Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi - zdjęcie
05.01.21, 07:50Fot. via Pixabay

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi

2

PIERWSZE CZYTANIE

Przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci

1 J 3, 11-21

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Taka jest nowina, którą usłyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A czemu go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe.

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że Chrystus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

Jeśliby ktoś posiadał na świecie majątek i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca.

A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Chrystus jest Synem Bożym

J 1, 43-51

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.

Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».

Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?»

Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: « Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».

Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»

Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».

Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!»

Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (2):

rebeliant2021.01.6 20:41
No chyba, że będzie posiadać Maybacha, to serce niech będzie jak dzwon mosiężny, wówczas i piniądz w kasie zostaje i trwa w nim miłość Boga. "Każdy kto nienawidzi swego brata jest zabójcą... " g...o prawda !!! Ten jest zabójcą, to dokonuje napaści, która kończy się zabójstwem. A jeśli chodzi o nienawiść, to jest to słuszny stan osoby, która doznała krzywdy wystosowany wobec sprawcy. Oprawców wybawić, pokrzywdzonych potępić - będąc kapłanem takiego zbawienia można zrobić niezły byznes.
XD2021.01.5 12:19
Jeśli wchodzisz do cudzego domu w brudnych butach i pouczasz domowników o czystości, to nie dziw się, że zostajesz wyproszony.