PGNiG próbuje zatrzymać Nord Stream 2 - zdjęcie
02.08.21, 10:29Fot. Piotr Mahhonin via Wikipedia, CC 4.0

PGNiG próbuje zatrzymać Nord Stream 2

15

PGNiG SA i PGNiG Supply & Trading złożyły wniosek o włączenie do postępowania certyfikacyjnego operatora gazociągu Nord Stream 2. Od wyniku postępowania zależy, czy właściciel gazociągu uzyska uprzywilejowaną pozycję na europejskim rynku gazu.

PGNiG SA i spółka zależna PGNiG Supply & Trading (PST) wystąpiły do niemieckiego organu regulacyjnego o przyłączenie do postępowania certyfikacyjnego wszczętego na wniosek Nord Stream 2 AG, właściciela gazociągu Nord Stream 2 (NS2). Postępowanie prowadzone przez Federalną Agencję ds. Sieci (niem. Bundesnetzagentur, BNetzA) z udziałem Komisji Europejskiej zadecyduje o tym, czy Nord Stream 2 AG będzie mógł pełnić funkcję operatora swojego gazociągu.

Spółka Nord Stream 2 AG nie chce podporządkować się ogólnym zasadom III pakietu energetycznego, których celem jest zagwarantowanie konkurencji i równych warunków dla wszystkich uczestników rynku. W szczególności właściciel Nord Stream 2 chce uniknąć stosowania przepisów dotyczących rozdzielenia własnościowego, dostępu stron trzecich do infrastruktury oraz przejrzystych taryf, uwzględniających koszty całości gazociągu. Istotną okolicznością jest także negatywny wpływ gazociągu NS2 na bezpieczeństwo energetyczne Unii i poszczególnych państw członkowskich. Te argumenty muszą wybrzmieć, dlatego PGNiG zdecydowało się dołączyć do postępowania certyfikacyjnego prowadzonego przez BNetzA oraz powiadomić Komisję Europejską o swoim stanowisku. Po wyroku TSUE ws. OPAL nikt nie może już ignorować zasady solidarności energetycznej i pomijać skutków swoich decyzji dla bezpieczeństwa innych państw UE powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Nord Stream 2 AG wystąpiła w czerwcu 2021 roku o certyfikację w tzw. modelu niezależnego operatora systemu przesyłowego (ang. Independent Transmission Operator, ITO). Certyfikacja w modelu ITO umożliwia operatorowi działanie pomimo braku pełnego rozdzielenia własnościowego od spółki-właściciela zajmującego się produkcją i dostawami gazu ziemnego, w tym przypadku – Gazpromu. Takie rozdzielenie jest jedną z podstawowych zasad III pakietu energetycznego, a jego celem jest zagwarantowanie równych i przejrzystych zasad konkurencji na rynku gazu Unii Europejskiej. Uzyskanie certyfikacji w modelu ITO jest jednak zarezerwowane wyłącznie dla systemów przesyłowych istniejących 23 maja 2019 r., tymczasem gazociąg NS2 nie był w tym czasie nawet jeszcze wybudowany.

Co więcej, Nord Stream 2 AG, która jest zarejestrowana w Szwajcarii, nie spełnia zasadniczego kryterium przyznania certyfikacji. Zgodnie z dyrektywą gazową, certyfikowanym operatorem systemu przesyłowego może być tylko spółka z państwa członkowskiego UE. Musi ona spełniać dokładnie określone kryteria w zakresie struktury korporacyjnej, których jednak Nord Stream 2 AG nie spełnia. Dodatkowo w przypadku podmiotów kontrolowanych przez spółki pozaunijne uzyskanie statusu operatora wymaga zaostrzonej procedury certyfikacji, uwzględniającej szczegółową analizę wpływu certyfikacji na bezpieczeństwo dostaw. Procedura jest prowadzona przez organ regulacyjny właściwego państwa członkowskiego z udziałem Komisji Europejskiej. Regulator ma obowiązek odmówić certyfikacji, jeżeli stwarzałaby ona zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii w danym państwie lub w Unii Europejskiej.

W naszej ocenie nie ma podstaw prawnych do udzielenia szwajcarskiej spółce Gazpromu certyfikacji operatorskiej, a tym samym dla uruchomienia gazociągu. Wniosek Nord Stream 2 AG powinien zostać odrzucony ze względów formalnych i merytorycznych. Stawką jest bezpieczeństwo dostaw i prawidłowe funkcjonowanie rynku energetycznego UEpodsumował Paweł Majewski.

Również w opinii Komisji Europejskiej gazociąg nie jest zgodny z celami unii energetycznej i może pozwolić na dalsze wzmacnianie pozycji jednego dostawcy. W zakończonym w maju 2018 r. postępowaniu dotyczącym nadużycia przez Gazprom pozycji dominującej na rynkach dostaw gazu do państw Europy Środkowej i Wschodniej, Komisja wskazywała natomiast, że uzyskanie przez Gazprom wpływu na funkcjonowanie infrastruktury przesyłowej ma negatywne konsekwencje dla konkurencji.

Wniosek o certyfikację operatorską w modelu ITO stanowi kolejną próbę Nord Stream 2 AG i Gazpromu uzyskania uprzywilejowanej pozycji na rynku gazu UE. W osobnym postępowaniu Nord Stream 2 AG wystąpiła o derogację od stosowania wobec NS2 prawa Unii Europejskiej. Wyrok w sprawie derogacji ma wydać 25 sierpnia 2021 roku niemiecki Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie. PGNiG i PST, które biorą udział w tym postępowaniu, podkreślają, że przyznanie derogacji byłoby niezgodne z prawem.

jkg/pgnig.pl


Komentarze (15):

robaczek2021.08.2 12:44
Niezłomny jest związek republik swobodnych, Ruś Wielka na setki złączyła je lat. Niech żyje potężny jednością narodów, z ich woli zrodzony nasz kraj, Związek Rad! Chwała ci, Ojczyzno, tyś ziemia swobody, ludów przyjaźni ostoja i straż! Sztandar radziecki, sztandar ludowy, drogą zwycięstwa niech kraj wiedzie nasz! Skroś burze świeciło nam słońce swobody, nas wiódł wielki Lenin, wskazywał nam cel, wychował nas Stalin w wierności ludowi, do wielkich zapalił nas trudów i dzieł. Chwała ci, Ojczyzno, tyś ziemia swobody, szczęścia narodów ostoja i straż! Sztandar radziecki, sztandar ludowy, drogą zwycięstwa niech kraj wiedzie nasz! Okrzepła nam armia w bitewnym mozole. najeźdźców zmieciemy, zetrzemy ich ślad! . . . . . Za Rodinu ...urraaa ! . . . . Za Putinu ....urraaa ! . . . . My w bitwach stanowim o losach pokoleń, my sławą okryjem ojczysty kraj Rad! Chwała ci, Ojczyzno, tyś ziemia swobody, sławy narodów ostoja i straż! Sztandar radziecki, sztandar ludowy, drogą zwycięstwa niech kraj wiedzie nasz! . . . . . Za Rodinu ...urraaa ! . . . . Za Putinu ....urraaa ! . . . .
robaczek2021.08.2 12:23
JESTEŚMY POTĘGĄ !!!! ................................ale DUPlomacji .................. nikt........ zupełnie nikt .................. nawet Orban was wykorzystuje tylko ............. zeby zadowolic Putina ..................................... a wy..................................... pożyteczni idioci wierza bezkrytycznie we wszystko co Jarus i pleban powie ............................................................................ CALE ZYCIE NA KOLANACH PZED PANEM I PLEBANEM ......................... DNA chlopa panszczyznianego
trzaska2021.08.2 13:09
Mamy wolny kraj a ty biedaku wciąż na kolanach.
PILNE!2021.08.2 11:38
Jest taki mechanizm w psychologii, który polega na tym, że zarażamy się tym, co mówimy. Czyli stajemy się ofiarami własnej mowy nienawiści
Anonim2021.08.2 11:15
Czyli próbują zatrzymać ruski ład Donka.
PILNE!2021.08.2 11:07
Należący do Solorza-Żaka ZE PAK ma wspólnie z węgierskim MVM wejść w projekt elektrowni jądrowej w Kaliningradzie - donosi "Polityka Insight".
Anonim2021.08.2 11:44
To ruscy sami już nie umieją zbudować elektrowni? To całe szczęście że ktoś mądrzejszy im pomoże.
Po 11 ...2021.08.2 11:00
PGNiG próbuje zatrzymać Nord Stream .... a ja się pytam KTO blokuje publikację raportu smoleńskiego???
6969692021.08.2 11:21
Donald...TEN Donald...!
Anonim2021.08.2 11:38
Można powiedzieć: MAKDonald TU154
Anonim2021.08.2 11:42
Volksdeutsch podkulił ogonek
Anonim2021.08.2 10:57
co w tej sprawie robi her Tusk?
robaczek2021.08.2 10:59
LEJE Z PISU i jego pozytecznych idiotów ( czyt .WY) ;] .................................... brawo suweren i jego reprezentacja NIEUDACZNIKÓW!!!!!
Anonim2021.08.2 11:34
Łoj się, żeś podniecił że kropek ubyło i przypadkowo prawdę powiedziałeś. Pewnie że Tusk leje, bo tak mu kazała Angela robić. Za to dostał posadkę w UE i oficjalnie jużdawno podaliście że jest człowiekiem Moskwy w Warszawie.
roabaczek2021.08.2 12:00
próbuj dalej ;] !! ;] ........................... sie uniosłes dziadek!!; ] uwazaj na ciśnienie lepiej