Kowalczyk: Obniżenie wieku emerytalnego niebawem - zdjęcie
01.07.16, 08:45

Kowalczyk: Obniżenie wieku emerytalnego niebawem

Henryk Kowalczyk powiedział, że już niedługo nastąpi obniżenie wieku emerytalnego. 

Jak mówił w Sygnałach Dnia minister Henryk Kowalczyk:

„Tak, potwierdzam taka decyzja Komitetu Stałego zapadała, jest pozytywna rekomendacja dla projektu prezydenckiego. Była propozycja resortu finansów powiązania ze stażem pracy, ale większość Komitetu zdecydowała się na proste obniżenie wieku. Były różne przyczyny. Chcemy dotrzymywać słowa. Nasza deklaracja wyborcza mówiła o prostym obniżeniu wieku bez dodatkowych warunków. To mówiła też premier Szydło w swoim expose. Są też względy praktyczne – udowodnienie stażu pracy na przełomie lat 80-tych i 90-tych będzie trudne, wiele zakładów wtedy upadło”

Jak dodał:

„Rok wdrożeniowy to rok 2017. To dobre pytanie dla prezesa ZUS, ile potrzebuje czasu na wdrożenie systemu informatycznego. To będzie połowa 2017, nie można wykluczyć 1 stycznia 2018. To będzie zależało od ZUS”

emde/300polityka.pl