Wielka Loża Hiszpanii opublikowała oświadczenie, w którym chwali encyklikę Fratelli Tutti papieża Franciszka, cytując jednocześnie jej fragmenty. Masoni dopatrują się w niej realizacji zasad masonerii, która według samych członków loży opiera się „powszechnym braterstwie istot ludzkich, które nazywają siebie nawzajem braćmi siostrami mimo swoich cred, ideologii, koloru skóry, pochodzenia społecznego, języka, kultury czy narodowości”.

W swoim oświadczeniu masoni zwracają uwagę na „religijny fundamentalizm” Kościoła, który w przeszłości potępiał masonerię. Jednocześnie w swoim dokumencie stwierdzają, że Fratelli Tutti „pokazuje jak daleko obecny Kościół katolicki znajduje się od swojego poprzedniego stanowiska. W Fratelli Tutti papież przyjmuje Powszechne Braterstwo: wielką zasadę nowożytnej masonerii”.

Masoński dokument cytuje akapit 8 encykliki, w którym mowa jest m.in. o „światowym pragnieniu braterstwa”. Przytacza też nawiązanie w Fratelli Tutti do św. Franciszka w pierwszym akapicie: „W tych kilku prostych słowach wyjaśnił istotę otwartego braterstwa, które pozwala rozpoznać, docenić i miłować każdą osobę niezależnie od bliskości fizycznej, niezależnie od miejsca na świecie, w którym się urodziła lub w którym mieszka”.

Jak zauważa jednak Martin Barillas na portalu „Church Militant”: „To, co encyklika i masońscy cheerleaderzy lekceważą to fakt, iż św. Franciszek w rzeczywistości dążył do nawrócenia niewierzących na chrześcijaństwo, nawet przyjmując męczeństwo”.

Barillas przypomina, że masoneria została w Hiszpanii wyjęta spod prawa po zwycięstwie gen. Franco. Generał miał nawet zamiar wprowadzić karę śmierci dla masonów, ale został przekonany przez amerykańskiego ambasadora do zmniejszenia kary do 30 lat więzienia. Od ostatnich 40 lat masoneria jest w Hiszpanii legalna.

Papieże potępiali przynależność do masonerii jako sprzeczną z wiarą. Od ogłoszenia konstytucji apostolskiej In eminenti apostolatus papieża Klemensa XII w r. 1738 katolicy mają zakaz wstępowania do lóż masońskich. Także w roku 1983 Kongregacja Nauki Wiary wydała Deklarację o stowarzyszeniach masońskich, którą podpisali kard. Joseph Ratzinger oraz abp Jérôme Hamer i w której potępienie przynależności do masonerii zostaje potwierdzone.

Czytam tam m.in.: „Pozostaje jednak niezmieniona negatywna opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za niezgodne z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana. Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej”.

 

jjf/ChurchMilitant.com, vatican.va