Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią - zdjęcie
20.03.21, 09:05Fot. via Pixabay

Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią

6

PIERWSZE CZYTANIE

Jak baranek, którego prowadzą na rzeź

Jr 11, 18-20

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mnie pouczył i zrozumiałem; wtedy przejrzałem ich postępki.

Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: «Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!»

Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich, albowiem Tobie powierzam moją sprawę.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Spory około osoby Jezusa

J 7, 40-53

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.

Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu go nie pojmaliście?»

Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek».

Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».

Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?»

Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».

I rozeszli się – każdy do swego domu.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (6):

A gdzie "odlot" w tagach2021.03.20 11:36
tego "artykułu" ?
Anonim2021.03.20 11:15
"Pan NASZĄ Sprawiedliwością" (Izajasz). Warto tego nie zapominać! Naszą, nie ich dla ich ukarania! //stp
Anonim2021.03.20 11:18
Przepraszam to zapis Jeremiasza 23,6 //stp
Grizzly2021.03.20 10:30
Sprawiedliwie zamordował więcej niż Szatan
DER2021.03.20 10:16
Jest SPRAWIEDLIWYM Sędzią.
Anonim2021.03.20 9:50
Pan Zastępów Pedofilów w sukienkach?