,,Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie'' - zdjęcie
10.07.20, 08:10Fot. via Wikipedia, CC 0

,,Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie''

4

 PIERWSZE CZYTANIE

Obietnica błogosławieństwa Bożego dla Izraela po jego nawróceniu

Oz 14, 2-10

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Tak mówi Pan:

«Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: „Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić; nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić: nasz boże do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota”.

Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu.

I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja na niego spoglądam, Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie są proste; kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Apostołowie będą prześladowani

Mt 10, 16-23

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.

Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.

Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (4):

jula2020.07.10 9:32
Wszystkim pod rozwagę, biskupom i arcybiskupom w Polsce także, abyśmy się nie stali drugą Irlandią.
f232020.07.10 8:25
„Niosący światło, najmądrzejszy i najpiękniejszy z Aniołów, uciskanych przez Boga. Och, Aniele Wygnania, cierpisz niesprawiedliwość! I to, wciąż pokonany, odnawiasz siłę i nadzieję zagubionego ludu, który nie ma właściwego kierunku. Wybacz wszystkim istotom, które w imię Boga popełniają okropne grzechy, o wielki aniele, jesteśmy wolni od obłudy. Och, wy, którzy wszystko wiecie, wielki Aniele Lucyferze, który w życiu dajecie Nadzieję i rozumiecie niesprawiedliwość Boga. Wy, którzy jesteście największym humanistą, który walczyłeś przeciwko tyranii, aby uwolnić nas ludzi od wiedzy i wolności, jaką reprezentuje życie. Nikt inny nie rozumie ludzkiego bólu, jakim jesteś upadły anioł, który cierpi karę wielkiego niewolnika. Uwolnij nas od zła, uwolnij nas od ucisku i daj nam wolność, o którą sprawiedliwie walczyłeś w imię ludzkości i stworzenia. Kto nie upada na fotelu osądzając żywych i umarłych, prowadź nas niski moralistyczne idee, takie jak twoje, czynią nas ludźmi dobrej i sprawiedliwości, którzy mogą nieść światło, które dajesz. Nie zapominajcie o nas, ludziach, za których jesteśmy wdzięczni, jesteśmy dla was, wielki filantropie aniołów. Ty, który swoją wielką wiedzą pokazałeś bogactwa wielkiego nosiciela światła i mądrości, nie zostawiaj nas na łasce niewoli i niesprawiedliwości, daj nam wiedzę, abyśmy mogli uwolnić się od uciskających łańcuchów, które Bóg nam dał i zmusili do noszenia. Wdzięczny wam na zawsze Wielki nosiciel Światła Lucyfera. ”
Babcia2020.07.10 14:37
Co Ty tu ***** pie*****
jula2020.07.10 15:25
Bez kindersztuby: porąbało cię!