Papież: Potrzeba nam odwagi wierzących w Chrystusa! - zdjęcie
24.05.15, 20:16

Papież: Potrzeba nam odwagi wierzących w Chrystusa!

1

Świat potrzebuje odwagi, nadziei, wiary i wytrwałości uczniów Chrystusa” – mówił Franciszek podczas Eucharystii sprawowanej w bazylice watykańskiej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Podkreślił, że Jego dary zostały obficie udzielone każdemu z nas byśmy mogli rozsiewać ziarna pojednania i pokoju. Przestrzegł zarazem, że zamykanie się na Ducha Świętego prowadzi do przeżywania  życia chrześcijańskiego nie jako służby, ale osobistego interesu. „Zwłaszcza dziś Duch Święty prowadzi nas do całej prawdy, odnawia ziemię i obdarza swymi  owocami” – podkreślił Papież. 

 „Apostołom, nie mogącym znieść zgorszenia męki swego Mistrza, Duch da nowy klucz do interpretacji, aby ich wprowadzić w prawdę i piękno wydarzenia zbawczego. Ci ludzie, początkowo przerażeni i zablokowani, zamknięci w Wieczerniku, aby uniknąć reperkusji Wielkiego Piątku, już się nie wstydzą, że są  uczniami Chrystusa, już nie drżą przed trybunałami ludzkimi – mówił Papież. - Dzięki Duchowi Świętemu, którym są napełnieni, rozumieją «całą prawdę», to znaczy, że śmierć Jezusa nie jest Jego porażką, ale ostatecznym wyrazem Miłości Boga; Miłości, która w zmartwychwstaniu zwycięża śmierć i wywyższa Jezusa jako Żyjącego, Pana i Odkupiciela człowieka, historii i świata. A ta rzeczywistość, której są świadkami, staje się Dobrą Nowiną, którą trzeba głosić wszystkim”.

Franciszek przypomniał zarazem, że Duch Święty, którego Chrystus posłał od Ojca, i Duch Stworzyciel, który dał życie wszystkiemu, jest jednym i tym samym. Dlatego poszanowanie stworzenia jest wymogiem naszej wiary.

„«Ogród», w którym żyjemy, nie jest nam powierzony, abyśmy go eksploatowali, ale abyśmy go pielęgnowali i strzegli z szacunkiem. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy Adam - człowiek utworzony z ziemi – pozwoli się ze swej strony odnowić przez Ducha Świętego, jeśli da się ponownie ukształtować Ojcu na wzór Chrystusa, nowego Adama. Wówczas odnowieni przez Ducha Bożego możemy żyć w synowskiej wolności, w harmonii z całym stworzeniem” – wskazał Ojciec Święty.

Papież podkreślił, że Duch Święty przemienia i obdarza swymi darami ludzi samolubnych, zamkniętych na działanie łaski Bożej. „Zamknięcie na Ducha Świętego jest nie tylko brakiem wolności, ale także grzechem” – zauważył Franciszek.

„Jest wiele sposobów zamknięcia się na Ducha Świętego: w egoizmie własnej korzyści, w surowym legalizmie, jak postawa uczonych w Prawie, których Jezus nazywał obłudnikami, zamknięcie w niepamięci o tym, czego nauczał Jezus, w przeżywaniu życia chrześcijańskiego nie jako służby, ale osobistego  interesu, i tak dalej – mówił Papież. - Świat potrzebuje odwagi, nadziei, wiary i wytrwałości uczniów Chrystusa. Świat potrzebuje owoców Ducha Świętego: «miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania». Dar Ducha Świętego został udzielony obficie Kościołowi i każdemu z nas, abyśmy mogli żyć z prawdziwą wiarą, działającą przez miłość, abyśmy mogli rozsiewać ziarna pojednania i pokoju. Umocnieni Duchem i jego wielorakimi darami stajemy się zdolni do bezkompromisowej walki z grzechem i zepsuciem, aby z cierpliwą wytrwałością poświęcić się dziełom sprawiedliwości i pokoju”.

bjad/radio watykańskie

Komentarze (1):

anonim2015.05.26 12:14
http://www.ivrp.pl/viewtopic.php?t=15391