Nowy biskup pomocniczy diecezji płockiej - zdjęcie
23.01.16, 12:49Ks. Milewski (fot. Radio Watykańskie)

Nowy biskup pomocniczy diecezji płockiej

0

Ksiądz Mirosław Milewski został mianowany przez papieża nowym biskupem pomocniczym diecezji płockiej.

Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej. Został nim ks. Mirosław Milewski, wikariusz generalny tej diecezji, który jest też wykładowcą katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej.

Biskup nominat pochodzi z Ciechanowa, gdzie urodził się 45 lat temu, w 1971 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku przyjął w 1997 r. święcenia prezbiteratu. Jego pierwszą pracą kapłańską była posługa wikariusza w parafii św. Józefa w Zakroczymiu. Następnie podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zwieńczone w 2004 r. doktoratem z socjologii. W czasie studiów był kapelanem sióstr karmelitanek klauzurowych w Dysie koło Lublina.

Po studiach pracował w kurii diecezjalnej i w płockim seminarium duchownym, gdzie był wychowawcą i prefektem. Przez cały czas wykłada tam również katolicką naukę społecznej i teologię pastoralną. Prowadził też zajęcia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2008 r. został kanclerzem kurii, a rok później wikariuszem generalnym diecezji płockiej. Ponadto jest członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów.

Dewizą biskupią nominata będą słowa Nolite timere – „Nie lękajcie się”, zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza. Święcenia biskupie ks. Milewski przyjmie 27 lutego.

daug/pl.radiovaticana.va