Mechanizm uzależnienia, czy to od alkoholu, narkotyków, czy nikotyny i hazardu, zawsze wygląda w podobny sposób. Osoba uzależniona stopniowo przekracza pewne granice. Niezauważalnie dla siebie coraz bardziej uzależnia się od używki, aż w końcu nie jest w stanie bez niej normalnie funkcjonować. Uzależnianie się od alkoholu może trwać całymi miesiącami, a nawet latami, w zależności od tego, jaki kto ma organizm. Dlatego też wychodzenie z uzależnienia nie może trwać tydzień czy dwa.

Należy naszykować się na to, że leczenie alkoholika potrwać może nawet 2 lata. Podstawowym celem leczenia jest uwolnienie się od konieczności sięgania po alkohol w sytuacjach stresujących i nerwowych, ale nie tylko. Jak wygląda leczenie uzależnienia od alkoholu w praktyce?

Jak wygląda rozwój choroby alkoholowej?

Choroba alkoholowa jest podstępna i destrukcyjna. Niszczy życie zarówno osoby, która jest uzależniona od alkoholu, jak i osób z jej najbliższego otoczenia, które często nazywane są współuzależnionymi. Problem ten dotyka i mężczyzn i kobiety, choć częściej alkoholikami są jednak panowie. Nie jest tak, że pije tylko margines społeczny. Często z alkoholizmem mamy do czynienia wśród dobrze sytuowanych, młodych ludzi czy tych piastujących wysokie stanowiska w korporacjach i instytucjach. Osoba uzależniona od alkoholu musi uświadomić sobie, że ma problem i wyrazić chęć pozbycia się go, zanim trafi do ośrodka leczenia uzależnień. Nie można jej zmusić do leczenia, dopóki swoim zachowaniem nie naraża innych osób na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.

Alkoholizm postępuje stopniowo, w różnym tempie wciągając w uzależnienie dane osoby, które dotyka. Początkowo doświadczają one niemal niezauważalnych sygnałów utraty kontroli nad swoim picie. Sięgają po alkohol coraz częściej, w wielu różnych sytuacjach, także i po to, by odreagować codzienny stres. W efekcie piją nie tylko na imprezach, ale i bez okazji, a niekiedy też samotnie. Kończy się to całkowitym załamaniem się życia alkoholika, w różnych jego aspektach. Czas trwania poszczególnych etapów choroby alkoholowej może być różny, w zależności od uwarunkowań dotyczących konkretnej osoby. Jedni są bardziej podatni na popadanie w uzależnienia, a inni muszą przez dłuższy czas nadużywać napojów wyskokowych, by odczuć uzależnienie i efekty odstawienne, przy pozostawaniu w abstynencji choćby przez kilka dni.

Leczenie w ośrodku zamkniętym

Jeśli choroba alkoholowa daje się już mocno we znaki, a chory zdaje sobie sprawę ze swojego stanu, można mu pomóc w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Przy pierwszym kontakcie z nim pacjent jest diagnozowany przez znajdujących się w nim lekarzy oraz terapeutów. Na podstawie diagnozy stanu chorego poczynionej przez lekarza, można zaplanować leczenie alkoholizmu.

Najczęściej takie leczenie prowadzone jest w zamkniętym ośrodku odwykowym, gdzie organizowany jest detoks alkoholowy. Detoksykacja musi uwzględniać to, w jakim ogólnym stanie zdrowotnym znajduje się chory. Jak pracuje jego układ krążenia, układ oddechowy czy jak wypadają badania neurologiczne w jego przypadku.

Detoks to inaczej odtrucie alkoholowe, czyli oczyszczenie organizmu alkoholika z alkoholu i toksyn, które nagromadziły się w nim w wyniku nadmiernego spożywania alkoholu. Podczas przeprowadzania detoksu alkoholowego możliwe jest wystąpienie u pacjenta zespołu abstynencyjnego, który przejawia się w bólach głowy, drżeniu kończyn, złym samopoczuciu, występowaniu lęków i tym podobnych. Jeśli pacjent odbywający w ośrodku leczenia uzależnień odwyk alkoholowy zgłasza takie skutki uboczne detoksu, mogą one być łagodzone poprzez leczenie farmakologiczne. Ich zniwelowanie wspiera wytrwanie w terapii. Proces prowadzący do odtruwania organizmu z toksycznych substancji i alkoholu może potrwać nawet kilkanaście dni.

Później w programach terapeutycznych stosowana jest terapia behawioralna poznawcza. Łączona jest psychoterapia indywidualna z terapią grupową, gdzie w grupie wsparcia łatwiej jest alkoholikom utrzymać postanowienie o abstynencji. Terapeuci moderują takie grupy i ułatwiają uczestnikom otworzenie się na terapię. Dzięki pozostawaniu chorego w zamkniętym ośrodku można skutecznie odgrodzić go od życia zewnętrznego i czyhających tam na niego różnych pokus. W szczególności w pierwszym etapie leczenia i odwyku jest to bardzo ważne i pożądane.

Podstawowe cele leczenia alkoholizmu

W ośrodkach terapii uzależnień alkoholizm uznawany jest za chorobę, podobnie jak WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) stoi na stanowisku, że uzależnienie od alkoholu jest jednostką chorobową. Pacjenci znajdujący się w takich centrach leczenia uzależnień są pod stałą opieką ze strony personelu medycznego, terapeutów i personelu wspomagającego.

Celem podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu jest zachowanie trwałej abstynencji przez pacjenta. Musi on uwolnić się od przemożnej potrzeby sięgania po alkohol za każdym razem, gdy dzieje się coś w jego życiu – w wyniku stresu, obniżonego nastroju lub wręcz przeciwnie, w sytuacjach pozytywnych, radosnych dla uczczenia ważnych chwil. Jednak abstynencja alkoholika nie jest jedynym celem podejmowanej terapii (sprawdź także: https://medjol.pl/leczenie/alkoholizmu).

Terapeuci dążą przy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu do tego, by poprawiła się kondycja zdrowotna ich podopiecznych. Chodzi tu o poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego. Pracują z alkoholikami tak, by ci nauczyli się rozwiązywania problemów emocjonalnych, społecznych i osobistych bez konieczności picia alkoholu. Muszą sobie uświadomić, że uzależnienie nie prowadzi do niczego dobrego, a chwilowe zapomnienie o problemach przepłacają kacem – fizycznym i emocjonalnym.

Do niedawna ośrodki leczenia uzależnień dążyły głównie do tego, żeby pacjent kończący terapię zachowywał całkowitą abstynencję, ale obecnie dopuszczalne są i inne standardy leczenia tego uzależnienia. Choć abstynencja jest najbardziej zalecanym efektem leczenia, to jednak dopuszczalne są inne programy terapeutyczne ukierunkowane na ograniczenie spożywania alkoholu oraz redukcję szkód, jakie powoduje picie wysokoprocentowych trunków w nadmiernych ilościach.