Piękne i mocne słowa papieża o naszym podejściu do innych - zdjęcie
02.04.18, 20:20fot. Benhur Arcayan via Wikipedia

Piękne i mocne słowa papieża o naszym podejściu do innych

Niech Dziewica Maryja, którą  w tym okresie wielkanocnym przyzywamy jako Królową Nieba wspiera nas swoją modlitwą, aby braterstwo i wspólnota, których doświadczamy w te dni Wielkanocy, mogły stawać się naszym stylem życia i duszą naszych relacji – mówił Papież w rozważaniu przed modlitwą „Regina Coeli”. Przypomniał, że drugi dzień Świąt Wielkanocnych jest nazywany „Poniedziałkiem Anioła”. To on bowiem powiedział kobietom, które przyszły do grobu, że Jezus zmartwychwstał. Dla ogłoszenia po raz pierwszy zmartwychwstania nie wystarczyło ludzkie słowo, potrzebne było działanie istoty wyższej.

Franciszek podkreślił, iż owocem Paschy jest braterstwo. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa został pokonany grzech, który oddziela od Boga i człowiek może dawać siebie braciom. Grzech zawsze dzieli i wprowadza nieprzyjaźń.

„Jezus obalił mur podziału między ludźmi i przywrócił pokój, rozpoczynając tkanie sieci nowej wspólnoty. Bardzo ważne w naszych czasach jest ponowne odkrywanie braterstwa, tak jak było ono przeżywane w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. Odkryć na nowo, jak zrobić miejsce Jezusowi, który nigdy nie dzieli, ale zawsze jednoczy. Nie może być prawdziwej komunii i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego i sprawiedliwości społecznej bez braterstwa i dzielenia się. Bez braterskiego dzielenia się nie można stworzyć autentycznej wspólnoty kościelnej lub obywatelskiej: istnieje wówczas tylko zbiór jednostek motywowanych własnymi interesami” – powiedział Ojciec Święty.

Papież zaznaczył, że Pascha Chrystusa przyniosła ze sobą także nowość dialogu i relacji, która dla chrześcijan stała się odpowiedzialnością. Uczniów Jezusa poznaje się bowiem po wzajemnej miłości.

„Dlatego właśnie nie możemy zamykać się w naszej sferze prywatnej, w naszej grupie, ale jesteśmy wezwani do troski o dobro wspólne, do zadbania o naszych braci, zwłaszcza tych najsłabszych i zepchniętych na margines. Tylko braterstwo może zagwarantować trwały pokój, może pokonać różne formy ubóstwa, może ugasić napięcia i wojny, może wyplenić korupcję i przestępczość. Anioł, który mówi nam, że Jezus zmartwychwstał, niech nam pomoże żyć w braterstwie i w nowości dialogu oraz relacji, a także troszczyć się o dobro wspólne” – kontynuował Papież.

Po odmówieniu modlitwy „Regina Coeli” Franciszek, życząc pełnych pogody dni Oktawy Wielkanocnej, zachęcił wiernych, aby stały się one okazją do świadczenia o Chrystusie zmartwychwstałym szczególnie wobec osób najsłabszych i bezdradnych. W tym kontekście zapewnił o swojej modlitwie za osoby dotknięte autyzmem przypominając, że dziś przypada światowy dzień poświęcony tym chorym.

Na zakończenie Papież zaprosił do modlitwy o pokój, przede wszystkim dla narodów cierpiących z powodu trwających konfliktów oraz zaapelował o uwolnienie i umożliwienie powrotu do domu wszystkich osób porwanych i niesprawiedliwie pozbawionych wolności.

mod/Radio Watykańskie