Już za chwilę koniec roku szkolnego. Uczniowie rozpoczną wakacje, ale żeby tradycji stało się zadość, każdy uczeń musi otrzymać świadectwo ukończenia klasy bądź szkoły.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną obwiązują nowe zasady i w tym roku o o formie i terminie wydania świadectw uczniom mają zdecydować dyrektorzy placówek.

Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska powiedziała:

- Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych kończą się w tym roku szkolnym w piątek, 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne. W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej

Dodała też:

- Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu

Rzecznika MEN zaznaczyła przy tym, że forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych nie jest określona w przepisach prawa oświatowego. Tak więc o formie i terminie wydania świadectw uczniom mają zdecydować dyrektorzy szkół.


mp/tvp info