Jak informuje portal wpolityce.pl sędzia Marzanna Piekarska-Drążek została decyzją ministra sprawiedliwości zawieszona w orzekaniu. Wcześniej wszczęto już zostało wobec niej postępowanie dyscyplinarne.

Sędzia Piekarska-Drążek została zawieszona w orzekaniu na okres jednego miesiąca. Jest ona znaną warszawską aktywistką sędziowską orzekającą w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Została zawieszona w obowiązkach „decyzją ministra sprawiedliwości, zawieszona po tym, jak w grudniu uchyliła postanowienie sądu niższej instancji tylko z tego powodu, że w jego składzie zasiadała sędzia powołana z uchwałą nowej Krajowej Rady Sądownictwa” – czytamy na portalu wpolityce.pl.

W styczniu przeciwko niej wszczął postępowanie dyscyplinarne Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych za – jak podano w uzasadnieniu „przekroczenie swoich uprawnień”, ponieważ prowadziła ona działania „kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędzi SO w Warszawie Beaty Adamczyk-Łabudy, skuteczność jej powołania i umocowanie konstytucyjnego organu RP jakim jest KRS, poprzez doprowadzenie do uchylenia przez Sąd, orzekający w składzie jednoosobowym, postanowienia SO w Warszawie” - czytamy decyzji sędziego Michała Lasoty ze stycznia br.

Marzanna Piekarska-Drążek zasiadała w składzie, który uznał, wbrew decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, że sędzia Igor Tuleya może jednak orzekać w SO w Warszawie – podaje portal wpolityce.pl.

Sędzia ta ponadto w grudniu 2020 roku brała udział w proteście sędziowskim pod Sądem Najwyższym. Wydarzenie było zorganizowane na znak poparcia dla sędziego Tulei.

mp/wpolityce.pl/twitter