06.02.18, 10:20fot. youtube

LIST OTWARTY do abp. Skworca ws. odwołania ks. M. Gancarczyka z ,,Gościa Niedzielnego''

List otwarty do Jego Ekscelencji ks. abp Wiktora Skworca w sprawie odwołania ks. Marka Gancarczyka z funkcji redaktora naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny”


Czcigodny Księże Arcybiskupie

Z bólem, niedowierzaniem i głębokim niepokojem przyjęliśmy wiadomość o odwołaniu z funkcji redaktora naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny” ks. Marka Gancarczyka.

Z bólem, gdyż to właśnie ks. Gancarczyk, rozwijając dziedzictwo swoich poprzedników, stworzył unikatową formułę czasopisma, łącząc rzeczy stare z nowymi. Z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem budował markę tygodnika, która przekraczając granicę diecezji katowickiej, stała się rozpoznawalna w całej Polsce, a nawet za granicą. Nagłe pozbawienie go funkcji może być interpretowane jako zakwestionowanie obecnej  linii „Gościa Niedzielnego” – jednego z najważniejszych tytułów, który wyrósł na gruncie ortodoksji Kościoła Śląskiego i jest dzisiaj cennym darem dla Kościoła w całej Polsce.

Ksiądz Marek Gancarczyk w czasach wszechobecnej komercjalizacji i tabloidyzacji mediów stworzył formułę pisma, które ewangelizacyjny przekaz łączy z informacją i publicystyką redagowaną na wysokim poziomie. Jego zasługą jest stworzenie na przestrzeni kilkunastu lat zespołu wybitnych dziennikarzy, laureatów licznych nagród branżowych, którzy odnajdują się znakomicie także w mediach świeckich. Dzięki dobrej formule pisma i linii programowej zgodnej z nauczaniem Kościoła, mogliśmy jako Czytelnicy i współpracownicy śledzić z zainteresowaniem debaty społeczne dotyczące spraw niezwykle ważnych, takich jak: obrona życia, obrona godności kobiet, polityka migracyjna, obrona wolnych niedziel czy obrona symboli religijnych w Europie. Debaty „Gościa” były zawsze merytoryczne i bardzo pozytywne. Prowadzone w duchu Ewangelii i stające w obronie najsłabszych.   

Z niepokojem odnotowujemy pojawienie się (po dokonanej zmianie) w obiegu publicznym opinii na temat ks. Marka Gancarczyka, w naszej ocenie krzywdzących, które próbują pokazać go jako człowieka stronniczego. Ksiądz Marek był i jest kapłanem pokornym, który zawsze stawał po stronie Dobra i Prawdy, za co w 2008 roku otrzymał prestiżową Nagrodę Dziennikarską im. Bp Jana Chrapka „Ślad”.

Zabieramy głos w sprawie „Gościa Niedzielnego”, by wyrazić solidarność i szczerą wdzięczność dla ks. Marka Gancarczyka za wkład, jaki wniósł w 95- letnią historię tego pisma.  Dzięki niemu „Gość” stał się niezwykle ważną instytucją medialną, budującą ogólnopolską społeczność. To dziś nie tylko najpoczytniejsze pismo, ale i największa redakcja w Polsce, współtworzona przez 20 oddziałów, mocno zakorzenionych w swoich diecezjach.   

Apelujemy do nowego Redaktora Naczelnego, ks. Adama Pawlaszczyka i całego Zespołu, by zachował i rozwijał cenny dorobek „Gościa Niedzielnego”. Takie medium jak tygodnik opinii, zwłaszcza katolicki, jest organizmem niezwykle delikatnym, a na ostateczny i pożądany efekt pracuje się przez lata poszukiwań. Wyrażamy głęboką ufność, że kontynuowana będzie ta formuła i linia programowa, która dzisiaj stała się bliska ogromnej społeczności Czytelników „Gościa Niedzielnego” zjednoczonych wokół Boga i prawd wiary.  

Z wyrazami szacunku,

Szczęść Boże!

Alina Petrowa-Wasilewicz, dziennikarka, autorka książek i laureatka Nagrody Dziennikarskiej „Ślad”;

Judyta Syrek, dziennikarka, autorka książek, konsultor podsekcji ds. mediów II Synodu Archidiecezji Katowickiej;

Piotr Legutko, dziennikarz, publicysta, współpracownik „Gościa Niedzielnego”;

Prof. Grażyna Chełkowska, fizyk;

Dominika Figurska, aktorka;

Dr Paweł Grabowski, lekarz, założyciel i kierownik Hospicjum św. Proroka Eliasza na Podlasiu;

Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, literaturoznawca, harcmistrzyni;

Marek Jurek, europoseł, współpracownik „Gościa Niedzielnego”;

Dariusz Karłowicz, filozof, publicysta, autor książek;

o. Leon Knabit OSB, współpracownik „Gościa Niedzielnego”;

Prof. Andrzej Nowak, historyk; współpracownik „Gościa Niedzielnego”;

Prof. Grzegorz Opala, neurolog;

Dr Helena Pyz, lekarka, świecka misjonarka pracująca wśród trędowatych w Ośrodku Jeevodaya w  Indiach;

Agnieszka Porzezińska, dziennikarka prasowa i telewizyjna;

Rafał Porzeziński, dziennikarz radiowy i telewizyjny;

Krzysztof Skowroński, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich;

Dominik Zdort, dziennikarz, publicysta, autor książek;

mod/teologiapolityczna.pl