardzil odmiennymi rasami i czul pogarde do innych grup spolecznych znajdujac wroga wsrod Zydow. Wypisz wymaluj wspolczesni narodowcy,