Niezwykły cud! Krwawiąca Hostia w Meksyku. Tę samą grupę miała krew na Całunie Turyńskim - zdjęcie
08.01.21, 08:25

Niezwykły cud! Krwawiąca Hostia w Meksyku. Tę samą grupę miała krew na Całunie Turyńskim

57

Cuda eucharystyczne są jednymi z najbardziej przemawiających do katolików. Chodzi w nich w końcu o Ciało Chrystusa. Zupełnie niezwykłym wśród wszystkich tego typu cudów jest ten, który wydarzył się w kościele parafialnym św. Marcina z Tours w Tixtli.

To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w 2009 roku w Meksyku. W czasie Mszy świętej odprawianej przez ks. proboszcza Leopoldo Roque, w pewnym momencie siostra zakonna pomagająca rozdzielać Komunię świętą zauważyła, że ta którą trzymała w palcach zaczęła obficie krwawić.

O fakcie proboszcz parafii poinformował ks. bpa ordynariusza, który podjął decyzję, aby przeprowadzono szczegółowe badania. Te trwały od października 2009 do października 2012 roku. Przeprowadzili je różni specjaliści, a wyniki stały się znane publicznie 25 maja 2013 roku w trakcie międzynarodowego sympozjum, które zorganizowała diecezja Chilpancingo. Jednogłośnie stwierdzono, że czerwona substancja na Hostii to prawdziwa ludzka krew. Co więcej, potwierdzono że wypłynęła ona z samej hostii, na dodatek była grupy AB – taka sama jak na Całunie Turyńskim. Odkryto w niej też tkankę mięśnia ludzkiego serca, która okazała się żywa. W zewnętrznej warstwie jest skrzepnięta, ale nie w warstwach wewnętrznych, wskutek czego Hostia nadal krwawi.

za:misyjne.pl

Komentarze (57):

Magda2021.01.8 17:54
Ciekawy piątkowy przypadek cudu.
Walerian2021.01.8 17:57
Przepraszam czy ostatnio w Arabii Saudyjskiej nie było jakiegoś objawienia maryjnego?
Anonim2021.01.8 15:21
"Cuda" dla ubogich rozumem...
Kościół obchodzi uroczystość2021.01.8 14:14
Objawienia Pańskiego. // Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia. Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie (Kpł 19, 21; 20, 6; 2 Krn 33, 6; Dn 1, 20; 2, 2. 10. 27; 4, 4; 5, 7. 11). Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Herodot, historyk grecki, przez Magów rozumie szczep irański. Ksantos, Kermodoros i Arystoteles przez Magów rozumieją uczniów Zaratustry.
c.d2021.01.8 14:15
Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda, że jeden z Magów pochodził z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: "Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie... Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby". Przez królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Na podstawie tego tekstu powstała także tradycja, że Magowie byli królami. Tak ich też powszechnie przedstawia ikonografia. Prorok Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie Mu mają złożyć: "Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło" (Iz 60, 6). Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. Należały bowiem do najkosztowniejszych darów. Św. Mateusz nie podaje także liczby Magów. Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu. Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary. Tę liczbę np. spotykamy we wspaniałej mozaice w bazylice św. Apolinarego w Rawennie z wieku VI. Także Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one zupełnie dowolne, nie potwierdzone niczym. Kepler usiłował wytłumaczyć gwiazdę betlejemską przez zbliżenie Jowisza i Saturna, jakie zdarzyło się w 7 roku przed narodzeniem Chrystusa (trzeba w tym miejscu przypomnieć, że liczenie lat od urodzenia Jezusa wprowadził dopiero w VI w. Dionizy Exiguus; przy obliczeniach pomylił się jednak o 7 lat - Jezus faktycznie urodził się w 7 roku przed naszą erą). Inni przypuszczają, że była to kometa Halleya, która także w owym czasie się ukazała. Jednak z całego opisu Ewangelii wynika, że była to gwiazda cudowna. Ona bowiem zawiodła Magów aż do Jerozolimy, potem do Betlejem. Stanęła też nad miejscem, w którym mieszkała Święta Rodzina. Św. Mateusz nie tłumaczy nam, czy tę gwiazdę widzieli także inni ludzie.
JPIII2021.01.8 14:13
Przy obecnym stanie techniki, niech katole pokażą jak ta krew płynie. Tego nigdzie i nigdy nie pokazali a papier wszystko przyjmie.
Dariusz2021.01.8 15:21
Nawet gdybyś widział na własne oczy, to pewnie też bys nie uwierzył
Anonim2021.01.8 15:22
Oj tam, oj tam, niech rydzyk pokaże rozliczenia spółek, to dopiero byłby CUD.
Czytar2021.01.8 13:40
Zastanawiają zawsze wpisy oponentów . Co kieruje takimi ludźmi my katolicy wiemy . A za Miłoszem.......... Im więcej razy na dzień jesteś znieważony, Im śmieszniejsze na ciebie wkładają korony… Im więcej żalu, drwiny, gniewu, oskarżenia, Bo słowo Twoje z miejsca nie ruszy kamienia, Tym bardziej pewnym mogę być tego jednego: Że ty jesteś, zaiste, Alfą i Omegą.
Kościół obchodzi uroczystość2021.01.8 12:40
Objawienia Pańskiego. // Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia. Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie (Kpł 19, 21; 20, 6; 2 Krn 33, 6; Dn 1, 20; 2, 2. 10. 27; 4, 4; 5, 7. 11). Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Herodot, historyk grecki, przez Magów rozumie szczep irański. Ksantos, Kermodoros i Arystoteles przez Magów rozumieją uczniów Zaratustry.
c.d2021.01.8 12:41
Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda, że jeden z Magów pochodził z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: "Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie... Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby". Przez królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Na podstawie tego tekstu powstała także tradycja, że Magowie byli królami. Tak ich też powszechnie przedstawia ikonografia. Prorok Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie Mu mają złożyć: "Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło" (Iz 60, 6). Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. Należały bowiem do najkosztowniejszych darów. Św. Mateusz nie podaje także liczby Magów. Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu. Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary. Tę liczbę np. spotykamy we wspaniałej mozaice w bazylice św. Apolinarego w Rawennie z wieku VI. Także Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one zupełnie dowolne, nie potwierdzone niczym. Kepler usiłował wytłumaczyć gwiazdę betlejemską przez zbliżenie Jowisza i Saturna, jakie zdarzyło się w 7 roku przed narodzeniem Chrystusa (trzeba w tym miejscu przypomnieć, że liczenie lat od urodzenia Jezusa wprowadził dopiero w VI w. Dionizy Exiguus; przy obliczeniach pomylił się jednak o 7 lat - Jezus faktycznie urodził się w 7 roku przed naszą erą). Inni przypuszczają, że była to kometa Halleya, która także w owym czasie się ukazała. Jednak z całego opisu Ewangelii wynika, że była to gwiazda cudowna. Ona bowiem zawiodła Magów aż do Jerozolimy, potem do Betlejem. Stanęła też nad miejscem, w którym mieszkała Święta Rodzina. Św. Mateusz nie tłumaczy nam, czy tę gwiazdę widzieli także inni ludzie.
MaxFiend2021.01.8 12:40
Piątkowo i jak zwykle brednie o domniemanych cudach ośmieszające tylko wiarę i KK. :-D
Bakteryja udaje krew2021.01.8 12:27
?
AAAtomek2021.01.8 12:09
Od średniowiecza w wielu miejscowościach kościoły podawały, że posiadają relikwię świętego napletka. Oprócz Rzymu, były to między innymi: Santiago de Compostela, Coulomb, Besançon, Metz, Hildesheim, Charroux, Conques, Langres, Antwerpia, Fécamp, Puy-en-Velay, Calcata i Auvergne. Teraz sprawdźcie DNA i grupę krwi :D
Anonim2021.01.8 15:27
Samych gwoździ z krzyża było ok. 300, nic dziwnego, że chłopina walnął w kalendarz, jesli wszystkie były prawdziwe (przecież kościół by nie kłamał?) to jakby zaliczyć face-to-face z chaingunem.
AAAtomek2021.01.8 12:07
Przynajmniej wiadomo, że to był ten sam oszust.
Strzał w stopę2021.01.8 11:09
Zapewne Fronda tłumaczy to w kategoriach cudu (kto zabroni Jezusowi mieć grupę krwi, której nie było 2000 lat temu) ale coś tutaj twórcy fikcji skopali. Tak naprawdę to: >>>Grupa 0 - uznawana jest za najstarszą grupę krwi. Przyjmuje się, że powstała około 40 tysięcy lat temu. Za przodków osób z grupą krwi 0 uznaje się Celtów. >>>Grupa A - ta grupa krwi prawdopodobnie pojawiła się 20 tysięcy lat temu w północnej Skandynawii. >>>Grupa B - to dość młoda grupa krwi, ponieważ ma około 13 tysięcy lat. Zdaniem specjalistów, pochodzi ona z Azji Centralnej i Syberii. >>>Grupa AB - ta grupa krwi jest najmłodsza, a jej powstanie jest dla naukowców wciąż zagadką. Uważa się, że pojawiła się zaledwie tysiąc lat temu. Wybór grupy AB dla całunu był błędem, ale ciemny lud to kupi.
Krew AB nie istniała 2000 lat temu2021.01.8 10:44
Grupa krwi AB należy do najmłodszych i jednocześnie najrzadziej występujących grup krwi na świecie. Powstała ok. 1000 lat temu w momencie przemieszania się kaukaskiej grupy A z mongolską grupą B.
Nikodem2021.01.8 11:13
Dokładnie tak. Nie było też laboratoriów żeby to potwierdzić. Jakie to śmieszne, kiedy człowiek w swojej ograniczoności poznania stawia takie jednoznaczne tez.
MaxFiend2021.01.8 12:35
Istniała. Sprawdź dokładnie :-D
rydzyk to diabelski wytrzep2021.01.8 10:44
Skoro jest krew to już niedługo będzie można sklonować Jezuska!
gto2021.01.8 11:16
Może to kiedyś zrozumiesz człowieku, że zdasz sprawę z każdego słowa?
Anonim2021.01.8 10:27
Największy cud to 60 baniek na JEDNĄ wystawę u "ojca" inkasenta z Torunia, w czasie kiedy firmy padają jedna po drugiej, rodzice muszą żebrać o pieniądze na leczenie dzieci, a pieniędzy dla lekarzy na walkę z C19 brak. to jest dopiero CUD!
Anonim2021.01.8 10:20
Największy cud to 60 baniek na JEDNĄ wystawę w szemranym "muzeum" "ojca inkasenta" z Torunia, w czasie kiedy firmy padają jedna po drugiej, pieniędzy na służbę zdrowia brak, a rodzice musze żebrać o kasę na leczenie dzieci. To jest dopiero CUD!
Anonim2021.01.8 10:19
Największy cud to 60 baniek na JEDNĄ wystawę u "ojca" inkasenta z Torunia, w czasie kiedy firmy padają jedna po drugiej, rodzice muszą żebrać o pieniądze na leczenie dzieci, a pieniędzy dla lekarzy na walkę z C19 brak. to jest dopiero CUD!
mirek2021.01.8 11:07
a ty sobie wez taki dobry mlotek i uderz sie nim w glowe i wyrzuc z twojego umyslu te chore wypociny i to jak najszybciej,zycze powodzenia!
katolik2021.01.8 9:52
PO pierwsze siostra, podobnie jak nadzwyczajny szafarz( człowiek, który pretenduje niedługo do rangi księdza) NIE powinni dotykać Hostii. Przynależy to tylko księdzu. Stąd pewnie Pan Jezus chciał zauważyć, że ON jest prawdziwy, a nie sztuczny i każdy może sobie go dotykać, jak przedmiot, plastik, cokolwiek. PO drugie- ten CUD obecności Jezusa PRAWDZIWEGO dzieje się podczas sprawowania Każdej Mszy sw, więc żadne wydarzenie nadzwyczajne
trzaska2021.01.8 10:04
Co z Ciebie za katolik skoro sprzeciwiasz się swojemu biskupowi podważając autorytet kościoła . Żaden święty ,świętym nie był i nie będzie któremu brak posłuszeństwa.Dla Jezusa ważniejsza jest wierność kościołowi którego On sam jest głową.
katolik2021.01.8 10:06
jesteś szafarzem nadzwyczajnym pewnie. W podobnej sprawie zapytaj swojego biskupa i Papieża o szczepionkę na bazie aborcji, na pewno zgadzasz się z nimi, więc wszystko jest ok!
trzaska2021.01.8 10:22
Nie trzeba pytać.poczytaj dzienniczek siostry Faustyny, zapoznaj się z życiem ojca Pio i innych świętych.Kto jest wierny w małej rzeczy będzie i wierny i w wielkiej,kto wierzy kościołowi wierzy Jezusowi i odwrotnie. Tak na marginesie żadne stworzenie nie jest godne Boga, lecz ON tego pragnie, bo nic nie może oderwać nas od Jego Miłości i nie pleć bzdur bo się pogubiłeś bracie.
katolik2021.01.8 11:30
skoro odnosisz się do świętych, to może tez wiesz i o wizji uschniętej ręki szafarza nadzwyczajnego, który rozdaje Komunię,ale pewnie to zaliczysz do tych wizji niezgodnych z nauką Koscioła,
katolik2021.01.8 10:13
na pocieszenie innych uważających tak jak TY, dodam ,że skoro zwykły człowiek-szafarz nadzwyczajny może dotykać Ciała Jezusa, to ja też mogę, więc każdy mógłby sobie sam brać Komunię
trzaska2021.01.8 11:08
Czyż każdy nie dotyka Go ustami, językiem, które to bardziej czasem ranią Boga od naszych rąk.
katolik2021.01.8 10:20
no i jaki pogląd ma biskup i Papież na masonski PLAN HOLOCAUSTU Billa Gatessa i Mr SOROSA, na pewno pełna zgoda, więc wspierajmy relatywizm, aby masoni byli zadowoleni
Natalja Siwiec2021.01.8 10:30
nie dzieje się
i ching2021.01.8 9:43
Nie przekonują mnie takie cuda. Przekonałby mnie (wiarygodny) film na którym odrasta komuś noga czy ręka. Ale niestety nie ma takich filmów i takich cudów.
i ching2021.01.8 9:49
PS Dlaczego Bóg i Jezus traktują ludzi niejednakowo, to znaczy na oczach niektórych ludzi Jezus chodził po wodzie , zamieniał wodę w wino, wskrzeszał umarłych, a na oczach innych (np moich) nie. Ja muszę tylko uwierzyć w to wszystko na słowo. Gdybym zobaczył takie cuda na własne oczy, to bym uwierzył.
trzaska2021.01.8 10:08
To ty jesteś jak niewierny Tomasz , do puki nie łożę ręki do jego przebitego boku nie uwierzę. A Jezus mu na to.. błogosławieni którzy nie widzieli a uwierzyli.
i ching2021.01.8 10:19
Tak, a kto dał "niewiernemu Tomaszowi" taki empiryczny - naukowy umysł? Krasnoludki? Czy może tak zwany "stwórca" ? Jeden człowiek dostaje od matki natury (lub od "stwórcy", jak kto woli) umysł naiwny -wierzący we wszystko, a drugi dostaje umysł empiryczny, wierzący tylko w rzeczy sprawdzalne doświadczalnie -naukowo. Tak samo jak ze wzrostem jeden ma 160, a drugi 210 cm. A uznawanie tylko tego co jest wiarygodne z punktu widzenia logiki i nauki nie jest wg mnie żadną wadą tylko zaletą.
trzaska2021.01.8 10:31
Tu nie chodzi o to aby cię potępiać broń Boże nie oto mi chodziło, wiara jest laską a łaska jest darmo, proś o nią na wytrwałej i szczerej modlitwie a ją otrzymasz i uwierzysz.
Wiara jest laską?2021.01.8 11:12
Lubisz ministrantów?
Do puki nie łożę2021.01.8 11:11
To jakiś szyfr?
sylwe2021.01.8 9:25
a jaka, to jest grupa krwi ?
Po 11 ...2021.01.8 9:55
AB Rh (+) https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/calun_swiadectwo.html
Tajemnica krwi Papieża Polaka2021.01.8 9:05
Zapewne niewielu z Was wie, że cuda związane z krwią objęły również krew znanego nam wielbiciela kremówek. Otóż jeden z nich zdarzył się całkiem niedawno, w roku 2016 w jednej z biskupich rezydencji w Polsce. Po srodze zakrapianej imprezie jeden z polskich purpuratów obudził się ze straszliwym bólem głowy. Co gorsza na jego ulubionej sukience, którą zakładał jedynie na największe karnawałowe balangi widniała okropne plamy po bigosie i bourbonie (bardzo drogim). Sprytny kardynał poszedł szybko po rozum do głowy i polał plamy krwią z fiolki marki Karolux po czym wyprał ją w programie Bawełna 60 stopni, wirowanie 1200 obrotów na minutę. Plamy cudownie zniknęły a nasz biskup znowu mógł paradować przed swoimi gośćmi w szalonej, srebrnej miniówie.
nawiedzony2021.01.8 9:07
Twój poziom prymitywizmu, również mnie zachwyca...
Lucifer Morningstar2021.01.8 8:57
A jak pojawi się pierdząca hostia, to smrodek do badania też zbiorą?
a_l2021.01.8 9:04
Myślisz, ze jak obrazisz Pana Jezusa to jesteś ważniejszy? Przyjdzie czas, że nie będziesz już takim bohaterem.
xyz1232021.01.8 10:00
to jest wlasnie fundament waszej sekty => strachy na lachy :))) Zyd Jezus obiecal, ze wroci jeszcze za zycia apostolow no i nie wrocil ;)))
Lucifer Morningstar2021.01.8 12:34
Jak mogłem truposza obrazić? I nie strasz czasem, bo tego jest w nadmiarze.
nawiedzony2021.01.8 9:05
Zachwyca mnie ten poziom prymitywizmu...
Lucifer Morningstar2021.01.9 13:39
... wierzących w bzdury katoli. Masz rację.
Anonim2021.01.8 8:43
Grupa krwi AB należy do najmłodszych i jednocześnie najrzadziej występujących grup krwi na świecie. Powstała ok. 1000 lat temu w momencie przemieszania się kaukaskiej grupy A z mongolską grupą B.
January2021.01.8 8:35
Wypadałoby teraz pobrać jajeczko od dziewicy i wszczepić materiał genetyczny z krwi aby powstał zarodek. W ten sposób nastąpi drugie przyjście Jezusa!
Czy wiesz...2021.01.8 8:39
że są grzechy, które nie będą wybaczone? Pomyśl o życiu wiecznym.
Natalja Siwiec2021.01.8 8:59
Bóg jako pierwszy zastosował technikę invitro
Les2021.01.8 8:54
A moze ktos powinien przykleic na twoim czole pocisk,z tylu splonke. Ładunek miotajacy masz juz w swojej łusce czaszkowej,bedziesz chodzaca skladnica amunicyjna.