29.09.16, 10:27wikipedia.com

Powszechna służba wojskowa w Szwecji dla dziewcząt i chłopców

Szwecja przywraca obowiązek powszechnej służby wojskowej. Już w przyszłym roku do szwedzkiej armii zostaną powołani zarówno chłopcy jak i dziewczęta, począwszy od roczników 1999 i 2000. Powszechny pobór ruszy ponownie po sześciu latach zawieszenia.

Szwedzka armia cierpi na braki kadrowe. Wprowadzona w 2010r dobrowolna rekrutacja wojskowa nie spełniła oczekiwań. Z uwagi na niskie wynagrodzenia, kariera w wojsku nie stanowi interesującej perspektywy dla szwedzkiej młodzieży. W tym roku nie zostało zapełnionych aż 2500 z 4000 zaplanowanych etatów w armii.

Jak sugerują eksperci w raporcie przedstawionych szwedzkiemu ministrowi obrony narodowej, obecne wynagrodzenia żołnierzy są zbyt niskie i powinny być dostosowane do aktualnych realiów. Wysokość pensji powinna być uzależniona od wieku pełniących służbę, a młodzi poborowi mieliby otrzymać pomoc w spłatach kredytów studenckich. Dziś podstawowa pensja żołnierza wynosi 18000 koron, czyli ok. 8.000 zł.

Jednak władze w Sztokholmie, jako główny powód przywrócenia powszechnej służby wojskowej podają konieczność „wzmocnienia zdolności obronnej” kraju.


LDD, źródło: RMF24