Niemiecka telewizja ZDF opublikowała wyjątkowo smutny film wideo, w którym próbuje przedstawić Niemcy jako najdoskonalsze państwo świata. Wzorowych demokratów i liberałów z Niemiec przeciwstawia się tam takim wstecznikom, jak... Beata Szydło. Ci wstecznicy, w tym polska premier, zestawiani są z Adolfem Hitlerem.

Klip, co ciekawe, zasadza się na epatowaniu homoseksualnością, konsumpcjonizmem, multikulturalizmem i wulgaryzmem. Mówiąc krótko: Pokazuje idealnie, że chodzi tu tylko o ostatni spazm umierającej antykultury. Cóż... Można się tylko śmiać z niemieckiej degeneracji :)

 

kad