POTĘŻNA modlitwa św. Ojca Pio o nawrócenie grzeszników - zdjęcie
23.10.18, 10:00Fot. via Wikipedia, CC 0

POTĘŻNA modlitwa św. Ojca Pio o nawrócenie grzeszników

Zaczął się Tydzień Misyjny... Misja - to powołanie wszystkich chrześcijan, także nas, żyjących w Polsce. Bo przecież nie chodzi tylko o to, by nawracać i ewangelizować dalekie ludy, które nie znają jeszcze Chrystusa. Chodzi także o to, by nawracać grzeszników, niewierzących, apostatów... Pole do tak rozumianej misji jest wszędzie. Polecamy dziś odmawianie modlitwy św. ojca Pio o nawrócenie grzeszników. Odmawiajmy ją z wielką, głęboką wiarą, a za sprawą naszego Pana Jezusa Chrystusa może dokonać się nawrócenie zatwardziałych serc i powrót na łono Kościoła - często po latach formalnej lub nieformalnej apostazji...


Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "Pieśni nad Pieśniami" powiedziałeś, że "jak śmierć potężna jest miłość" (Pnp 8, 6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.

O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia...

Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że "żniwo jest wielkie, a robotników mało", że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

mod