Maryja Wszechpośredniczką Łask? To tytuł, który budzi w Kościele kontrowersje. Niektórzy przekonują, że stoi w sprzeczności z jedynym i wyłącznym pośrednictwem Chrystusa. Stolica Apostolska zezwoliła jednak, aby 7 maja w Niepokalanowie świętować odpust patronki tamtejszej bazyliki. NMP Wszechpośredniczki Łask właśnie.

Maj jest miesiącem szczególnie poświęconym pobożności maryjnej. Dla Niepokalanowa wyjątkowym dniem jest 7 maja. Tego właśnie dnia tamtejsi franciszkanie świętują odpust Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, tytularne święto bazyliki. Na świętowanie tej uroczystości Stolica Apostolska zezwoliła 10 marca 2020 roku.

O godź. 10:30 w Bazylice konferencję pt. Wszechpośrednictwo Najświętszej Maryi Panny wygłosi o. Prowincjał Grzegorz Bartosik. Następnie, o godz. 11:00 rozpocznie się Msza Święta transmitowana przez Radio Niepokalanów.

Ufamy, że Kościół zbawiony nieustannie wspiera lud Boży, który jeszcze pielgrzymuje na ziemi. Stąd też wierzymy w pośrednictwo Maryi, która nieustannie wyprasza dla nas łaski u swojego Syna. Odnoszony do Maryi tytuł „Mediatrix” nie stoi w sprzeczności ze słowami św. Pawła, który w 1 Liście do Tymoteusza mówi, że „jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (2,5). Pośrednictwo Maryi ma charakter wtórny i jest całkowicie podporządkowane pośrednictwu Jezusa. To Chrystus wyjednał na krzyżu zbawienie wszystkich ludzi, będąc jedyną przyczyną i jedynym dawcą tego zbawienia. Jednak wynosząc człowieka do godności swoich dzieci, Bóg pozwala Maryi i świętym uczestniczyć w zbawczym dziele swojego Syna.

kak/niepokalanow.pl