TYLKO U NAS! Marek Budzisz: Świat po koronawirusie - zdjęcie
22.03.20, 18:35

TYLKO U NAS! Marek Budzisz: Świat po koronawirusie

60

Triuzmem jest dziś opinia głosząca, że epidemia zmieni świat. Nie tylko jeśli idzie o kwestie gospodarcze, bo to, że wywoła głęboki kryzys, którego skala będzie najpewniej większa niźli w 2008 roku, jest dziś oczywiste. Ale również wywoła fundamentalne zmiany w polityce, zarówno międzynarodowej jak i wewnętrznej wszystkich państw. Psychologiczny wstrząs jakimi poddane zostały i zapewne jeszcze poddane będą społeczeństwa, zwłaszcza w systemach demokratycznych, będzie miał swe głębokie konsekwencje. Jakie? Nad tym zastanawiają się, w ostatnich dniach, eksperci z najpoważniejszych rosyjskich think tanków. Warto oddać im głos, bo niezależnie od skali problemów z którymi mierzyć się będzie musiała w najbliższych tygodniach Federacja Rosyjska, wygłaszane przez nich opinie, mogą stanowić pewną wskazówkę jak ewoluować może polityka Rosji w najbliższych latach.

Timofiej Bardaczow, dyrektor programowy Klubu Wałdajskiego jest zdania, że epidemia nie tylko potwierdzi i unaoczni kryzys i kres liberalnego porządku światowego, ale w istocie będzie końcowym akordem dla projektu europejskiego. Co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze ofiary, czyli państwa południa Europy przeżywają dziś psychologiczny szok, którego polityczne konsekwencje są trudne obecnie do opisania. Społeczeństwa te zostały osamotnione w swoim zmaganiu się z epidemią, bo sąsiedzi (Niemcy, Francja) w miejsce solidarności wybrali politykę egoizmu państwowego blokując niemal następnego dnia po wybuchu zarazy dostawy potrzebnych akcesoriów medycznych. Jest to, w jego opinii, decyzja o wadze symbolicznej również i z tego powodu, że realizując zalecenia liberalnej polityki gospodarczej bogatej Północy kontrolującej instytucje Unii Europejskiej państwa południa Europy, po kryzysie zadłużeniowym Grecji, cięły wydatki na służbę zdrowia, de facto, stając się bezbronnymi w obliczu obecnego kataklizmu. Ale kryzys wewnętrznych relacji, będący wynikiem kryzysu zaufania i realizacji, w obliczu kataklizmu, przez rządy polityki obrony własnych interesów, nie jest jedynym wyzwaniem, przed którym staje Europa. Z faktu, że kryzys już ma charakter globalny wynika, że polityka egoizmu narodowego zwycięży w skali całego świata. A to z kolei oznacza powrót do tradycyjnych, jeszcze sprzed czasów zimnej wojny narzędzi politycznych. To nie tylko kryzys globalizacji, rwanie się łańcuchów zaopatrzeniowych, ale również odwołanie się do wymiernej, czyli wojskowej siły. A jakąż siłą dysponuje Unia? To co teraz się dzieje nie oznacza, w opinii Bardaczowa natychmiastowej dezintegracji projektu europejskiego. Na poziomie wspólnego rynku towarów najpewniej uda się go utrzymać. Jednak marzenia o przekształceniu Unii w coś więcej, pryskają niczym bańka mydlana. Zaczyna się czas gry mocarstw i rywalizacji o wpływ na przyszłość świata. Może w efekcie powstać coś na kształtu „koncertu mocarstw” ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją jako filarami nowego porządku światowego, ale może stoimy też przed perspektywą wojny.

Pandemia, zdaniem Fiodora Łukianowa, redaktora naczelnego periodyku Rossija v globalnoj politikie i komentatora rządowej Rossijskiej Gaziety, jest katalizatorem procesów, które do tej pory przebiegały wolno i były ledwie zauważalne dla opinii publicznej. Teraz wydarzenia będą następowały szybko. Przede wszystkim z tego powodu, że na międzynarodowej scenie politycznej, w miejsce wielu graczy, obecnie pozostały wyłącznie państwa. I one przechodzą właśnie swój czas, kiedy są „ogniem próbowane”, czas sprawdzianu siły i sprawności działania. Nie wszystkie będą w stanie zdać ten egzamin. To, czego teraz doświadczamy, przypomina trochę cezurę, jaką stanowiła II wojna światowa, która do tego stopnia zmieniła ludzkie życie, że nawet w obrębie jednego pokolenia transformacji uległ sposób liczenia czasu i zaczęto mówić o epoce przed i po, kataklizmie. Tak i my, będziemy mówić o czasach przed epidemią i po jej wygaśnięciu. Innymi słowy, idą nowe, nieznane czasy. Na czym one będą polegały? Po pierwsze na renacjonalizacji życia międzynarodowego. Na arenę dziejów wrócą państwa, bo tylko one, jak dziś widać są w stanie realnie troszczyć się nie o dobrobyt, ale życie i zdrowie swoich obywateli. Kto w przyszłości, po obecnych doświadczeniach, zdecyduje się na scedowanie części uprawnień państwowych na organizacje międzynarodowe? Dyskurs na temat przewagi autorytaryzmu nad demokracją lub odwrotnie traci na naszych oczach sens, bo oczywiste staje się to, że nie od sposobu w jaki społeczeństwa wybierają swój rząd zależy sprawność instytucji państwowych. Autorytarny Iran radzi sobie znacznie gorzej z epidemią niźli autorytarne Chiny, zaś demokratyczna Korea znacznie lepiej niźli Hiszpania. To co epidemia uświadomiła, to siłę więzi społecznych, wagę kapitału społecznego zaufania i wewnątrznarodowej, grupowej solidarności. To zdecydowanie osłabia atrakcyjność podejścia liberalnego, apelującego do indywidualnego egoizmu, a wzmacnia to co przywykliśmy określać mianem tradycyjnych wartości. Czy ten oczywisty instytucjonalny kryzys instytucji ponadnarodowych, takich jak Unia Europejska, musi prowadzić do erupcji egoizmów, konfliktów i niewykluczone, że wojny? Zdaniem Łukianowa nie musi, choć może, ale będzie to wymagało wysiłków światowych elit, a przede wszystkim uświadomienia sobie skali stojących przed światem wyzwań i tego, że żyjemy już w całkiem nowych warunkach.

W gruncie rzeczy do podobnych konkluzji dochodzi Andriej Kortunow, dyrektor Rosyjskiej Rady ds. Polityki Zagranicznej. Jego zdaniem znacznie poważniejszym niźli medyczny i gospodarczy kryzys wywołany przez epidemie wirusa, będzie kryzys psychologiczny ludzkości i nieuchronny w takiej sytuacji kryzys polityczny, zarówno systemu światowego, jak i w obrębie poddanym próbom państw. Kortunow zwraca uwagę, że w przeciwieństwie do poprzednich epidemii (Ebola, SARS), które wywoływały ruch na rzecz jednoczenia wysiłków wspólnoty międzynarodowej po to aby zwalczać zagrożenie, teraz mamy do czynienia z zupełnie odmienną reakcją. Będzie to miało wpływ w przyszłości nie tylko na siłę organizacji międzynarodowych, ale wręcz na zdolność społeczeństw do kooperacji. Ten psychologiczny przełom nie tylko zwielokrotnia zagrożenie wybuchem konfliktu, również na skalę światową, ale wzmacnia te siły polityczne aktywne w każdym państwie poddanym próbie wirusa, które opowiadają się za izolacjonizmem, zarówno politycznym jak i gospodarczym. Pandemia wręcz zaczyna być postrzegana przez niektóre państwa jako okazja aby wzmocnić swą pozycję międzynarodową, kosztem tych, którzy albo w większym stopniu ugną się pod wpływem epidemii, albo dotychczas korzystali z międzynarodowego podziału pracy będąc bardziej konkurencyjnymi. Kortunow, choć nie pisze tego wprost, jest jak wydaje się pesymistą. W jego opinii pandemia przede wszystkim spowoduje kryzys zaufania, a to z kolei, doprowadzi do kryzysu kooperacji międzynarodowej i wzroście liczby i skali konfliktów. Ludzkość, choć Kortunow do tego wzywa, w jeszcze mniejszym stopniu niźli do czasu wybuchu zarazy będzie w stanie się porozumieć i działań wspólnie na rzecz rozwiązywania galaktycznych problemów. A to z kolei, może oznaczać, że oczywiście nie dziś, ale za lat 15 czy 20, będzie zmuszona zmierzyć się ze skutkami nowych kataklizmów, takich jak klimatyczne czy powstałe w wyniku konfliktu jądrowego.

Igor Pszenicznikow, ekspert Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych, jest zdania, że epidemia doprowadzi do krachu Unii Europejskiej. Retoryka jego wystąpienia jest też najradykalniej antyzachodnia, ale to pokłosie tego, że RISI, czwarty z grupy najbardziej liczących się rosyjskich think tanków (pozostałe to RSMD, SWOP i Klub Wałdajski) założony został przez FSB, kierowany jest przez byłego premiera i szefa SVR (Służby Wywiadu Zewnętrznego), Michaiła Fradkowa i uchodzi za najbardziej „twardy” czy należałoby raczej powiedzieć rewizjonistyczny. W jego opinii, epidemia, która jest „oczywistym” efektem działania amerykańskich służb specjalnych miała na celu rozbicie Unii Europejskiej. Brexit i jego skutki były pierwszym krokiem, rodzajem testu jak przeprowadzić tego rodzaju proces, wskazaniem drogi, przeprowadzonym po to, aby po wygaśnięciu epidemii ta drogą mogły podążyć inne państwa Europy. Nawet jeśli odrzucimy retorykę rosyjskiego eksperta i jego przekonanie, że w istocie wirus nie jest tak groźny jak przedstawiają to media i mamy do czynienia ze zorganizowaną kampanią medialną której celem jest z jednej strony sianie paniki, z drugiej zaś doprowadzenie do decyzji politycznych, to w gruncie rzeczy konkluzja, jaka się wyłania jest podobna. Obserwujemy kres projektu europejskiego, który przekształca się w szczególnego rodzaju „masę upadłościową”, pole rywalizacji o wpływy, a nie wykluczone, że starcia wielkich mocarstw. Gdyby nie było epidemii, pisze wprost Pszenicznikow, potrzebna byłaby wielka wojna. Bo epidemia, podobnie do wojny powoduje gruntowne przewartościowanie na wszystkich polach – gospodarczym, międzynarodowym, psychologicznym i politycznym. Jej skutki będą w gruncie rzeczy podobne. Świat zacznie „grę od nowa”. I tak jak po II wojnie światowej było jasne, choć nastąpiło to dopiero w 1956 roku, że imperia francuskie i brytyjskie, odchodzą do przeszłości, tak teraz nastąpi gruntowne przewartościowanie porządku światowego. Jako, że „przyjaciół poznaje się w biedzie”, narody europejskie zobaczyły, że nie mogą liczyć na przyjaźń i pomoc Brukseli, Berlina czy Paryża. A to oznacza, że już niedługo narody europejskie zaczną szukać nowych przyjaźni.

Marek Budzisz

Komentarze (60):

Filmy online2020.03.24 11:18
Sala samobójców. Hejter 2020 https://filmvod.pl - Największa wyszukiwarka legalnych filmów i seriali online! Setki filmów w jednym miejscu a to wszystko z dożywotnim dostępem Polecam jak najbardziej!
wujek dobra rada2020.03.24 10:57
Koronawirus i kryzys epidemiczny powinien byc katalizatorem szybkiej integracji europejskiej, bo widzimy wyraznie, ze panstwa narodowe nie radza sobie z problemamy.
wujek dobra rada2020.03.24 10:49
Nie rozumiem pretensji zglaszanych wobec Unii Europejskiej. Przeciez wiekszosc krajow chce Unii panstw narodowych, a proby glebszej integracji spotykaja sie ze sprzeciwem. Wlochy wiele razy okazywaly jej nieufnosc. O ile wiem, Unia oferuje krajom dotknietym epidemia srodki finansowe. Co moze wiecej zrobic? Niektorzy chca byc niezalezni od UE t.zn. suwerenni, a jednoczesnie oczekuje, ze Unia rozprawi sie z kryzysem i zalatwi za nich trudne sprawy. Pocalujcie UE w d.pe, barany.
anonim2020.03.24 9:54
Myślenie życzeniowe podejrzewam, ale projekt Unii Pana Saryusza-Wolskiego, może się teraz przebić, mniej ideologii, więcej realizmu i racjonalizmu. Najlepiej gdyby tych ideologów w ogóle wywiało, lekcja, której nie przerobiono po II Wojnie Światowej, maglując świat neomarksizmem!
Alek2020.03.24 0:03
Czasy się zmieniają a opasły kocur jest coraz grubszy.Tak działa pseudoliberalna gospodarka, bajki o start upach w garażach które wyrosły na wielkie fortuny i inne brednie którymi karmi się ploretariat zasuwający od rana do nocy. I nagle to wszystko może jeb..ć!
imię2020.03.23 15:33
Tak tak krach zachodu a po wiele dziś funt rubli?
Vip Randki kamerki pokazy skype!2020.03.23 11:30
Seks kamerki chat skype! Nowy portal oferujący Randkę Online S.E.X online oraz inne udogodnienia! Nie trać czasu poznaj panią juz dziś online! www.lexlale.eu A może trafisz na piękną sąsiadkę!
B522020.03.23 7:15
Europejski Trybunał Praw Człowieka otacza sieć organizacji pozarządowych finansowanych przez George'a Sorosa, znanego amerykańskiego miliardera węgierskiego pochodzenia - to wniosek z porażającego raportu sporządzonego przez Europejskie Centrum Prawa i Sprawiedliwości. Cel podejmowanych działań jest jeden - narzucenie Europie ideologii "otwartego społeczeństwa".
taro2020.03.23 6:38
po tym wirusie bedzie kilka lat spokoj i nastepna mutacja. Z tym wirusem jest tak jak z bolszewizmem, ktory zmutowal tak, ze dla niektorych swirow jest dzisiaj swietoscia na uczelniach,tylko pod inna nazwa.
nie ślepy2020.03.23 1:30
To, że świat już nie będzie taki sam, to wiemy bez "mądrych" kacapów! A to, że im się marzy teraz wojna, to też wiemy, bo czego po bankrutujących bandytach można się spodziewać?!
ZERR02020.03.23 1:07
Pytanie: Jak to jest możliwe, że epidemia spowodowana koronawirusem koncentruje się w Lombardii, a w szczególny sposób na obszarze prowincji Brescia i Bergamo? Ilaria Capua, wirusolog: «Koronawirus krąży w Lombardii w sposób zupełnie nietypowy i nie wiemy dlaczego tak się dzieje». https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-virologa-capua-lombardia-circola-modo-strano-1843660.html Maria Rita Gismondo, wirusolog: «Dzieje się coś dziwnego. Agresywność wirusa na terenie Lombardii jest nie do wyjaśnienia. Nie rozumiemy tego, co się dzieje. Liczba zgonów jest wyższa niż w Chinach, choć dotyczy to obszaru niewyobrażalnie mniejszego od chińskiego; także przedział czasowy w którym się to wszystko odbywa jest o wiele krótszy». https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/03/21/virologa-forse-virus-mutato-troppi-morti-lombardia_rkfGj7XVYSoucJM10GIGyL.html
ZERR02020.03.23 1:03
A teraz, drogie misie, nieco oczadziałe od lewackiej propagandy, czas oprzytomnieć. Otóż stan wyjątkowy we Włoszech został dyskretnie przyjęty 31 stycznia 2020 roku. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg 1) W związku z powyższym, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 24 ust. 1 dekretu z mocą ustawy z dnia 2 stycznia 2018 r. 1, stan wyjątkowy ogłasza się na 6 miesięcy od daty tego przepisu w wyniku ryzyka zdrowotnego związanego z wystąpieniem patologii związanych z przenośnymi czynnikami wirusowymi. połączmy to z pierwszymi przypadkami korony. Dwoje chińczyków, : https://demagog.org.pl/wypowiedzi/jak-rozwijal-sie-koronawirus-we-wloszech/ "W oficjalnym komunikacie szpitalnym z 1 lutego czytamy, że oboje zarażeni koronawirusem znajdują się w stanie stabilnym. Giuseppe Ippolito oznajmił także, że „w chwili obecnej nie ma groźby nowych ognisk wirusa”. Włoskie ogniska koronawirusa zostały wykryte dopiero 22 lutego" Ustawka na całego - atak upadającego imperium USA na jego przeciwników - Chiny i Unię Europejską. PS. Hedge fund "Bridgewater Associates LP", w ubiegłym roku przewidział załamanie na giełdach w marcu 2020 i grubo zarobił na tym. PPS. 27 sierpnia 2019, Donald Trump: «Sprawy obierają dobry obrót dla wielce poważanego premiera Republiki Włoskiej, Giuseppe Conte. Mocno reprezentował Włochy na G-7. Bardzo kocha swój kraj i dobrze współpracuje z USA. Bardzo utalentowany człowiek, który, mam nadzieję, pozostanie premierem!» KTO MA USZY, NIECHAJ SŁUCHA Reszta może spadać.
Wyborca z dworca2020.03.22 23:46
Dzisiejszy stan myśli rosyjskiej nie różni się od tej radzieckiej sprzed lat.
katolik2020.03.22 22:53
Trudno się nie zgodzić, UE to komunistyczno-liberalono-lewackie-bastiony walki o władzę, która upada i już tylko czas doprowadzi ja do rozpadu, tej w gruncie rzeczy bolszewickiej -gender-owskiej - lgbtq - wskiej organizacji demonicznej pod kierunkiem "szatana i jego demonów", czas takich ludzi którzy schodzą do cienia historii, czy raczej "piekła" jest widoczny, (nazwiska są znane każdemu myślącemu), UE to "wieża Babel", która z człowieka chciała stworzyć "Boga", ale prawdziwy, Jedyny Bóg Wszechmocny! na to nie pozwolił, wiec teraz sieją się trupy po Europie i Świecie, (świeć Panie nad ich duszami i okaż im Miłosierdzie Swoje) to kara ostrzegawcza, po niej nastąpią inne, bardziej groźne i niebezpieczne, póki ludzkość nie zrozumie kto rządzi Światem.
Urszula2020.03.22 23:17
Jak czytam to co napisałeś to zaraz przypomina mi się Sanderus z "Krzyżaków". Taki sam poziom kołtuństwa i głupoty. Ale Sanderus żył w XV wieku to jeszcze mu uchodzi. No i człowiekiem był poczciwym.
ceramik2020.03.22 22:51
Jeżeli wyjdziemy z tej światowej katastrofy i nie uprzątniemy lewackiego dywersyjnego, anty ludzkiego bałaganu, to już nie będzie dla ludzkości ratunku. Boże pomóż.
Vip Randki kamerki pokazy skype!2020.03.22 22:22
Seks kamerki chat skype! Nowy portal oferujący Randkę Online S.E.X online oraz inne udogodnienia! Nie trać czasu poznaj panią juz dziś online! www.xlove.com.pl A może trafisz na piękną sąsiadkę!
emigranci! UE ma was w głębokim poważaniu2020.03.22 22:04
projekt Unia Europejska zbankrutował.I mam nadzieję,że to otrzeźwi 89 proc. euroentuzjastów w naszym kraju.
Urszula2020.03.22 22:24
Unia popełniła błąd przyjmując takich dzikusów do siebie jak Polska. Po co był unii ten garb? Dzicz przylazła do unii działając teraz na jej szkodę. Co, źle im było bez państw komunistycznych? Mogli poczekać aż komuchy wymrą. Z nowym pokoleniem nie będzie już takiego obciachu. Unia daje Polsce masę EURO, w zamian Polska kąsa tę unię bez przerwy. Wiem, wiem, zaraz się odezwą debilki z PiS, że więcej unii dajemy niż otrzymujemy. O, tu się zgina dziób pingwina!
ja2020.03.22 21:08
Dobrych ekspertów sobie znaleźliście.... No moje gratulacje
ryszard2020.03.22 20:52
Jeśli nie zostanie zniesiony brukselski sanhedryn, to po pandemii będzie jeszcze gorzej bo będą pasożytować wykorzystując efekt spalonej ziemi.
edi2020.03.22 20:45
JEŻELI KORONAWIRUS ZATRZYMA TĘCZOWĄ ZARAZĘ BĘDZIE DLA LUDZKOŚCI BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM !!
J.P2020.03.22 20:52
Koronawirus ma w dopie w co wierzysz i kogo nienawidzisz. Myj rączki to będziesz miał szanse pluć jadem nadal. Powodzenia.
ZERR02020.03.23 0:39
Człowiek przed 60-tką i bez poważnej choroby może na koronowirusa lać rozpryskowo. Mycie rąk ani mu nie pomoże, ani mu nie zaszkodzi.
Likaon2020.03.22 20:25
To co teraz się dzieje jest naszą drogą krzyżową i to bez względu czy wierzymy czy nie. A Wielkanoc będzie naszym zmartwychwstaniem. Wszystko przez nasze grzechy. Narodzimy się odnowieni i nie będziemy już tak butni i pyszni.
wicek2020.03.22 21:08
Dokładnie mam to same zdanie.
Pisbusters2020.03.22 20:21
Pisiory zarażą sie przy urnach wyborczych ale ich prezes dla nich jest wart tego poświęcenia, i wtedy będzie świat po dwóch zarazach kaczej grypie i koronawirusie
ktoś tam2020.03.22 20:59
Pisiory? Raczej entuzjaści warszawskich głównych szamboznawców Czaskowskiego i Rabieja, i to zanim te wybory nastąpią. Ale czyż można wymagać myślenia od wykształconych tłuków warszawskich. https://www.se.pl/warszawa/tlumy-w-kampinoskim-parku-narodowym-nie-ma-gdzie-zaparkowac-aa-obVN-jYDt-T1Qi.html A jak już towarzystwo się na dobre rozchoruje to totalniacy będą wyć, że rząd nie przeprowadził testów na czas...
trucker2020.03.22 23:51
Pobozne zyczenia oblakanego prostaka z pod znaku sierpa i mlota.
Topek2020.03.22 20:14
Po koronawirusie świat się nie zmieni ale wiadomo że po kulawym prezesie świat będzie na pewno lepszy bo PiS się rozpadnie a pisdzielskie aparatczyki skoczą sobie do gardeł
trucker2020.03.22 23:53
Biedaczku prostaczku przestan skomlec.
fryc2020.03.22 20:01
Myślę ,że głównym celem i przegranym będzie Rosja .Została w wyniku kryzysu odcięta od światowych rynków zbytu z powodu ich załamania co spowoduje krach państwa rosyjskiego jak w latach 90. Nadmieniam iż bronić się nie mogą bo ciężko strzelać do wirusa nawet z rakiety hipersonicznej.
oficer LWP2020.03.22 20:07
100% sztucznego kauczuku Polska importuje z Rosji i odcinać się od nich nie chce nie mówiąc już o węglu, jakoś obłąkańcom pisowskim drogi solidaruchowy węgiel nie jest w smak, wolą dużo tańszy od wroga
ten obcy2020.03.23 7:59
nie ma jak to stara, słuszna 100% narracja ubecka
kapral2020.03.23 19:39
Tawariszcz aficer strielat?
Urszula2020.03.22 22:15
I tu się mylisz. "Do Lombardii dociera pomoc z Rosji. Dziewięć samolotów Ił-76 – każdy z 45 tonami sprzętu medycznego na pokładzie – przyleciało w niedzielne popołudnie i wieczorem z Moskwy do Rzymu. W ciągu najbliższych godzin sprzęt z Rosji, w tym ruchome laboratorium medyczne, oraz wojskowi lekarze zostaną skierowani do Lombardii. Pierwsze wojskowe ciężarówki, na które przeładowano sprzęt, już wyruszyły w drogę z Rzymu." Czy tak wygląda państwo, które, wg ciebie, ma zaraz paść? No, sorki. A chciałabym dodać, że mam kontakt z rosyjskim lekarzem, który ma 2 specjalizacje: kardiologia i anestezjologia i to on powiedział mi wiele o o nieuleczalnych chorobach i leczeniu niekonwencjonalnym. Nie jest z nimi tak źle jak życzyliby sobie pisdzielcy.
Olej2020.03.22 19:59
Wolność jest dla ludzi mądrych, a tych jest mniejszość. Upojeni brakiem barier idioci powodowani inspiracją szarlatanów społecznych rozhuśtali świat i efekty nadeszły jak tajfun. Wobec doświadczenia jakie jest naszym udziałem, będziemy zmuszeni przywrócić kontrolę na granicach, dla naszego bezpieczeństwa, kontrole sanitarne, kontrole żywności wwożonej do Polski oraz innych produktów. Łatwe do wyobrażenia są skutki braku takich kontroli. Gdyby przepływ towarów i ludzi był kontrolowany na granicach europejskich skala tragedii we Włoszech i innych państwach byłaby mniejsza. Na pewno przychodzi czas przyszykowania się do wyzwań jakie mogą przyjść a wraz z nimi konieczność magazynowania rezerw żywności, produktów medycznych i wszelkich środków zabezpieczających populację narodu przed jakimkolwiek zagrożeniem. Europa zapomniała czym jest wojna, epidemia lub inny stan wyjątkowy. Zapomniała dlatego panuje chaos i dezorganizacja, wsparta szokiem społeczeństw, które się nastawiły na błogość bezpiecznego istnienia. Cała propaganda bezpieczeństwa się posypała stając się w jednej chwili wielką mistyfikacją. Łatwo sobie również wyobrazić inny sprawdzian dotyczący nas Polaków bezpośrednio, sprawdzian gwarancji bezpieczeństwa będący w zapisach paktu NATO. Należy przyjąć założenie pesymistyczne, że pomoc żadna by nam nie przyszła, a jeżeli już to z pewnością po naszych grobach. Jeżeli Polska nie zdoła utrzymać praktycznego sojuszu z USA będzie trzeba zapomnieć o bezpiecznym życiu w Europie Środkowej i Wschodniej. Ten czas mija.
czerny2020.03.22 23:56
100/100
Katolik2020.03.22 19:51
Aborcja+gender=zagłada homo sapiens
Po2020.03.22 19:43
Putin wysłał do Austrii pomoc medyczną ! Są to agenci NKWD w białych fartuchach po krótkom przeszkoleniu z dziedziny opieki medycznej. Po zakończeniu epidemii będą mogli pozostać w Austrii na stałe
oficer LWP2020.03.22 20:04
ty musisz być pisowskim cymbałem bo tylko wyznawcy prezesa mogą takie idiotyzmy wypisywać
ktoś tam2020.03.22 20:53
Napisał oficer LWP.
Urszula2020.03.22 23:09
NKWD? To jeszcze istnieje? No popatrz, a ja myślałam, że już nie istnieje wiele lat. Ech, wy znawcy, polskiej historii nie znacie, a za rosyjską się bierzecie.
[email protected]2020.03.22 19:33
Czy naprawdę nikomu nie przyszło do głowy, że może wiele nie zostać po tym wirusie? Szczególnie po jego drugiej fali.
Katolicka Kretynizacja Polski2020.03.22 19:18
spokojnie! nic się nie zmieni! klechy nadal będą gwałcić dzieci i pasożytować na ludziach! PiS będzie kradł i kłamał... wszystko wróci do "normy"!
[email protected]2020.03.22 19:36
Puknij się w swe lewackie czoło. Nie bój się, do Ciebie też dotrze parę prawd - wcześniej, czy później. Może nieco odmiennych, niż Ci się wydaje obecnie.
ricky2020.04.9 23:57
Posłuchaj swojego Nergala i spadaj stąd.
Izydor2020.03.22 19:17
Po ostatnich blamażach Matka Kurwka troszkę przycichł ale widzę że tutaj mamy kolejnego mocnego zawodnika. Brawo fronda lolcontent nawet w niedzielę.
anonim2020.03.22 19:16
No przecież z Rosją przyjaźniliśmy się przez tyle lat - i chwatit!
wicek2020.03.22 19:15
Opinie rosyjskich ekspertów wyglądają jak rosyjski koncert życzeń: rozpad unii europejskiej i powrót do koncertu mocarstw czyli USA, Chin i Rosji, rzecz jasna. Nic na temat kryzysu, który może rozłożyć Rosję prędzej niż nam się wydaje. Rosji marzy się kolejna wielka wojna, tak jak II światowa bo dzięki niej Stalin zajął pół Europy. I to kolejne rosyjskie marzenie: kraje europejskie pogrążą się w konflikcie. Oczywiście ze sobą, ale o tym nie mówią. Aby do tego doszło, UE musi się najpierw rozpaść. Rosja liczy już tylko na jedno: wielką wojnę bo wie, że gospodarczo leży i kwiczy. W przeciwieństwie do Chin, USA i UE. I aktualna epidemia, oczywiście, jest również na korzyść Rosji.
Urszula2020.03.22 19:21
Wicuś, pieprzysz jak potłuczony. Na polityce trza się znać. Może w szkole cie tego nie nauczyli, ale Rosja ma na swoim terenie całą tablicę Mendelejewa (jeśli wiesz co to znaczy) i krach jej nie grozi. Co innego Polska - kasy ni ma złota ni ma, ropy takoż, tylko ten wungiel wydobywany coraz drożej i z coraz głębszych pokładów.
ktoś tam2020.03.22 22:40
Oczywiście, że jej krach nie grozi. Najpierw musieliby umieć spożytkować te bogactwa, które mają, żeby coś stracić. Zarówno jak Ruskich w Rosji nie ma jak i są, stan jest ten sam. Ta sama pustka.
Urszula2020.03.22 23:05
Byłeś tam? Wiesz jak tam jest?
wicek2020.03.23 7:34
Daj spokój. To są notorycznie powtarzane brednie, nie ma sensu dyskutować.
Kichawica .2020.03.23 12:54
Urszulko czy jak ci tam po rosyjsku mówią .Rosja ma może tablicę Mendelejewa ale na Syberii .A tą tablicę Mendelejewa ,,obsługuje,,17 milionów alkoholików.Dziedzicznych.Po drugiej stronie rzeki mieszka 1,5 miliarda ludzi .Gdyby nie broń jądrowa to już Chińczycy łowili by ryby w Morzu Białym i jedli je w tych swoich miseczkach.Ale jak Chiny zbudują swoją w miarę skuteczną tarczę antyrakietową to jak myślisz co zaatakują .USA przez Pacyfik czy Rosję z jej tablicą Mendelejewa ?Putin na razie wysyła bombowce nad Polskę ,Państwa Bałtyckie ,Wyspy Owcze ,Norwegię ,Turcję i Japonię .Chce nas zastraszyć .Po co ?Czy my się palimy żeby zdobyć europejską część Rosji ?Co tam można zdobyć ?Gorzelnie wódki ?Pola kukurydzy i marchewek ?Obszarników polskich już nie ma .Mamy was w wiecie gdzie i będziemy patrzeć z ciekawością jak was Chiny zeżrą z ryżem .
Thor2020.03.23 19:50
TAK PARCHATY ŻYDOWSKI TROLLU TAK NAUCZ SIĘ W PIERW POLSZCZYZNY
martmy się o siebie2020.03.22 19:07
Niestety nie będzie coś takiego jak świat po koronawirusie. Wirus ten, jak mówią, badacze może być albo jest podobny do wirusa HIV -AIDS na który do dzisiaj nie ma szczepionki jedynie jako takie leczenie tzn. przedłużanie życia na chwile.
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.03.22 19:23
"Niestety nie będzie CZEGOŚ takiego" Kiedy te ruskie trolle się w końcu językowo podszkolą?
spasiba2020.03.22 19:27
Poprawcie mnie towariszcz.
Lili Marlene2020.03.23 0:56
Paszoł w pizdiec....