Ministerstwo Środowiska wywiązało się z terminu przedstawienia planu realizacji postanowień Trybunału Unii Europejskiej o zakazie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej- informuje RMF FM.

Resort środowiska dostarczył plan Komisji Europejskiej. Jest to odpowiedź na decyzję TSUE z 20 listopada. Unijny Trybunał wydał decyzję, która nakazuje Polsce zatrzymać wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. W przeciwnym razie naszemu krajowi grożą wysokie kary. 

Co znalazło się w planie przesłanym KE? Resort środowiska podkreślił, że Polska podtrzymuje stanowisko, iż prace na terenie Puszczy są prowadzone ze względu na bezpieczeństwo publiczne oraz zapewnienie bioróżnorodności.

Jak podaje RMF FM, w Komisja Europejska może zażądać nowego postępowania w sytuacji, gdy uzna, że Polska nie wywiązuje się z postanowienia TSUE. Wówczas, jeżeli Trybunał potwierdzi, że wycinka drzew jest kontynuowana, może nakazać Polsce zapłatę na rzecz Komisji kary w wysokości co najmniej 100 tys. euro dziennie. Kary byłyby naliczane od 20 listopada. 

yenn/RMF FM, Fronda.pl