O. Jacek Salij: Wiara potrzebuje działania!  - zdjęcie
18.07.21, 10:22Fot. screenshot - YouTube (Salve TV)

O. Jacek Salij: Wiara potrzebuje działania!

10

Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

Pan Jezus troskliwie zauważył, że apostołowie są przemęczeni. „Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło — notuje Ewangelista — że nawet na posiłek nie mieli czasu”. Wysyła więc ich na pustynię, żeby sobie trochę odpoczęli. Chociaż Ewangelia mówi wyraźnie o odpoczynku, w tych słowach Pana Jezusa można również usłyszeć przestrogę dla tych, którzy zajmują się głoszeniem wiary i posługą sakramentalną, żeby się nie utopili w pracy duszpasterskiej, ale żeby starali się znajdować czas na osobistą modlitwę oraz na własne pogłębianie się w wierze.

Jednak trzeba zachować hierarchię obowiązków. Wybrali się apostołowie, żeby odpocząć, lecz zastali tam ludzi czekających na pouczenie w wierze. W tej sytuacji i Pan Jezus, i apostołowie porzucili, rzecz jasna, myśl o odpoczynku i zajęli się tymi ludźmi.

W dzisiejszej Ewangelii można ponadto znaleźć ważną radę na temat tego, jak zachęcać ludzi — w tym również nasze własne dzieci — żeby słuchali i przyjmowali słowo Boże. Powołując nas do wolności, Pan Bóg tak stworzył człowieka, że realizujemy się poprzez naszą własną aktywność. Tacy już jesteśmy, że kiedy nam ktoś przynosi nawet bardzo wielkie wartości i podaje je nam jakby na tacy, my tymi wartościami co najwyżej się zainteresujemy, ale rzadko przejmiemy się nimi głęboko. Najgłębiej przejmujemy się tymi wartościami, w które mogliśmy się zaangażować aktywnie.

Otóż Pan Jezus wielokrotnie stwarzał takie sytuacje, żeby ludzie mogli Go szukać aktywnie, zabiegać o Jego słowo i o Jego dary. W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że zanim Jezus z apostołami dopłynęli do miejsca, gdzie zamierzali odpocząć, ludzie zbiegli się tam z różnych stron i nawet ich uprzedzili, tak że na brzegu czekał już tłum. Podjęcie tej wyprawy z pewnością dobrze przygotowało tych ludzi do słuchania i przyjęcia słowa Pana Jezusa.

Również i dzisiaj większą szansę głębszego zaangażowania się w wiarę mają ci wszyscy, którzy znaleźli jakiś sposób aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Czasem nawet zwyczajna pomoc w przystrajaniu kościoła albo udział w chórze kościelnym, w zebraniach ministrantów czy w parafialnej pracy charytatywnej ma ten skutek dodatkowy, że wiara w moim życiu staje się czymś naprawdę ważnym.

o. Jacek Salij OP/teologiapolityczna.pl


PIERWSZE CZYTANIE

Bóg sam ustanowi pasterzy

Jr 23, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi:

«Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska.

Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków.

Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek.

Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”».

Oto słowo Boże.

 

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus jednoczy ludzkość

Ef 2, 13-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.

On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

Oto słowo Boże.

 

EWANGELIA

Jezus lituje się nad tłumem

Mk 6, 30-34

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (10):

Polak2021.07.19 3:45
A dokładniej, szkodliwe sekciarskie zabobony wymagają przeciwdziałania.
owca2021.07.18 22:41
Katolicy ŻĄDAJĄ od Pasterzy NAWRÓCENIA do Jednego Świętego Kościoła Katolickiego , do Jego Nauki , do Sakramentów świętych i Mszy świętej w rycie Trydenckim. Tylko PRAWDZIWE Sakramenty K.K. , Prawdziwe Ciało Jezusa Chrystusa umacniają WIARĘ Katolików . Tylko Pasterze Katoliccy wierni TRADYCJI mogą UMACNIAĆ ludzi w wierze i prowadzić ich do Pana Boga. Człowiek WIERZĄCY nie przez AKTYWNOŚĆ REALIZUJE SWOJE POWOŁANIE do świętości ale przez mozolne wypełnianie WOLI BOŻEJ. A najlepszą forma aktywności osoby wierzącej ADORACJA Najświętszego Sakramentu. Nawet modernista J.P.II o tym pisał. Warto pamiętać , że mamy Bożych Pasterzy ,złych pasterzy i pasterzy "wilki". Potrzeba dużego wysiłku aby ich rozróżnić i WYBRAĆ . Tu należy wykazać się nie tylko dużą AKTYWNOŚCIĄ ale i ODWAGĄ.
Anonim2021.07.18 18:05
Jednym się to zburzenie wrogości podobało, inni uznali je za nie do przyjęcia i weszli w trwający do dzisiaj bunt.
Anonim2021.07.18 18:04
Ludzie głębokiej wiary i myśli są przekonujący.
rebeliant2021.07.18 17:27
Ale, że co... że za pracę się weźmiecie ?
matis892021.07.18 17:09
Pan Jezus w Orędziach Ostrzeżenie przestrzegał przed TRUJĄCYMI szczepieniami i je przepowiedział 17.06.2012 tak samo jak przepowiedział obalenie Benedykta XVI i ustanowienie Fałszywego Proroka ........... ,,Moja droga umiłowana córko, plany masońskich grup przejęcia światowych walut są coraz bliższe ukończenia. Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie, wywołujące cierpienia na skalę nie widzianą nigdy wcześniej. Unikajcie takiego nagle ogłoszonego globalnego szczepienia ponieważ będzie was ono ZABIJAĆ.......''
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.07.18 13:52
miło patrzeć jak klechy toną w szambie które tworzyli przez wieki!
errr2021.07.18 11:38
Co to za dziwaczna gadka: "wiara potrzebuje". Żadna wiara niczego nie potrzebuje. Raczej ludzie potrzebują, by inni dobrze im czynili.
Czyli równie dobrze starczyłoby2021.07.18 11:04
samo działanie, a "wiara" niech zacznie szukać uczciwszego źródła zarobkowania.
Anonim2021.07.18 10:33
O. Wacek Ssij: Dziura ministranta to droga do nieba!