Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zdecydowała dziś o zawieszeniu w czynnościach służbowych trzech sędziów. Wcześniej podważali oni skuteczność powołania na stanowisko sędziowskie lub zdolność do orzekania innych sędziów, których w ostatnich latach powołał prezydent Andrzej Duda.

O podjętych uchwałach Sąd Najwyższy poinformował na swojej stronie internetowej.

- „Sędzia sądu okręgowego M. F. jako Przewodniczący składu orzekającego sądu odwoławczego w dwóch sprawach cywilnych zarządził przedstawienie akt tych spraw Przewodniczącemu wydziału celem ponownego przydzielenia sędziów do ich rozpoznania w pierwszej instancji, gdyż uznał za nieskuteczny akt powołania na sędziego osoby orzekającej w dotychczasowym składzie przez Prezydenta RP dnia 4 lutego 2021 r. Ponadto, w innej sprawie cywilnej, rozpoznając wniosek w postępowaniu egzekucyjnym podważył zgodność z prawem powołania sędziego sądu apelacyjnego uczestniczącego w wydaniu wyroku stanowiącego podstawę tego postępowania, który powołany został przez Prezydenta RP dnia 26 kwietnia 2021 r. Jednocześnie kwestionował umocowanie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej – Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa”

- czytamy.

- „Sędzia sądu okręgowego P. G., wyznaczony do trzyosobowego składu orzekającego w sprawie karnej, w piśmie skierowanym do Prezesa sądu odmówił orzekania z innym sędzią tego sądu powołanym przez Prezydenta RP dnia 22 lutego 2021 r. Jednocześnie kwestionował umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa”

- dodano.

- „Sędzia sądu rejonowego M. R., jako Przewodniczący składu orzekającego w sprawie karnej, wydał postanowienie o umorzeniu postępowania uznając, że w odniesieniu do oskarżonej, prokuratora w stanie spoczynku, nie został skutecznie uchylony immunitet przewidziany przez ustawę Prawo o prokuraturze. Sędzia zakwestionował istnienie stosunku służbowego sędziów Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej orzekających o zezwoleniu na pociągniecie prokuratora do odpowiedzialności karnej w drugiej instancji, powołanych przez Prezydenta RP dnia 20 września 2018 r. Sędzia kwestionował tym samym umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej jakim jest Sąd Najwyższy. Skutkiem tego zachowania było narażenie stron, w tym licznych pokrzywdzonych, na pozbawienie ich prawa do sądu”

- wyjaśniono sprawę trzeciego sędziego.

kak/sn.pl