Jako pierwszy informację o decyzji prokuratury na złożenie wniosku o uchylenie immunitetu posłance Joannie Musze (obecnie Polska 2050, wcześniej Platforma Obywatelska) przekazał jako pierwszy „Magazyn śledczy Anity Gargas” TVP. Informacje te zostały także potwierdzone przez rzecznika Prokuratury Krajowej prok. Łukasza Łapczyńskiego portalowi TVP Info.

Sprawa dotyczy możliwości wyrządzenia Skarbowi Państwa szkody w wysokości ponad 4,7 mln zł poprzez działania posłanki w czasie, kiedy pełniła ona funkcję ministra sportu w rządzie Donalda Tuska. Kwota 4.7 mln złotych „to różnica wydatków poniesionych na organizację koncertu i dochodów uzyskanych z niego przez budżet państwa” - czytamy na portalu.

Chodzi mianowicie o organizację koncertu artystki Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2012 roku.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie Prokurator Generalny wystąpił we wtorek do marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłanki na Sejm RP Joanny Muchy.

„Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza przedstawić jej zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych w czasie, kiedy sprawowała funkcję Ministra Sportu i Turystyki. Rezultatem jej działań była utrata przez Skarb Państwa co najmniej 4,7 mln w związku z organizacją koncertu piosenkarki Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie” – informuje portal tvp.info Prokuratura Krajowa.

Z dowodów zgromadzonych przez śledczych wynika, że Mucha pełniąc funkcję ministra sportu z rządzie Donalda Tuska „zatwierdziła wypłatę na organizację koncertu ponad 5,9 mln zł z rezerwy celowej resortu, mimo że były to środki przeznaczone na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zadania związane z mistrzostwam.

Ponadto Mucha wyraziła zgodę na użyczenie prywatnej firmie pomieszczenia i powierzchnię Stadionu Narodowego na potrzeby koncertu Madonny, pomimo braku formalnych możliwości na prowadzenie działalności innej niż związana z mistrzostwami w piłce nożnej. Narodowe Centrum Sportu nie posiadało też uprawnień do zarządzania Stadionem Narodowym po Euro 2012.

Z dowodów zgromadzonych w śledztwie wynika, że działania Muchy miały doprowadzić do wyrządzenia Skarbowi Państwa szkody w wysokości ponad 4,7 mln zł. Ta suma to różnica wydatków poniesionych na organizację koncertu i dochodów uzyskanych z niego przez budżet państwa – pisze portal TVP Info.

 

mp/portal tvp info