Miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował - zdjęcie
10.01.20, 08:40Fot. via Pixabay

Miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował

7

PIERWSZE CZYTANIE

Kto miłuje Boga, niech miłuje brata

1 J 4, 19 – 5, 4

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA – komentarze

Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków

Łk 4, 14-22a

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powrócił mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (7):

Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2020.01.10 18:15
Ze Starego Testamentu jednoznacznie wynika, że wasz bóg to ludobójca, ksenofob, mizogin, homofob, a przede wszystkim zafiksowany na punkcie seksu, narcystyczny paranoik. Zastanówcie się, komu oddajecie cześć!
Bogdan2020.01.11 2:25
Partyzantko.....Lechu K. ! NIE MASZ PRAWA NAS POUCZAĆ! SPÓJRZ NA SIEBIE I SWOJE POSTĘPOWANIE PEDALSKIE ! NIKT CIĘ O TO NIE PROSI, WRĘCZ ODWROTNIE ! Ty nie umiesz myśleć ! Nie obrazisz nas takim stwierdzeniem, tylko BOGA, przed którym staniesz !!! Czy to samo Bogu w cztery oczy powiesz !??? Twoje głupie stwierdzenie TYLKO NAS UMACNIA W WIERZE ! ROBISZ TAK SAMO, JAK GŁUPIA OPOZYCJA W SEJMIE ! POMAGASZ TYM ZEBRAĆ NAM SWOJE SZYKI ! JAK CHCESZ TO PISZ! NIE NAM , TYLKO SOBIE ROBISZ KREZYWDĘ !! Przeczytaj i pomyśl, prawdę piszę ! Pomagasz nam !
andrzejhahn32020.01.10 12:24
o jakim wy ciemni zacofani katole................pitolicie bogu......w historii ludzkosci bylo ich tysiace i to jeszcze zanim wynaleziono taki kiczowaty idiotyzm jak katolicyzm
Bogdan2020.01.11 2:15
hahn! Przestan kopiować setki razy to samo ! Ile razy można to samo czytać ! Tumanie jeden! Tyle razy ci piszemy, że nas nie obchodzą wasze tysiące różnych bożków ! MY MAMY I WIERZYMY TYLKO W JEDNEGO BOGA OJCA STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI ! PRZECZYTAJ RAZ I ODSTAW SIĘ OD NAS ! Kpisz z siebie, żeby nie umieć naszej odpowiedzi chociaż raz przeczytać ! Odczep się od nas ! Czemu się nami zajmujesz, jazda do swoich ziomków! W innych portalach pozamykali ci konta , ziomki może też cię wygonili i czepiasz się nas !? A fora ze dwora !
556/766/3442020.01.10 11:58
To jest chore
Bogdan2020.01.11 2:07
Tak, to ty jesteś chory ! Lecz nogi jak nie masz rozumu i nie umiesz myśleć! Poniał ! Zdrajco, tylko polskojęzyczny!
sdfgh2020.01.10 9:02
W starym Testamencie też znajdujemy całe mnóstwo dowodów na miłość Boga.