Jak zapewnił prof. Jan Walewski dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii, strategia onkologiczna, która została przyjęta 4.02.2020 roku przez rząd jest programem całościowym w obszarze medycyny.

Profesor stwierdził:

 – Nie było do tej pory tak całościowego programu, który obejmowałby wszystkie aspekty życia i angażował tylu interesariuszy, czyli pacjentów, lekarzy, instytucje państwowe i instytucje finansujące

Dodał też:

Narodowa Strategia Onkologiczna pomoże we wprowadzeniu pacjenta na właściwą ścieżkę diagnozy i leczenia

Prof. Walewski powiedział także, że w Polsce brakuje skoordynowania działań w tym obszarze, przez co pacjenci mogą się czuć zagubieni.

Jeśli chodzi o nakłady na leczenie osób chorych na nowotwory, jakie są zatwierdzane przez rząd stwierdził:

– Pomijam też kwestie nakładów finansowych, które w ostatnim czasie oczywiście znacząco wzrosły, ale nadal są ciągle niewystarczające 

Jak zauważył prof. Walewski, bardzo ważna jest tzw. profilaktyka pierwotna, która wiąże się z edukacją od najmłodszych lat w zakresie prawidłowego odżywiania się o unikania używek takich jak alkohol czy papierosy.

 

mp/pap