Papież Franciszek podpisał 11 lutego dekret, w którym zezwolił Bractwu Kapłańskiemu św. Piotra sprawować Msze święte i wszystkie sakramenty według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Portal La Famille Chrétienne wskazuje, że być może przepis ten zostanie rozszerzony na pozostałe wspólnoty powstałe na mocy motu proprio Ecclesia Dei Z 1988 roku.

W lipcu ub. roku papież Franciszek ogłosił motu proprio Traditionis custodes, którym drastycznie ograniczył możliwość sprawowania liturgii według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Teraz papież unormował sytuację duchownych z Bractwa św. Piotra, którzy korzystają wyłącznie z ksiąg przedsoborowych.

Ojciec Święty zezwolił wszystkim kapłanom Bractwa św. Piotra na „sprawowanie ofiary Mszy świętej, obrzędu sakramentów i innych świętych obrzędów, jak również na odmawianie Świętego Oficjum według typicznych wydań ksiąg liturgicznych obowiązujących w 1962 r., a mianowicie Mszału, Rytuału, Pontyfikału i Brewiarza Rzymskiego”. Z uprawnień tych duchowni bractwa mogą korzystać we własnych kościołach i kaplicach. Poza tymi miejscami zgodę wyrazić musi ordynariusz miejsca. Jednocześnie papież zaapelował do bractwa o refleksję nad postanowieniami motu proprio Traditionic custodes.

Wcześniej Ojciec Święty udzielił prywatnej audiencji przełożonemu Dystryktu Francuskiego FSSP ks. Benoît Paul-Josephowi i rektorowi Seminarium św. Piotra w Wigratzbad ks. Vincentowi Ribetonowi.

- „Podczas tej bardzo ojcowskiej rozmowy Ojciec Święty poprosił nas o wyjaśnienie trudności, z jakimi się borykamy. Następnie powiedział nam, że motu proprio Traditionis custodes nie było przeznaczone dla nas, ponieważ jesteśmy członkami wspólnoty założonej specjalnie w celu używania tradycyjnych ksiąg liturgicznych i w związku z tym zachowaliśmy prawo, które zostało nam przyznane”

- powiedział ks. Paul-Joseph w rozmowie z Famille Chrétienne.

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra (FSSP) zrzesza katolickich duchownych przywiązanych do tradycyjnej liturgii. Założyli je w 1988 roku duchowni wywodzący się z Bractwa Świętego Piusa X, którzy chcieli okazać jedność z ówczesnym papieżem św. Janem Pawłem II. Kapłani bractwa korzystają z ksiąg liturgicznych sprzed reformy Pawła VI, ale działają w jedności z biskupem miejsca i nie kwestionują nauczania Soboru Watykańskiego II.

kak/KAI