Mając Niepokalaną, masz wszystko! Ten medalik chroni przed atakami piekła - zdjęcie
27.11.20, 09:35Fot. xhienne via Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Mając Niepokalaną, masz wszystko! Ten medalik chroni przed atakami piekła

29

CUDOWNY MEDALIK

Nam, Polakom dzisiaj żyjącym, bliska jest nazwa „Niepokalanów”, nawiązująca do Maryjnego przywileju Niepokalanego Poczęcia. Ogromny niepokalanowski klasztor Franciszkanów założył ojciec Kolbe jako prototyp innych „niepokalanowów”, mających objąć cały świat, i jako „centralę” MI, czyli Rycerstwa Niepokalanej. Święty tak bardzo przejął się głośnym w Rzymie (był tam na studiach) nawróceniem, pod wpływem wizji Niepokalanej z Cudownego Medalika, znanego masona Żyda Alfonsa Ratisbone, że zapragnął przy pomocy Medalika dokonać wielkiego dzieła apostolskiego. Pisał: „Pociągnąć dusze, jak najwięcej dusz, ku Niepokalanej. Ona z grzechów oczyści, oświeci, wzmocni, rozpali miłością Serca Jezusowego i współbraci; uszczęśliwi, bo słusznie mówią święci, że niemożliwą jest rzeczą, by zginął ten, kto czci Maryję,a także, iż «miłość ku Matce Najświętszej jest oznaką przeznaczenia do nieba». Ponieważ zaś Niepokalana obiecała udzielić wiele łask tym, którzy Jej medalik będą nosić, więc jak kulki w walce używają go członkowie Rycerstwa Niepokalanej, by dusze dla Niepokalanej zyskiwać, pewni, że im szerzej i głębiej królestwo Niepokalanej opanuje świat, tym bardziej zmieniać się on będzie na raj na ziemi”.Cudowny Medalik – „kulka w walce” – z rąk świętego Maksymiliana trafiał nawet do rąk hitlerowców, oddawanych w ten sposób przez niego Matce Bożej na wieczną własność.

Warto sobie przypomnieć, w jaki sposób powstał Cudowny Medalik. Spowiednik świętej Katarzyny Labouré (czytaj: Labury, z akcentem na y), ks. Aladel, zapisał jej zwierzenia z konfesjonału, dotyczące zdarzenia z 27 listopada 1830 roku: „Widziała w czasie modlitwy obraz przedstawiający Najświętszą Maryję Pannę, taką jaką zazwyczaj przedstawia się pod nazwą «Niepokalanie Poczętej», stojącą z wyciągniętymi ramionami. Była ubrana w białą suknię i płaszcz srebrzysto-błękitny z welonem koloru jutrzenki. Z Jej dłoni wychodziły jakby wiązki promieni o niezwykłym blasku. Siostra usłyszała w tym momencie głos, który mówił: «Promienie są symbolem łask, które Maryja ludziom wyprasza». Wokół obrazu przeczytała wypisaną złotymi literami następującą inwokację: «O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy»”.

Arcybiskup Paryża powołał komisję do zbadania nie tylko nadzwyczajnych faktów licznych uzdrowień i nawróceń pod wpływem Medalika, lecz także źródła jego pochodzenia. Stwierdził: „Wyjątkowa szybkość, z jaką Medalik się rozpowszechnił, niezwykła liczba wybitych i rozdanych medalików, zadziwiające dobrodziejstwa i szczególne łaski, jakie wierni przez swoją ufność otrzymali – wydają się naprawdę znakiem, jakim Niebo chciało potwierdzić prawdziwość objawień, wiarygodność opowiadania wizjonerki i rozpowszechnianie się Medalika”.

Cudowny Medalik zyskał w roku 1846 aprobatę papieża Grzegorza XVI, poruszonego głośnym nawróceniem wspomnianego masona. Gdy dwanaście lat później Pius IX ogłaszał dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi, mógł się już powołać na powszechną wiarę ludu w ten Jej przywilej; wiarę, którą umocnił właśnie Medalik oraz krótka umieszczona na nim modlitwa. W cztery lata później, a więc w 28 lat po objawieniach w Paryżu, ukaże się Matka Boża świętej Bernadecie w Lourdes „tak, jak jest przedstawiona na Cudownym Medaliku” (oświadczenie świętej, noszącej na sobie Medalik).

Na świecie napisano dużo książek o objawieniach przy ulicy du Bac w Paryżu i o świętej Katarzynie Labouré. W Polsce względnie niewiele, jednak historia niejednego życia związana jest z Cudownym Medalikiem. W książce Matka Boża w moim życiu (Kraków 1984) na ostatnich stronach wspomina siostra zakonna, jak to Medalik przypięto nad jej kołyską. Wziął go ze sobą jej ojciec, który szczęśliwie wrócił z nim z wojny. Medalik znad kołyski „był w domu nadal przedmiotem czci, przypominającym o dobrodziejstwach Bożych, wyświadczonych rodzinie”. Rodzina przeżyła szczęśliwie następną, drugą wojnę światową. Autorce listu-ankiety zadano na progu klasztoru dwa pytania: czy Pan Jezus jej wystarcza oraz czy zna historię medalika Matki Bożej Niepokalanej. Na drugie odpowiedziała, że nie. Dostała książkę na ten temat. Pisze: „To był ten medalik znad kołyski. To było dla mnie prawdziwe objawienie! Maryja Niepokalana prowadziła mnie przez całe życie, cały czas, chociaż ja o tym nie myślałam. Mało tego, że mnie przyprowadziła do tego zgromadzenia, które specjalnie czci Jej Niepokalane Poczęcie, ale potem za­prowadziła aż do miejsca, gdzie objawiła cudowny ten medalik! Długie lata pracowałam w tym miejscu, w Jej sanktuarium, gdzie raczyła zejść z nieba, by rozdawać łaski przychodzącym do stóp ołtarza z wiarą w Jej macierzyńską opiekę”.

To jedna z wielu historii, w których przeplatają się wątki rodzinne z osobistymi na tle wydarzeń o charakterze ogólnym; okazja do okazania wdzięczności Bogu za Jego Miłosierdzie, tak doskonale widoczne w opiece nad nami Matki Miłosierdzia.

Z różnych zwierzeń wynika, że Cudowny Medalik chroni przed atakiem piekła, stanowiąc jakby tarczę osłaniającą noszącego, a porażającą swym blaskiem atakującego. Wielokrotnie stwierdzono, że niedoszły samobójca nie mógł zaciągnąć na szyi pętli, dopóki miał na sobie Medalik, zaś szatan kusił do zerwania go z szyi. Piszący te słowa duszpasterz zaleca zawieszanie Medalika na szyi małych dzieci (bez niego nieraz budzą się w nocy z płaczem, krzykiem, przerażeniem), chorych, zniewolonych przez duchy rozdmuchujące płomień nałogów, nienawiści i pożądliwości. Duszpasterz posuwa się nawet do tego, co nie wszyscy pochwalają: do polecenia umieszczania Medalika na miedzy lub ogrodzeniu między zwaśnionymi stronami, ukrycia go tam, gdzie do tej pory zwyciężał piekielny przeciwnik. Czasami skutek jest piorunujący i natychmiastowy, lecz trudno z braku miejsca wdawać się w szczegóły i opisy sytuacji.

Tym, którzy by chcieli podobne praktyki nazwać „czymś w rodzaju magii”, duszpasterz może odpowiedzieć w bardzo prosty, zaczerpnięty z Ewangelii sposób: Każde drzewo poznaje się po owocach. Magia to wprzęganie demonów w służbę człowiekowi, posługującemu się określonymi przedmiotami lub znakami, na które demony zobowiązują się odpowiadać w pożądany dla człowieka sposób. Złe duchy służą tylko do czasu w określonym celu: by na końcu zdobyć panowanie nad człowiekiem i zniszczyć go. Użycie wspomnianych magicznych przedmiotów lub znaków jest więc czymś w rodzaju „modlitwy” do szatana, a więc swoistym okultystycznym „obrzędem”. Jeśli chodzi natomiast o medalik jako o przedmiot poświęcony czci Bożej – sytuacja jest tu wręcz odwrotna: przypomina on o konieczności ufnej modlitwy do Boga i Jego Świętych, złączonej z modlitwą Kościoła zmówioną przy jego poświęcaniu. „Oznacza on skutki duchowe” (zob. KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego – nr 1667) i należy do sakramentalii, jako jedna z form pobożności ludowej, zatwierdzona przez Kościół (KKK 1674). Jak wszystkie sakramentalia, „ma on na celu przygotowanie ludzi do przyjęcia owoców sakramentów oraz uświęcenie różnych okoliczności życia” (KKK 1667,1677). Ma też w sobie coś z egzorcyzmu, stosowanego przez Kościół, „by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i wolne od jego panowania” (KKK 1673). To jego podwójne działanie, wymienione w Katechizmie: uświęcające oraz niweczące panowanie złych duchów, poświadczają niezliczone świadectwa wdzięcznych ludzi, zanurzonych w promieniach łask z rąk Niepokalanej oraz tych, którzy innych przez Medalik doprowadzili do nawrócenia.

Jak bardzo nienawidzą oraz boją się złe duchy Cudownego Medalika Niepokalanie Poczętej, świadczy już chociażby fakt, że w czasie dwukrotnego (w odstępie kilku lat) opracowywania tego względnie krótkiego tekstu komputer zawiesił się kilkanaście razy! Powodowało to kilkakrotną utratę tekstów, które trzeba było tworzyć od nowa. Niech czytający te słowa uzbroją się koniecznie w tę „kulkę”, niezależnie od przynależności do Rycerstwa Niepokalanej, i walczą… Niech przyczynią się, najbardziej jak tylko mogą, do wsparcia w walce Tej, która w Fatimie wydała „okrzyk bojowy”: „Na końcu moje Niepokalane Serce odniesie zwycięstwo!”

Rozszerzajmy „Cudowny Medalik”, gdyż mając przy sobie Niepokalaną, masz wszystko.

Ks. Adam Skwarczyński

Komentarze (29):

B.2020.11.28 15:09
Ośmielam się przypomnieć, że to nie medalik chroni, lecz Matka Boża. Medalik tylko o Niej przypomina.
Wojciech Wrzyszcz2020.11.27 17:35
Mając Niepokalaną, nie masz nic! Ten medalik naraża cię na ataki piekła - diabła. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec." "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą." "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie." "Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie." "Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca." "Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia." "Bo to jest szlachetne i miłe do przyjęcia przed Bogiem, naszym Zbawicielem, który chce, aby wszyscy ludzie zostali wyratowani oraz doszli do znajomości prawdy. Ponieważ jeden jest Bóg oraz jeden pośrednik Boga i ludzi człowiek Chrystus, który na świadectwo właściwym czasom, oddał siebie samego jako okup za wszystkich." "Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich."
B.2020.11.28 15:21
Nie wrzeszcz Wrzyszczu przeciwko Matce Bożej!!!! Wielokrotnie się objawiała, a tacy wielcy święci jak Maksymilian Kolbe czy Jan Paweł II mieli do Niej pełne zaufanie. Czy sądzisz, że jesteś od nich mądrzejszy? Matka Boża najlepiej prowadzi do Swego Syna. Zawsze wskazuje na Niego, jak na obrazie z Jasnej Góry. Wielu ludzi prowadziła, wielu ludziom pomogła. Królowo Polski, módl się za nami!
katolik2020.11.29 1:01
A dlaczego by Bóg miałby narażać wiernych na ataki piekła?
antoni.s2020.11.27 13:30
Ktoś wie ile kosztuje?.
Mateusza 10,82020.11.27 14:52
j.w.
Anonim2020.11.27 13:28
Mam medalik na szyi ,zadaję pytania znajomym i widzę że znajomi się mnie boją unikają odpowiedzi albo boją się ze mną kontaktu .
Jest Fronda? Jest piąteczek? Jest "cud Słońca"2020.11.27 13:02
j.w.
Grizzly2020.11.27 11:55
Mam medalik na szyi. Jestem bardzo miły.
Grizzly2020.11.27 16:53
... ale kradniesz mi nicka to nie jesteś miły!
Torchwood2020.11.27 11:02
Magiczne medaliki... Ręce opadają, że we współczesnym świecie ludzie naprawdę w te idiotyzmy wierzą.
Świadomy2020.11.27 10:44
Hierarchowie KK to oszuści. Oszukują ludzi. Wciskają ludziom kit o jednym życiu. Katolicy jak możecie się dać tak oszukać? Obudźcie się. Reinkarnacja istnieje!
Świadomy2020.11.27 10:45
REINKARNACJA DOWODY. Szok. Chłopiec z Polski pamiętał swoje poprzednie życie. Ta historia po raz pierwszy została ujawniona w programie "NAUTILUS RADIA ZET". Wstrząsnęła tysiącami ludzi, do redakcji po wyemitowaniu nagrań związanych z tą sprawą ludzie dzwonili tygodniami. Historia Marcina jest jak uderzeniem obuchem w łeb - tak łatwo się tego nie zapomina. Ta historia zaczęła się w momencie, kiedy w rodzinie państwa G. mały Marcinek zaczął mówić. Dwuletnie dziecko co chwilę pytało, dlaczego nikt nie jeździ na koniach i nie nosi zbroi. Początkowo rodzice podejrzewali, że za wszystkim stoi dziecięca fantazja. Bezskutecznie szukali książek, z których Marcin mógł o tym przeczytać. Im dziecko było starsze, tym jednak opowiadana przez niego historia była coraz ciekawsza. Ku przerażeniu najbliższych Marcin oświadczył, że na Ziemi nie jest pierwszy raz. W swoim poprzednim życiu był rycerzem, jeździł na koniu, nosił zbroję i uczestniczył w pojedynkach. Miał rodzinę, żonę i sześcioro dzieci. Mieszkał w zamku i miał własnego króla, choć " nie był bardzo ważnym rycerzem ". Tu zaczyna się część opowieści chłopca, która zapiera dech w piersiach. Marcin pamięta dzień, kiedy przyszło mu stoczyć pojedynek na miecze. Obok niego walczył jego giermek. Chłopiec utrzymuje, że w tym pojedynku został zabity. Jest to o tyle niezwykłe, że kilkuletnie dzieci przeważnie w wymyślanych przez siebie historiach kreują się na bohaterów. Marcin przeciwnie, mówi że przegrał! Wspomnianej audycji można posłuchać na youtube pod nazwą "Nautilus Radia Zet Reinkarnacja".
kolo2020.11.27 11:01
To jest to zaprzeczeniem moich doświadczeń, ponieważ sam spotkałem dusze potępione w piekle. To doświadczenie sprawiło, że wole nie ryzykować zbawienia danego przez Jedynego Pana, Króla Wszechświata Jezusa Chrystusa.
Świadomy2020.11.27 11:03
Tak, dusze trafiają do piekła. Ale nie na wieczność!
zbg.2020.11.27 10:42
Po śmiercimedalik zostaje na ziemi a dusza zasuwa do piekła.
Grizzly2020.11.27 10:36
Do mnie kiedyś przyszedł szatan i jak zobaczył medalik to sobie poszedł.
Grizzly2020.11.27 11:39
Won bydle od mojego nicka!
Grizzly2020.11.27 11:47
I ty też precz szatanie, mam medalik i możesz mi skoczyć!
Grizzly2020.11.27 16:54
j.w.
jle_ffm2020.11.27 10:25
Mam i zawsze noszę przy sobie.
Natalja Siwiec2020.11.27 10:49
Nie jesteś całkowicie bezpieczny. Uzupełnij o medalik Benedykta i Szkaplerz, a dla pewności jeszcze oko proroka, króliczą łapkę i karpią łuskę. I nie zapomnij o portrecie Żyda.
jle_ffm2020.11.27 11:03
To jest kwestia wiary i każdy nosi to co jest bliższe jego duchowości a tutaj mogą być różne jej formy oraz jej wyrażanie.
Anonim2020.11.27 10:14
Proszę sobie wyobrazić, że piekło potrafi zwijać te medaliki i to w biały dzień!
Anonim2020.11.27 10:03
Dostarczę każdą ilość, b.tanio. Polecam również wodę świeconą w butelkach 1,5L i baniakach 5L, o skuteczności potwierdzonej przez znanego egzorcystę. Każda ilość, z dowozem na miejsce, cena 10 pln/L. Z H2OŚw. firmy "Apage" żaden demon ci nie straszny! Przy zakupie całej palety kropidło gratis!
AAAtomek2020.11.27 10:01
Za jedyne 49.99zł...
PDV2020.11.27 9:58
Potwierdzam, działa równie dobrze jak "Expecto Patronum"
Anonim2020.11.27 9:48
Rozgrzać medalik do czerwoności i przy chrzcie przykładać noworodkowi do czoła! Wtedy ani Szatan ani apostazja nie zadziała!
Natalja Siwiec2020.11.27 10:50
Zostawisz znamię bestii, coś jak u Kaina.