Narody będą szukały prawdziwego Boga - zdjęcie
28.09.21, 05:10Fot. via Pixabay

Narody będą szukały prawdziwego Boga

4

PIERWSZE CZYTANIE

Narody będą szukały prawdziwego Boga

Za 8, 20-23

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Tak mówi Pan Zastępów: «W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! – Ja także idę». I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana.

Tak mówi Pan Zastępów: «W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich języków, którymi mówią narody, uchwyci się skraju płaszcza Judejczyka, mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu

Łk 9, 51-56

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (4):

Czytaj i nie interpretuj2021.09.28 12:55
"W owych dniach dziesięciu mężów ze WSZYSTKICH języków, którymi mówią narody." Czytaj i nie staraj się zrozumieć.
Albert2021.09.28 7:38
Mogą sobie szukać do ͏u͏s͏r͏a͏n͏e͏j śmierci, a i tak niczego nie znajdą - żaden bóg nie istnieje.
Polak2021.09.28 6:04
W kółkach okultystycznych z rzymskokatolickim na czele go na pewno nie znajdą.
Torchwood2021.09.28 5:21
Jak rozumiem to wyjaśnia rosnącą popularność muzułmaństwa?