Polska Agencja Prasowa ustaliła nieoficjalnie, że po wielu miesiącach negocjacji udało się osiągnąć porozumienie z Czechami ws. Kopalni Turów. Wczoraj wieczorem uzgodniony przez zespół pod przewodnictwem minister Anny Moskwy ze stroną czeską projekt porozumienia przyjął w trybie obiegowym polski rząd.

Źródło PAP nie przekazało informacji na temat szczegółów wynegocjowanego porozumienia. Resort klimatu i środowiska odmówił komentarza w tej sprawie, wskazując na poufność rozmów z czeskim rządem.

Spór z Czechami ws. kopalni w Turowie rozpoczął się w lutym ub. roku, kiedy rząd Czech złożył skargę do TSUE przekonując, że praca polskiej kopalni zagraża dostępowi do wody w rejonie Liberca. Unijny Trybunał nakazał w maju natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie. Polska jednak tego postanowienia nie zrealizowała, ponieważ zamknięcie kopalni oznaczałoby ogromne zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego i skazanie tysięcy ludzi na bezrobocie. W konsekwencji 20 września TSUE postanowił, że Polska musi płacić 500 tys. euro za każdy dzień zwłoki w realizacji wcześniejszego postanowienia o wstrzymaniu wydobycia.

Już w maju ub. roku polski rząd rozpoczął negocjacje z Czechami, mające zakończyć się wycofaniem skargi z unijnego trybunału.

kak/PAP