07.08.16, 15:45Fot. Youtube

Nie tylko Duda, oto co zrobiła przez rok Pierwsza Dama

Agata Kornhauser-Duda przez ostatni rok nie próżnowała, lecz aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym.

Kancelaria Prezydenta przedstawiła szczegółowe podsumowanie pierwszego roku działalności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy. Wynika z niego, że małżonka prezydenta odbyła 46 wizyt krajowych i 14 zagranicznych oraz objęła swym patronatem 76 wydarzeń.

Podsumowanie Kancelarii Prezydenta zostało podzielone na kilka części. W pierwszej szczegółowo rozpisano aktywność Pierwszej Damy pod kątem wizyt krajowych.Wynika z niej, że Agata Kornhauser-Duda odbyła m.in. wizyty do placówek edukacyjnych (17), leczniczych i rehabilitacyjnych (11), czy wzięła udział w uroczystościach związanych z patronatem (11). Łącznie Pierwsza Dama miała 46 wizyt oraz 33 lekcje w Liceum Polonijnym, Kolegium im. Stanisława Kostki w Warszawie.

Agata Kornhauser-Duda towarzyszyła prezydentowi Andrzejowi Dudzie w 14 wyjazdach zagranicznych, zaś obydwoje sześciokrotnie przyjmowali delegacje zagraniczne w Polsce. Pierwsza Dama otrzymała 259 prośby o patronaty, w tym udzieliła zgody na 76 z nich. Ponadto wysłała lub zostało wysłanych odpowiedzi w jej imieniu 518 listów.

W ciągu całego roku Agata Kornhauser-Duda odbyła 43 spotkania w Pałacu Prezydenckim. Jej gośćmi byli przedstawiciele różnych instytucji, fundacji, ludzie kultury, działacze społeczni, przedstawiciele dyplomacji, pracownicy edukacji oraz ministrowie. Ponadto 33 razy spotkała się z grupami zwiedzającymi Pałac Prezydencki.

daug/telewizjarepublika.pl